Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Menu

Sagsbehandlere til
effektiv tvistbilæggelse

Effektiv tvistbilæggelse (EDR) — en særlig tjeneste for SMV'er under covid-19. EUIPO tilbyder SMV'er en særlig onlinetjeneste til at bilægge deres tvister om intellektuel ejendom. Med effektiv tvistbilæggelse menes bilæggelse af tvister ved brug af den mest effektive alternative tvistbilæggelsesmetode, bl.a. mægling, forlig, assisteret forhandling og ekspertvurderinger.

Den særlige tjeneste vil blive tilbudt ved følgende EUIPO-procedurer:

  • Indsigelser: Efter betænkningstiden og kun for ikkerepræsenterede SMV'er.
  • Annulleringer, ugyldigheder i forbindelse med registrerede EF-design og klager: Både for repræsenterede og ikkerepræsenterede SMV'er når som helst under disse procedurer.

EUIPO støtter SMV'er i ovennævnte procedurer ved at udpege en EDR-sagsbehandler, som guider SMV'en gennem de mange mindelige bilæggelsesmuligheder, der findes ved EUIPO og andre steder. Målet er at finde frem til den mest tids- og omkostningseffektive proces for at undgå komplekse retssager, spild af ressourcer og at det bliver en hindring for virksomheden. En yderligere fordel er muligheden for at samle sideløbende tvister på nationalt og internationalt plan i én bilæggelsesproces.

Hvordan er denne særlige tjeneste udformet?

Tjenesten er opdelt i to forskellige faser og varetages af EUIPO's EDR-sagsbehandlere, der er erfarne mæglere og forhandlere med dokumenterede gode resultater inden for intellektuel ejendomsret.

Hele denne tjeneste foregår på afstand via telefon, e-mail, Microsoft Teams og Zoom — alt efter den anmodende SMV's tekniske muligheder.

Første fase: Når EUIPO's sagsbehandler har modtaget en anmodning om den særlige tjeneste, arrangeres der en første onlinekontakt med den anmodende part med det formål i fortrolighed at undersøge baggrunden for den tvist, der verserer ved EUIPO, og eventuelle andre sideløbende sager. Formålet er at få et samlet billede af SMV'ens økonomiske aktivitet og de konflikter, den indgår i. Det er hensigten, at denne første fase skal være interaktiv og dynamisk med en tidsramme på højst seks timer, som enten kan være kontinuerlig eller opdelt i flere mindre dele.

Efter første fase giver EDR-sagsbehandleren ikkebindende anbefalinger om, hvordan tvisten kan afvikles på en effektiv måde. Disse anbefalinger kan f.eks. omfatte mægling, forlig, assisteret forhandling, en ekspertvurdering eller en kombination af disse tjenester, der tilbydes af EUIPO og andre steder, alt sammen online.

Hvis SMV'en er indforstået med anbefalingerne, vil EDR-sagsbehandleren derefter kontakte den anden part i den verserende sag ved EUIPO for at kontrollere, om parten indvilliger i at forsøge at løse tvisten ved hjælp af en af de anbefalede metoder.

Anden fase: Når en af de anbefalede tvistbilæggelsesmetoder er valgt, vil den straks blive iværksat online. Dette kan enten være mægling, forlig, assisteret forhandling, ekspertvurderinger eller kombinationer af disse tjenester.

 


Christoph BARTOS

Nunzio BAMBARA

Nationality: Italian
Languages: IT, EN, ES, FR, DE

Full CV
Christoph BARTOS

Christoph BARTOS

Nationality: Austrian
Languages: EN, DE, ES

Full CV
Sophia BONNE

Sophia BONNE

Nationality: Belgian
Languages: NL, EN, FR, DE, ES

Full CV
Marita BRA

Marita BRA

Nationality: Greek
Languages: EN, FR, ES, EL

Full CV
 
Alexandra CRAWCOUR

Alexandra CRAWCOUR

Nationality: British
Languages: EN, DE, ES, IT

Full CV
Stefano_di_Natale

Stefano di Natale

Nationality: Italian
Languages: IT, EN, ES, FR

Full CV
Julia GARCÍA MURILLO

Julia GARCÍA MURILLO

Nationality: Spanish
Languages: EN, ES, FR

Full CV
Plamena_Georgieva

Plamena GEORGIEVA

Nationality:Bulgarian
Languages:BG, EN

Full CV
 
Gordon HUMPHREYS

Gordon HUMPHREYS

Nationality: British
Languages: EN, FR, ES

Full CV
Philipp von KAPFF

Philipp von KAPFF

Nationality: German
Languages: DE, EN, ES, FR

Full CV
Arkadiusz_Makar

Arkadiusz MAKAR

Nationality: Polish
Languages: PL, EN

Full CV
Virginia MELGAR

Virginia MELGAR

Nationality: French
Languages: FR, EN, ES

Full CV
 
Klaudia_Misztal

Klaudia MISZTAL

Nationality: Polish
Languages: PL, EN, ES

Full CV
Cinzia NEGRO

Cinzia NEGRO

Nationality: Italian
Languages: IT, EN, ES, FR

Full CV
Cinzia NEGRO

Sophie PÉTREQUIN

Nationality:French
Languages:FR, EN, ES

Full CV
André POHLMANN

André POHLMANN

Nationality:German
Languages: DE, EN, ES

Full CV
 
Susy SCARDOCCHIA

Susy SCARDOCCHIA

Nationality: Italian
Languages: DE, EN, ES, IT

Full CV
Kamar SIDAT HUMPHREYS

Kamar SIDAT HUMPHREYS

Nationality: British
Languages: EN, ES, FR

Full CV
Antje SÖDER

Antje SÖDER

Nationality: German
Languages: DE, EN, ES

Full CV
Sven STÜRMANN

Sven STÜRMANN

Nationality: German
Languages: DE, EN, ES

Full CV
 
Katarzyna_Zajfert.jpg

Katarzyna ZAJFERT

Nationality: Polish
Languages: PL, EN, ES, FR

Full CV
 
   
Siden blev sidst opdateret 06-05-2021
Vi bruger cookies på vores websted for at understøtte de tekniske funktioner, som forbedrer din brugeroplevelse. Vi anvender også webanalyse. Klik her for mere information