Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Sådan administrerer, opretter og ændrer du termer i din fortegnelse

Dette afsnit er udformet, så du let kan administrere og ændre termer i din fortegnelse.

I venstre side af skærmen kan du se fanerne Handlinger og Tilføj termer, som giver dig adgang til at oprette din egen termfortegnelse og til Fast Track.

 • Handlinger

  Ny
  Klik på "Ny" for at oprette en ny termfortegnelse. Her skal du først vælge det ønskede sprog til din fortegnelse blandt de 23 EU-sprog. Dernæst skal du give fortegnelsen et navn.

  Download
  Klik på "Download" for at downloade fortegnelsen til et eksternt dokument på din computer. I pop op-boksen vælger du det ønskede format (.txt eller .csv) til den fil, der skal downloades, og hvor på din computer du ønsker at få filen vist.

  Gem
  Klik på ”Gem” for at gemme den valgte fortegnelse over varer og tjenesteydelser i dit brugeradministratorområde. Bemærk venligst, at autosavefunktionen aktiveres hvert 10. minut.

  Hvorfor skal du være logget ind?
  Da din fortegnelse kun gemmes i dit User Area, skal du være logget ind for at gemme eller kopiere din fortegnelse.

  Systemet vil advare dig om, at funktionen ikke er tilgængelig for brugere, der ikke er logget ind, gennem den følgende pop op-besked: ”Denne funktion er kun tilgængelig for registrerede brugere. Log ind for at fortsætte”.

  Systemet vil også advare dig om, at du kan miste data: ”Bemærk, at du vil miste alle oplysninger i din tidligere fortegnelse. For at beskytte dit arbejde opfordres du til at downloade din nuværende fortegnelse og genimportere den for at gendanne dit arbejde.”

  Kopiér
  Vælg ”Kopier” for at oprette en kopi af din fortegnelse. I pop op-boksen indtast et nyt navn i feltet Nyt navn på fortegnelse. Bemærk venligst, at for at oprette en kopi skal du først gemme fortegnelsen

  Oversæt
  Du kan oversætte din fortegnelse til ét af de 23 EU-sprog. Vælg først det sprog, du ønsker at bruge, fra rullelisten. Vælg dernæst, hvor på din computer du ønsker at gemme oversættelsen

  Eksportér til elektronisk indgivelse
  Klik her, hvis du ønsker at eksportere en fortegnelse over varer og tjenesteydelser til elektronisk indgivelse. Du vil få vist de tilgængelige indstillinger. Når du har valgt en indstilling, henter det nye elektroniske indgivelsessystem selv fortegnelsen.

  Importer en fil med fortegnelsen over varer og tjenesteydelser
  Den fil, du uploader, skal være på samme sprog som din fortegnelse. De accepterede filformater er TXT, CSV og XLS.

 • Tilføj termer

  Manuelt
  Her kan du tilføje en bestemt term til din fortegnelse manuelt. Du kan enten vælge klasse og indtaste varer adskilt med semikolon (;) eller tilføje din egen fortegnelse over varer og tjenesteydelser ved at vælge en klasse og indsætte fortegnelsen i fritekstfeltet.

  Når du har tilføjet termerne til fortegnelsen eller selve fortegnelsen, klikker du på "OK" for at starte valideringsprocessen.

  Søg
  Her kan du indtaste dine termer i søgeboksen, navigere gennem alle varer og tjenesteydelser i den harmoniserede database og vælge dine foretrukne indstillinger.

  Importér
  Hvis du allerede har oprettet en fortegnelse over varer og tjenesteydelser, og du ønsker at importere den, skal du først vælge filen på din computer, og så klikke på OK => Start validering => Vis fortegnelse (valideret).

  Når du uploader en fil til dit vare- og tjenesteydelsesværktøj, er det vigtigt at huske to ting:

  1. Den fil du ønsker at uploade skal være på det sprog, du oprindeligt valgte, da du oprettede din fortegnelse.
  2. De filformater, der accepteres til fortegnelsen, er enten txt. eller csv. Hvis du vælger andre formater, vil du modtage fejlmeldinger om, at filerne ikke benytter det krævede format (se ovenfor).

  Hjælp til klasse 35 og 37
  Du kan nemt automatisk oprette din egen klasse 35 og klasse 37 på grundlag af de termer, du tidligere har valgt.

  Hvis du ønsker at knytte din term til en af tjenesteydelserne detailhandel, vedligeholdelse og reparation, installationsvirksomhed eller engroshandel, kan dette værktøj hjælpe dig med automatisk at oprette nye termer, som er kompatible med både klasse 35 og klasse 37.

  1. Først skal du vælge den nye klasse, som du ønsker at oprette automatisk, og så vælge tjenesteydelsen.
  2. Vælg den af de anvendte klasser, ud fra hvilken du ønsker at starte den automatiske oprettelse, eller gennemse den harmoniserede database.
   Du får at vide, om dine klasser er kompatible med klasse 35 og klasse 37.
  3. Klik på ”OK” for at se din oprettede fortegnelse.
 • Vare- og tjenesteydelsesværktøjets funktioner

  Redigér term
  Når du holder markøren over en term, fremkommer redigér-ikonet. Du kan redigere manuelt.

  Flyt term
  Du kan ændre rækkefølgen af termerne i din fortegnelse ved at klikke direkte på termen og trække den til den ønskede placering.

  Se termstien i den harmoniserede database
  Anvend denne funktion til at se stien til dine valgte varer og tjenesteydelser ved hjælp af taksonomien i den harmoniserede database.

  Sammenhold med andre databaser
  Anvend denne funktion til at kontrollere, om din term allerede findes i andre tilgængelige fortegnelser eller databaser. Bemærk venligst, at dette er en vejledende kontrolfunktion. Nøjagtigheden af andre kilder, der ikke forvaltes af os, kan ikke garanteres

  Automatisk påvisning af klasseoverskrifter
  Mens du udfylder din liste, kan det automatisk påvises, om du bruger klasseoverskrifter, hvorefter du vil blive tilbudt tilsvarende termer, uden at dit anvendelsesområde blive mindre. Du kan acceptere eller afvise disse ændringer


  Filtrér visninger
  Med denne funktion kan du filtrere dine termer alt efter validering (grøn, orange, sort og rød).

 • Gyldige tegn
  Navn Tegn Eksempel
  Bogstaver a -z A-Z Dele og tilbehør til køretøjer
  Tal 0 - 9 MP3-afspillere
  Bindestreg - (ascii-kode 45) Ikke-alkoholholdige drikke
  Vinkelparenteser < > Airsoftpistoler > 0,5 Joule
  Skråstreg / Videoafspillere/-optagere
  Asterisk * Beklædningsgenstande*
  Parenteser ( ) Uddannelseshåndbøger (manualer)
  Krøllede parenteser { } Krumtappe {maskindele}
  Kantede parenteser [ ] Emaljer [lakker]
  Kolon : (ascii-kode 58) Tjenesteydelser i forbindelse med: elektriske og elektroniske kredsløb, komponenter
  Komma , Majsmel, maltose
  Enkelt anførselstegn ' (ascii-kode 39) Malerpensler
  Semikolon (kan ikke anvendes på græsk) ; (ascii-kode 59) Kernereaktorer; Støbeblandinger
  Flyvepunktum (kan kun anvendes på græsk) · (ascii-kode 250) Καρυκεύματα· Μαγειρικά βότανα
Vi bruger cookies på vores websted for at understøtte de tekniske funktioner, som forbedrer din brugeroplevelse. Vi anvender også webanalyse. Klik her for mere information