Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Udførelse af en avanceret søgning

Med avanceret søgning kan du finde oplysninger i EUIPO's databaser om offentliggjorte varemærker, design, indehavere, repræsentanter og afgørelser truffet af EUIPO. Daglige publikationer (tidender) kan også downloades i afsnittet om avanceret søgning.

Brug den avancerede søgefunktion for at udføre mere detaljerede søgninger og få hurtigere resultater vedrørende:

 • varemærker
 • design
 • oplysninger om indehavere
 • oplysninger om repræsentanter.

Avanceret søgning giver dig mulighed for at udføre en detaljeret søgning i hver enkelt gruppe (varemærker, design osv.) ved hjælp af en række søgekriterier. Denne funktion kan bruges til at få mere specifikke søgeresultater. Du kan indstille søgningen til at lede efter bestemte ord, ord eller sætninger, der indeholder en bestemt karakterstreng, fraser, hvori der indgår visse ord, men ikke andre, ordstrenge med trunkering osv.


 • Avancerede søgekriterier

  Med avanceret søgning kan du afgrænse din søgning.

  Standardsøgekriterierne for avanceret søgning vises i det grå panel i højre side af grænsefladen. I venstre side er der en liste med yderligere søgekriterier, som kan tilføjes til søgemulighederne.

  Tilføj søgekriterier
  For at tilføje søgekriterier til din søgning skal du klikke på en eller flere af de valgmulighed(er), der er opstillet i venstre side af skærmen. Den eller de valgmulighed(er), du har tilføjet, ses i bunden af listen over søgekriterier.

  Fjern søgekriterier
  For at fjerne søgekriterier fra listen skal du klikke på krydset ved siden af den eller de valgmulighed(er), du ønsker at fjerne.

  Fjern søgekriterier

  For at slette oplysninger i et eller flere felter og gendanne standardindstillingen for "de betingede søgeoperatorer" skal du klikke på knappen "Fjern kriterier" nederst på siden.

  For at gendanne standardindstillingerne for søgekriterierne skal du klikke på knappen "Nulstil til standard" under listen over søgekriterier.

 • Betingede søgeoperatorer

  Med "de betingede søgeoperatorer" (og, eller, ikke) kan du afgrænse din søgning inden for forskellige felter. De bruges som følger:

  • og – Anvendes til at føje yderligere termer til en søgning.
  • eller – Anvendes til at angive alternative termer i en søgning.
  • ikke – Anvendes til at udelukke bestemte termer i en søgning.

  Betingede søgeoperatorer gælder kun for søgekriterier på samme linje som søgeoperatoren.

 • Rullemenuer med søgestrengskriterier

  For at afgrænse dine resultater skal du supplere hvert søgefelt, du udfylder (søgestreng), med et kriterie, som du kan vælge i rullemenuerne (indeholder, er, begynder med, ender med).

  Rullemenuer med søgestrengskriterier

  Vælg det kriterium, der passer bedst til din søgestreng. Hvis du f.eks. anvender søgestrengen "nut", vil søgeresultaterne afhænge af, hvilket kriterium du anvender:

  • er – Kun nøjagtige match vises ("nut").
  • indeholder – Viser alle resultater, der indeholder tekststrengen "nut", uanset hvor den er placeret i tekststrengen, f.eks. "minute".
  • begynder med – Viser alle resultater, der indeholder en tekststreng, som begynder med nut, f.eks. "nutshell".
  • ender med – Viser alle resultater, der indeholder en tekststreng, som ender med nut, f.eks. "donut".

  Tekstfelt i Wienklassifikationen
  Dette felt er en mulighed, som kan findes under fanerne Varemærker og Design.

  Når du udfylder dette felt, kan du se forslag fra en autoudfyldningsliste med de relevante klasser eller underklasser for figurelementer i Wienklassifikationen, hvilket gør din søgning lettere.

  Når du klikker på asterisktegnet [*], åbnes EUIPO's vejledning vedrørende figurativ klassificering i pdf-format.

  Bemærk: Wienklassifikationen finder anvendelse på registrerede EF-design i følgende klasser i Locarnoklassifikationen: 01.01, 05.05, 09.01, 09.03, 19.04, 19.08 og 32.00. Klasse 99.00 har ikke været anvendt til ansøgninger siden 1.1.2009 (da den 9. udgave af Locarnoklassifikationen trådte i kraft), men findes stadig for ansøgninger, der ligger forud for denne dato.

  Tekstfelt i Locarnoklassifikationen
  Dette felt er en mulighed, som kan findes under fanen Design.

  Når du udfylder dette felt, kan du se forslag fra en autoudfyldningsliste med den relevante klasse for de pågældende produkter i Locarnoklassifikationen, hvilket gør din søgning lettere.

  Når du klikker på asterisk [*], åbnes et søgeværktøj, DesignClass, der indeholder udvidede produktangivelser, som er godkendt af alle EU's kontorer for intellektuelle ejendomsrettigheder.

  Flere oplysninger om Locarnoklassifikationen

 • Søgetekstmuligheder

  Søgetekstfeltet fungerer på følgende måde:

  • "Tekst" defineres som ethvert alfanumerisk tegn. Der kan indtastes et hvilket som helst tegn i tekstfeltet. Asterisk [*], spørgsmålstegn [?] og dobbelte anførselstegn [" "] er dog særlige trunkeringstegn med specifikke funktioner. Yderligere oplysninger herom findes i sektionen vedrørende trunkeringstegn.
  • I tekstfeltet skelnes der ikke mellem store og små bogstaver, dvs. indtastning af "cola" eller "Cola" giver de samme resultater.
  • Søgesystemet skelner ikke mellem specialtegn, dvs. "Müller" giver samme resultater som "Muller".
  • Trunkeringstegnene [*] eller [?] kan indsættes hvor som helst i en søgestreng og kan bruges i de tilfælde, hvor ét eller flere tegn er ukendte.
 • Trunkeringstegn

  Et trunkeringstegn kan benyttes til at erstatte et andet tegn eller en række af tegn.

  Spørgsmålstegn [?]
  Dette tegn erstatter et enkelt ukendt tegn.

  Hvis du f.eks. indtaster "compl?ment", omfatter søgeresultaterne både "complement" og "compliment".

  Du kan anvende flere spørgsmålstegn i en søgestreng.

  Bemærk: Et spørgsmålstegn erstatter ikke mellemrum (i modsætning til asterisktegnet).

  Asterisk [*]
  Dette tegn erstatter ét eller flere ukendte tegn (herunder mellemrum).

  Hvis du f.eks. indtaster "compl*ment", omfatter søgeresultaterne både "complement" og "C omplete Management".

  Du kan benytte asterisk sammen med spørgsmålstegn i en søgestreng.

  Hvis du f.eks. indtaster "*1?3", får du som søgeresultat "123" og "Farmacia +123".

  Dobbelte anførselstegn [" "]
  Ved at sætte dobbelte anførselstegn omkring et ord eller en sætning afgrænser du søgningen til kun at omfatte de tegn, der er inden for anførselstegnene.

  Hvis du f.eks. indtaster ""Hej"", får du som søgeresultat "Hej".