Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Gebyrer, som skal betales direkte til EUIPO

Liste over gebyrer, som skal betales direkte til EUIPO
Gebyrkode Beskrivelse af gebyr Beløb
D-001 Registreringsgebyr (artikel 36, stk. 4, i forordning (EF) nr. 6/2002; artikel 6, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 2245/2002) 230 EUR
Supplerende registreringsgebyr for hvert ekstra design, som er omfattet af en samlet ansøgning (artikel 37, stk. 2, i forordning (EF) nr. 6/2002; artikel 6, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 2245/2002):
D-002 Gebyr pr. design for det andet til det tiende design 115 EUR
D-003 Gebyr pr. design for det 11. design og opefter 50 EUR
  Individuelt designeringsgebyr for en international registrering (artikel 106c i forordning (EF) nr. 6/2002; artikel 7, stk. 2, i Genèveaftalen – (pr. design) info 62 EUR
D-011 Bekendtgørelsesgebyr (artikel 36, stk. 4, i forordning (EF) nr. 6/2002; artikel 6, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 2245/2002) 120 EUR
Supplerende bekendtgørelsesgebyr for hvert ekstra design, som er omfattet af en samlet ansøgning (artikel 37, stk. 2, i forordning (EF) nr. 6/2002; artikel 6, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 2245/2002):
D-012 Gebyr pr. design for det andet til det tiende design 60 EUR
D-013 Gebyr pr. design for det 11. design og opefter 30 EUR
D-021 Gebyr for udsættelse af bekendtgørelse (artikel 36, stk. 4, i forordning (EF) nr. 6/2002; artikel 6, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 2245/2002) 40 EUR
Tillægsgebyr for udsættelse af bekendtgørelsen for hvert ekstra design, som er omfattet af en samlet ansøgning (artikel 37, stk. 2, i forordning (EF) nr. 6/2002; artikel 6, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 2245/2002):
D-022 Gebyr pr. design for det andet til det tiende design 20 EUR
D-023 Gebyr pr. design for det 11. design og opefter 10 EUR
D-004 Gebyr for for sen betaling af registreringsgebyret (artikel 107, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 6/2002; artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2245/2002) 60 EUR
D-014 Gebyr for for sen betaling af bekendtgørelsesgebyret (artikel 107, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 6/2002; artikel 10, stk. 3, og artikel 15, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2245/2002) 30 EUR
D-024 Gebyr for for sen betaling af gebyret for udsættelse af bekendtgørelse (artikel 107, stk. 2, litra c), i forordning (EF) nr. 6/2002; artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2245/2002) 10 EUR
D-030 Gebyr for for sen betaling af tillægsgebyret for samlede ansøgninger, jf. bilagets nr. 2, 4 og 6 (artikel 107, stk. 2, litra d), i forordning (EF) nr. 6/2002; artikel 10, stk. 3, og artikel 15, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2245/2002) 25 %
af tillægsgebyret
Fornyelsesgebyr (artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 6/2002; artikel 22, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 2245/2002) pr. design, både ved samlet registrering og individuel registrering:
D-041 Gebyr for den første fornyelsesperiode 90 EUR
D-042 Gebyr for den anden fornyelsesperiode 120 EUR
D-043 Gebyr for den tredje fornyelsesperiode 150 EUR
D-044 Gebyr for den fjerde fornyelsesperiode 180 EUR
D-045 Gebyr for for sen betaling af fornyelsesgebyret eller for sen indgivelse af anmodningen om fornyelse (artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 6/2002; artikel 22, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 2245/2002) 25 %
af tillægsgebyret
Individuelt fornyelsesgebyr for international registrering (artikel 13, stk. 1, og artikel 106c i forordning (EF) nr. 6/2002; artikel 22, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 2245/2002 pr. design: info
  Gebyr for den første fornyelsesperiode (pr. design) 31 EUR
  Gebyr for den anden fornyelsesperiode (pr. design) 31 EUR
  Gebyr for den tredje fornyelsesperiode (pr. design) 31 EUR
  Gebyr for den fjerde fornyelsesperiode (pr. design) 31 EUR
D-050 Gebyr for en begæring om, at et design erklæres ugyldigt (artikel 52, stk. 2, i forordning (EF) nr. 6/2002; artikel 28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2245/2002) 350 EUR
D-052 Klagegebyr (artikel 57 i forordning (EF) nr. 6/2002; artikel 35, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2245/2002) 800 EUR
D-054 Gebyr for genindsættelse i tidligere rettigheder (artikel 67, stk. 3, i forordning (EF) nr. 6/2002) 200 EUR
D-060 Gebyr for registrering af overførsel af en ansøgning om EF-design (artikel 34, stk. 2, og artikel 107, stk. 2, litra f), i forordning (EF) nr. 6/2002; artikel 23, stk. 7, i forordning (EF) nr. 2245/2002) 200 EUR
pr. design info
D-061 Gebyr for registrering af et registreret EF-designs overførsel (artikel 107, stk. 2, litra f), i forordning (EF) nr. 6/2002; artikel 23, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2245/2002) 200 EUR
pr. design info
D-062 Gebyr for registrering af en licens til eller en anden rettighed over et registreret EF-design (artikel 107, stk. 2, litra g), i forordning (EF) nr. 6/2002; artikel 23, stk. 3, og artikel 24, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2245/2002) eller en ansøgning om registrering af et EF-design (artikel 34, stk. 2, og artikel 107, stk. 2, litra g), i forordning (EF) nr. 6/2002; artikel 23, stk. 3, artikel 24, stk. 1, og artikel 24, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2245/2002):
a) meddelelse af en licens
b) overdragelse af en licens
c) stiftelse af en tinglig rettighed
d) overdragelse af en tinglig rettighed
e) tvangsfuldbyrdelse.
200 EUR
pr. design info
D-063 Gebyr for sletning i registret af en licens eller anden rettighed (artikel 107, stk. 2, litra h), i forordning (EF) nr. 6/2002; artikel 26, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2245/2002) 200 EUR
pr. design info
Gebyr for udstedelse af bekræftede kopier af ansøgningen om registrering af et EF-design (artikel 107, stk. 2, litra n), i forordning (EF) nr. 6/2002; artikel 74, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2245/2002), en kopi af registreringsbeviset (artikel 107, stk. 2, litra e), i forordning (EF) nr. 6/2002; artikel 17, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2245/2002) eller en udskrift af registret (artikel 107, stk. 2, litra i), i forordning (EF) nr. 6/2002; artikel 69, stk. 6, i forordning (EF) nr. 2245/2002):
D-070 Ikke-bekræftet kopi eller udskrift 10 EUR
D-071 Bekræftet kopi eller udskrift 30 EUR
D-072 Gebyr for aktindsigt (artikel 107, stk. 2, litra j), i forordning (EF) nr. 6/2002; artikel 74, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2245/2002) 30 EUR
Gebyr for fremsendelse af en kopi af indgivne dokumenter (artikel 107, stk. 2, litra k), i forordning (EF) nr. 6/2002; artikel 74, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2245/2002)
D-073 Ikke-bekræftet kopi 10 EUR
D-074 Bekræftet kopi 30 EUR
  + pr. side, der overstiger 10 1 EUR
D-075 Gebyr for meddelelse af oplysninger fra en sagsakt (artikel 107, stk. 2, litra l), i forordning (EF) nr. 6/2002; artikel 75 i forordning (EF) nr. 2245/2002) 10 EUR
  + pr. side, der overstiger 10 1 EUR
D-080 Gebyr for opgørelse over eventuelle procedureomkostninger, der skal refunderes (artikel 107, stk. 2, litra m), i forordning (EF) nr. 6/2002; artikel 79, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2245/2002) 100 EUR