Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Snow

Gratis skræddersyet

 

IP-støtte

Eksperter i hele Europa står klar til at besvare dine spørgsmål om IP.

Brug for hjælp til at udarbejde dine ansøgninger om varemærker, design eller andre IP-rettigheder?

  • Er det sandsynligt, at din varemærke- eller designansøgning bliver godkendt?
  • Er der nogen, som bruger dit varemærke, design eller patent uden din tilladelse?
  • Er du under anklage for at krænke andres IP-rettigheder?
  • Måske har du en indsigelse eller ønsker at klage over en beslutning vedrørende din ansøgning, men har brug for vejledning?

Bare ansøg, så peger vi dig i retning af en IP-ekspert, der kan hjælpe dig på dit eget sprog. Udfyld formularen.

smv-udbyder-overskrift 1

Udfyld, og indgiv formularen Udfyld formularen med den ønskede information

smv-udbyder-overskrift 2

Vi analyserer informationen Den information, du giver os, vil hjælpe os med at finde en løsning, der opfylder dine behov

smv-udbyder-overskrift 3

Vi finder den bedste løsning til digEnten vil en ATB-sagsbehandler hos EUIPO kontakte dig, eller vi sender dig en e-mail med en liste over virksomheder, der yder denne form for gratis IP-støtte

EUIPO kontrollerer regelmæssigt nøjagtigheden af den information, der indgives af ansøgere.
EUIPO's gratis skræddersyede IP-rådgivning er begrænset til én tjenesteydelse pr. SMV.

Vi kan ikke garantere, at den ønskede rådgivning er tilgængelig.

Denne tjeneste er tilgængelig for SMV'er, der opfylder definitionen baseret på Kommissionens henstilling 2003/361/EF.

Inden du anmoder om den, bør du tjekke, at du betragtes som en SMV. Det gør du ved hjælp af dette spørgeskema, som er baseret på Europa-Kommissionens henstilling. Det er dit ansvar at sikre nøjagtigheden af den information, du afgiver.

 
  • Betingelser
  • Oplysninger
  • Kontakt
  • Vilkår

Betingelser for at benytte tjenesten

Dette felt er obligatorisk Denne mulighed kan ikke vælges ved denne type anmodning
Fodnote 1 – Alle juridiske personer, der er omfattet af traktaterne, kan deltage i denne gratis skræddersyede IP-rådgivning på lige vilkår Vis Skjul

1 Alle juridiske personer, der er omfattet af traktaterne, kan deltage i denne gratis skræddersyede IP-rådgivning på lige vilkår. Dette omfatter alle SMV'er, der er registreret i EU. SMV'er, der er registreret i Island, Norge og Liechtenstein, har fuld adgang til det indre marked i henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og har derfor lige adgang til dette initiativ. Da Det Forenede Kongerige ikke længere er medlem af EU, kan britiske statsborgere/SMV'er med bopæl/hjemsted i Det Forenede Kongerige ikke ansøge.


Dette felt er obligatorisk Denne mulighed kan ikke vælges ved denne type anmodning
Dette felt er obligatorisk Denne mulighed kan ikke vælges ved denne type anmodning

Oplysninger om støtten

Dette felt er obligatorisk
Dette felt er obligatorisk
Fodnote2 – Den gratis skræddersyede IP-støtte bør ikke forveksles med tjenesten for alternativ tvistbilæggelse (ADR) Vis Skjul

2 Den gratis skræddersyede IP-støtte bør ikke forveksles med tjenesten for alternativ tvistbilæggelse (ADR). EUIPO tilbyder en særlig ikkejuridisk covid-19-tjeneste, der skal sætte SMV'er i stand til at træffe en kvalificeret beslutning om, hvilke tvistbilæggelsesordninger de skal vælge med henblik på at bilægge eventuelle tvister ved EUIPO. Denne særlige ikkejuridiske tjeneste kaldes ADR og kan benyttes af SMV'er i forbindelse med følgende sager ved EUIPO: indsigelsessager (efter betænkningstiden) for ikkerepræsenterede SMV'er, annullationssager, ugyldighedssager, klagesager. ADR hører ikke ind under den gratis skræddersyede IP-støtte
Formålet med ADR-tjenesten for SMV'erne er at informere dem om følgende bilæggelsesordninger, der findes enten hos EUIPO eller andre steder: mægling, forlig, assisteret forhandling, tidlig neutral evaluering og (ikkebindende) ekspertfastsættelse.
Hvis du har spørgsmål om ADR, er du velkommen til at sende en e-mail til ADR-Info@euipo.europa.eu. Et af de mulige udfald af ADR for SMV'er er, at de rådes til at benytte pro bono-IP-tjenesten eller søge juridisk rådgivning.
Den gratis skræddersyede IP-støtte kan dog omfatte faglig repræsentation af SMV'er i forbindelse med alle de ovennævnte bilæggelsesordninger og kan også omfatte rådgivning om mulige bilæggelsesordninger i betænkningstiden (i indsigelsessager), og hvor parterne er repræsenteret.

Dette felt er obligatorisk

Du kan vælge mere end ét punkt

Dette felt er obligatorisk
Dette felt er obligatorisk
Dette felt er obligatorisk

Du kan vælge mere end ét punkt

*Dette er landet/det geografiske område, hvor du har brug for IP-støtte

Dette felt er obligatorisk

*Den gratis skræddersyede IP-rådgivning (som ikke omfatter alternativ tvistbilæggelse) består i at hjælpe SMV'er i forbindelse med covid-19-krisen. Vi anbefaler ikke at anmode om denne tjeneste, hvis din virksomhed allerede er repræsenteret af en jurist med speciale i intellektuel ejendomsret.

Virksomhedens kontaktoplysninger

Dette felt er obligatorisk Dette felt er obligatorisk
Dette felt er obligatorisk
Dette felt er obligatorisk Dette felt er obligatorisk
Dette felt er obligatorisk Anfør en gyldig e-mailadresse.

Tjenestevilkår

Jeg bekræfter, at jeg har læst og accepteret nedenstående tjenestevilkår. Dette felt er obligatorisk

Med henblik på at formidle pro bono-tjenester er EUIPO i færd med at udarbejde en liste over udbydere på grundlag af de ansøgninger, der er indkommet efter at have offentliggjort en indkaldelse af interessetilkendegivelser. EUIPO har indsamlet og klassificeret udbyderne og stiller deres kontaktoplysninger til rådighed, hvis deres tjenester matcher en SMV's behov.

Listen er ikke udtømmende, og der kan søges om pro bono-IP-tjenester uden for EUIPO-initiativet.

De IP-tjenester, der tilbydes og ydes af pro bono-udbyderne, er ikke EUIPO-tjenester. Nøjagtigheden af den afgivne information er udelukkende pro bono-udbydernes ansvar.

EUIPO garanterer hverken for tilgængeligheden, serviceniveauet eller den faktiske ydelse af den effektive tvistbilæggelsestjeneste eller pro bono-tjenesten.

I forbindelse med dette initiativ om gratis skræddersyet IP-rådgivning tilbyder EUIPO ikke juridisk rådgivning og er fritaget for ethvert ansvar, herunder for skader forvoldt af tjenesteudbyderen eller tjenesten, der foretager den effektive tvistbilæggelse, på SMV'en eller på tredjemand under eller som følge af udførelsen af tjenesten.

EUIPO vil i forbindelse med tjenester ydet af SMV'er ikke godtgøre eller påtage sig nogen omkostninger til tjenester ydet af tredjeparter.

Informationen på dette websted bør ikke betragtes som promovering af juridiske tjenester i henhold til lovgivningen og de faglige og etiske regler i EU/EØS-medlemsstaterne.

Efter forelæggelsen af en anmodning og på grundlag af informationen i skemaet, vil EUIPO kontakte SMV'en og tilbyde støtte, enten ved at tilbyde en EDR-sagsbehandler eller en liste over tilgængelige egnede pro bono-udbydere af IP-tjenester. Valget af og kontakten til pro bono-udbyderen af IP-tjenester sker udelukkende på SMV'ens eget initiativ. EUIPO's gratis skræddersyede IP-rådgivning er begrænset til én tjenesteydelse pr. SMV. Når SMV'en har modtaget pro bono-tjenesten, er det dens eget ansvar at anmode om og forhandle sig til yderligere betalte tjenesteydelser direkte hos pro bono-udbyderen.

Jeg accepterer at blive kontaktet med henblik på yderligere information og spørgsmål om kundetilfredshed. Dette felt er obligatorisk

Jeg accepterer, at anonymiserede resultater og nærmere oplysninger i den givne feedback offentliggøres. Dette felt er obligatorisk

Informationen er nøjagtig. Dette felt er obligatorisk

Jeg erklærer, at informationen er nøjagtig, fuldstændig og afgivet i god tro. Jeg er ansvarlig for eventuelle fejl og udeladelser. Hvis nogen af erklæringerne viser sig at være forkerte eller ukorrekte, er jeg indforstået med, at jeg kan blive udelukket fra den gratis skræddersyede IP-rådgivning.

Bemærk venligst, at når dette skema er valideret/sendt, vil alle data i den blive behandlet i overensstemmelse med vilkårene for behandling af personoplysninger i databeskyttelseserklæringen.

Beskyttelse af personoplysninger: Personoplysninger indhentet med henblik på nærværende procedure vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Oplysningerne vil blive behandlet af kontoret som anført i den databeskyttelseserklæring, der er offentliggjort på kontorets websted (https://euipo.europa.eu/ohimportal/da/data-protection) og sidst i skemaerne. Enhver henvendelse angående dine personoplysninger bør rettes til kontorets databeskyttelsesansvarlige på adressen DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.

Klager: I tilfælde, hvor tvisten ikke løses af den dataansvarlige og/eller den databeskyttelsesansvarlige, kan klager altid indsendes til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse: edps@edps.europa.eu

Testimonials

‘With the help of EDR services, we have concluded our trademark opposition with a satisfactory ending for both parties. The service was very informative and supportive throughout the whole process, making an overwhelming situation more comfortable and easier to resolve. I am really happy with this EUIPO mediation service.’

Salty Pelican SL, Portugal

‘Great initiative for start-ups and new companies.’

Mr. Popper - MARTECHiNG Platform, Croatia

‘We are very satisfied with IP pro bono experience.’

Mr. Popper - MARTECHiNG Platform, Croatia

‘Extremely super service, you rarely see that small companies are so actively helped. During this time, we are also very grateful for any free help. Everything really good.’

VENDING2BE, Austria

‘Very interesting initiative of the EUIPO to help SMEs to solve their doubts about intellectual property and above, at zero cost.’

RDC, Spain

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.
Rate this page