Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

 

Gebyrer og betalinger

Ansøg om et EF-design online (fra 350 EUR)

Registrér dit design
Hurtigt og nemt

Ansøg online

Et registreret EF-design er gyldigt i 5 år. Det kan fornys i højst 25 år med 5 år ad gangen.

 

Gebyrstruktur

Der er tre typer gebyrer for en ansøgning om et registreret EF-design: gebyrer for registrering, bekendtgørelse og udsættelse.

Registrering

230 EUR

Yderligere registrering
For hvert ekstra design:

2-10 = 115  EUR

>11 = 50  EUR

Bekendtgørelse

120 EUR

Yderligere offentliggørelse
For hvert ekstra design:

2-10 = 60  EUR

>11 = 30  EUR

Udsættelse af bekendtgørelsen *

40 EUR

Yderligere udsættelse
For hvert ekstra design:

2-10 = 20  EUR

>11 = 10  EUR

* Du kan anmode om udsættelse af bekendtgørelsen af et design. Det gør det muligt for dig at bevare din oprindelige ansøgningsdato uden at offentliggøre designet med det samme.

 

Gebyrstørrelsen afhænger af to faktorer:

  • Om ansøgningen indeholder et eller flere design.
  • Om bekendtgørelsen af dit/dine design skal udsættes eller ej.

Gebyrstrukturen for design er følgende:

  • Et standardgebyr for et enkelt design eller det første design i en samlet ansøgning.
  • Et reduceret gebyr for det andet til det tiende design
  • En yderligere gebyrnedsættelse pr. design for det 11. design og opefter.
 

Registrerings- og bekendtgørelsesgebyret skal betales samlet, når ansøgningen indgives. Hvis ansøgningen omfatter en anmodning om udsættelse, erstatter udsættelsesgebyret bekendtgørelsesgebyret. Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) udsteder ikke betalingsanmodninger.


 

Gebyrberegner

Du kan beregne det nøjagtige gebyr på grundlag af antallet af design og af, hvorvidt der anmodes om udsættelse.

Samlet liste over gebyrer i forbindelse med registrerede EF-design

Liste over gebyrer i medfør af Kommissionens forordning (EF) nr. 2246/2002 af 16. december 2002.

Betalingsmåder

Du kan betale gebyret for det registrerede EF-design med kreditkort, via bankoverførsel eller via en løbende konto hos EUIPO. EUIPO tilbyder en onlinetjeneste for indehavere af en løbende konto, som giver dem adgang til alle deres transaktioner og oplysninger.

Kreditkort

 

Bedst til onlineansøgninger og anbefales til de fleste brugere.

Bankoverførsler

 

Bankoverførsler skal ske til en af følgende EUIPO-konti:

Løbende konto hos EUIPO

 

Anbefales til erhvervsbrugere.

 

Undgå falske betalingsanmodninger

Advarsel: vildledende fakturaer

Hvis du modtager en uopfordret henvendelse vedrørende fornyelse, bekendtgørelse, overdragelse eller en hvilken som helst anden procedure i forbindelse med din registrering af et EF-design, BØR DU IKKE BETALE DEN, før du har undersøgt nøje, hvilke tjenester der tilbydes, og om der er tale om en officiel kilde.

 

Her er nogle eksempler på falske betalingsanmodninger

Yderligere oplysninger

Hvis du har brug for yderligere oplysninger om finansielle spørgsmål, kan du kontakte finansafdelingen - gebyrsektionen på:

+34 965 139 100

+34 965 131 344

information@euipo.europa.eu

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.