Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Nye onlineformularer til annullering og ugyldighed

Prøv de nye formularer, som giver adgang til hurtigere og mere effektiv indgivelse.

Ansøg nu

Formularer og ansøgninger

Ansøg om et EU-varemærke

(Gebyrerne starter ved 850 EUR)

Ansøg om et EF-design

(Gebyrerne starter ved 350 EUR)

Fornyelse, indførelse, konvertering, aktindsigt og ændring af repræsentant

(Der kan opkræves gebyrer)

Indgiv en indsigelsesskrivelse

(Der kan opkræves gebyrer)

Ændring af oplysninger om indehavere

Indgiv en ugyldighedsbegæring for et EU-varemærke/en international registrering

Indgiv en fortabelsesbegæring for et EU-varemærke/en international registrering

Indgiv en ugyldighedsbegæring for et EF-design/et internationalt registreret design

Klageskrivelse

Ansøgning om opførelse på listen over anerkendte befuldmægtigede i varemærke- eller designsager

Godkendte mødeberettigede: anmodning om dispensation

Ansøgning om løbende konto og erklæringsformular

Formular til lukning af løbende konto

Fuldmagt til at fungere som repræsentant ved sager ved EUIPO

Indgiv en international varemærkeansøgning på grundlag af EU-varemærke(r)/EU-varemærkeansøgning(er)

Flere oplysninger om internationale ansøgningsformularer

Vi bruger cookies på vores websted for at understøtte de tekniske funktioner, som forbedrer din brugeroplevelse. Vi anvender også webanalyse. Klik her for mere information