Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Formularer til internationale ansøgninger

Siden den 1. oktober 2004 har det været muligt at indgive en international ansøgning eller en efterfølgende designering på grundlag af et EU-varemærke eller en EU-varemærkeansøgning.

 

Formularen til internationale ansøgninger

Det er obligatorisk at anvende en official formular (artikel 183 og 184 i EU-varemærkeforordningen, artikel 65 i den delegerede varemærkeforordning og artikel 28 i gennemførelsesforordningen til EU-varemærkeforordningen), som stilles til rådighed enten af EUIPO eller af det Internationale Bureau. En international ansøgning kan indgives online:

Indgiv en international ansøgning online

Der skal betales et ekspeditionsgebyr på 300 EUR til EUIPO, når der indgives en international ansøgning. Alle andre gebyrer for internationale ansøgninger skal betales direkte til WIPO. En eventuel indbetaling, der skulle være foretaget til WIPO, men som er foretaget til EUIPO, vil blive returneret til ansøgeren. Du kan finde yderligere oplysninger om betaling på WIPO's websted i afsnittet om betaling af gebyrer.

Der henvises til retningslinjerne, del M, Internationale Mærker for mere information om indgivelse af internationale ansøgninger, hvor EUIPO er den oprindelige varemærkemyndighed.

 

 

Formular til efterfølgende designering

Det er obligatorisk at anvende den officielle formular, dvs. enten:

  • For engelsk, fransk eller spansk — den pågældende WIPO-formular (MM4).
     
  • For de andre 20 officielle sprog (undtagen irsk) — EUIPO-formular (EM4). Denne har samme indhold og næsten samme layout som WIPO-formularen (MM4).

Gebyrberegningsarket (PDF eller Word) udgør en vigtig del af den efterfølgende designering. Hvis dette ikke udfyldes på det rigtige sprog (dvs. det sprog, som den internationale ansøgning til WIPO skal indgives på) og ikke vedlægges EM 4, anser WIPO ansøgningen for at være ufuldstændig.

 

Formularer til internationale ansøgninger og efterfølgende designering, hvor EU er designeret (EUIPO som designeret myndighed)

Siden den 1. oktober 2004 har det været muligt at designere Den Europæiske Union ved hjælp af WIPO-formularer

  • MM2 (ansøgning om international registrering, der udelukkende er omfattet af Madridprotokollen)

  • MM4 (designering efter international registrering).

WIPO har tilpasset formularerne for især at gøre det muligt ud over det første sprog at angive et andetsprog (et af de øvrige fire EUIPO-sprog), når EU er designeret.

Påberåbes der anciennitet i en international ansøgning, er der udarbejdet en særskilt formular, som skal vedlægges den internationale ansøgning, hvor EU er designeret, eller den efterfølgende designering af EU

  • MM17 (påberåbelse af anciennitet — Den Europæiske Union).

 

Begæring om konvertering af en international registrering, hvor EU er designeret

Ved alle former for konvertering fremsendes den udfyldte formular (bemærkninger) direkte til EUIPO i Alicante.

Eftersom WIPO behandler "opting back"-konvertering som en efterfølgende designering, skal alle gebyrer for efterfølgende designering(er) i forbindelse med denne form for konvertering betales direkte til WIPO.

WIPO's gebyrberegningsark (PDF, Word) skal derfor vedlægges på det sprog, der er brugt i den internationale registrering.

 

Begæring om deling af en international registrering, hvor EU er designeret

Siden den 1. februar 2019 har det været muligt at anmode om deling af EU-designeringen i en international registrering.
Det er obligatorisk at anvende WIPO's officielle MM22-formular (herunder det tilsvarende gebyrberegningsark), der findes på engelskfranskspansk.

Formularen skal indsendes til EUIPO på den internationale registrerings sprog. Da WIPO-formularen ikke rummer mulighed for at angive de varer og tjenesteydelser, der fortsat skal være omfattet af den oprindelige registrering, skal der tilføjes en side til formularen, hvor disse angives, i overensstemmelse med artikel 8 og 11 i gennemførelsesforordningen til EU-varemærkeforordningen.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.