Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Ejerskab

Du skal indtaste dine oplysninger, når du udfylder registreringsformularen.

  • De indtastede oplysninger vil blive brugt til klart at identificere dig som eneindehaver af dit design.
  • Vi kan få brug for at kontakte dig, hvis vi har brug for yderligere oplysninger, enten i løbet af eller efter registreringsprocessen.

Det er meget vigtigt, at du underretter os, hvis dine kontaktoplysninger ændrer sig, f.eks. nyt telefonnummer.

Hvilke oplysninger skal du give?

Hvis du tidligere har indgivet en ansøgning til Den Europæiske Unions Kontor for intellektuel Ejendomsret (EUIPO), er det tilstrækkeligt at anføre det unikke id-nummer, du har fået tildelt. Vi bruger dette nummer til at hente dine oplysninger. Det er derfor ikke nødvendigt at indtaste dem igen.

Du kan finde dit EUIPO-id-nummer enten i tidligere korrespondance fra EUIPO eller ved hjælp af eSearch.

Hvis det er første gang, du ansøger, skal du indtaste dine oplysninger. De vil blive gemt med henblik på eventuel fremtidig korrespondance.

Du skal fortælle os, om du ansøger som virksomhed eller som enkeltperson

Virksomhedsikonet bruges, når indehaveren er en virksomhed, der består af en person og en bygning

Virksomhed

Hvis du ansøger som virksomhed, skal du oplyse følgende:

  • Fulde navn og retlig form
  • Registreringsland
  • Adresse
Enkeltpersonikonet bruges, når indehaveren er en enkeltperson, og består af en person

Enkeltperson

Hvis du ansøger som enkeltperson, skal du oplyse følgende:

  • Fornavn og efternavn
  • Nationalitet
  • Adresse

I begge tilfælde er det meget vigtigt, at du også oplyser en e-mailadresse, et telefonnummer og eventuelt et faxnummer, således at vi let kan kontakte dig.

Det er ikke obligatorisk, men du kan også nævne designeren eller det team, der har udviklet designet. Alternativt kan du anføre, at designeren (eller designteamet) har givet afkald på retten til at blive nævnt.

Hvordan vil EUIPO kommunikere med dig?

Den nemmeste og hurtigste måde at kommunikere med os på er gennem dit online User Area.

Gå til User Area, som er EUIPO's værktøj til administrering

Det er en sikker platform for elektronisk kommunikation med EUIPO.

Bemærk, at vi kun accepterer e-mail til uformel (uofficiel) kommunikation.


Hvis du beslutter ikke at anvende User Area som dit foretrukne kommunikationsmiddel, vil EUIPO kommunikere med dig pr. fax. Hvis du ikke har oplyst et faxnummer, henvender vi os til dig pr. brev.

Er det obligatorisk at udpege en repræsentant?

I princippet behøver ansøgere ikke at have en repræsentant. Hvis indehaveren hverken har hovedsæde, en regulær virksomhed eller bopæl i EU, skal de imidlertid udpege en repræsentant, som tager sig af sager ved EUIPO, bortset fra indgivelsen af ansøgningen.

En repræsentant kan være en af følgende:

Advokat (eller lignende, afhænger af landet)

En advokat med bestalling i en af EU-medlemsstaterne, og som har sit forretningssted i EU, i det omfang han i denne medlemsstat kan give møde i varemærke- og/eller designsager.

Faglig repræsentant

En faglig repræsentant, hvis navn fremgår af EUIPO's liste.

Ansat hos en fysisk eller juridisk person

En ansat hos fysiske og juridiske personer, der har bopæl eller hovedsæde eller en regulær industriel eller kommerciel virksomhed i EU, kan repræsentere andre juridiske personer, forudsat at de to juridiske personer har økonomisk tilknytning til hinanden.