Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Anbefalinger vedrørende betalinger

For at vi hurtigt kan behandle betalinger og fremskynde registreringsproceduren opfordrer vi alle brugere til at følge nedenstående råd vedrørende bankoverførsler.

Bemærk, at vores bank kun overfører et begrænset antal tegn i felterne "afsender" og "beskrivelse". Derfor beder vi dig følge nedenstående retningslinjer.


Beskrivelsesfelterne

Udfyldes som følger

 • Anvend de koder, der er anført i nedenstående tabeller
  f.eks. EUTM i stedet for ANSØGNINGSGEBYR FOR REGISTRERING AF ET EU-VAREMÆRKE

 • Fjern indledende nuller i tal, og undlad at bruge mellemrum eller tankestreger i fax- eller telefonnumre, da de optager unødig plads

 • Hvis indbetalingen vedrører mere end ét varemærke eller design, skal du blot angive det første og sidste og efterfølgende sende os en fax med fyldestgørende oplysninger om, hvilke varemærker eller design det drejer sig om
  f.eks. EUTM-3558961-3558969


Eksempler

Eksempler på beskrivelse af gebyrer i forbindelse med indbetalinger.
Betalingstype Eksempel på beskrivelser i forbindelse med indbetalinger
Ansøgningsgebyr (EUTM = EU-varemærke) for elektronisk ansøgning EUTM-5104422 varemærkets navn E-00031516-S REF. JSE06
Ansøgningsgebyr (RCD = registreret EF-design) for elektronisk ansøgning RCD REF. JSE07 E-00031517-T
Indsigelse EUTM-4325047 OPP varemærkets navn
International registrering EUTM-4325047 INT
Fornyelse (EU-varemærke) EUTM-509936 RENEW
Betaling til løbende konto nr. 1361 ACC-1361
Bekræftede kopier EUTM-1820061 COPIES
Overdragelse af flere design (første 1420061 og sidste 1420065) RCD-1420061-1420065 TRANSF


Officielle koder (opstillet med de vigtigste først)

Liste over officielle koder
Kode Beskrivelse Eksempel
ACC Betaling til løbende konto ACC-1361
OWN, REP Indehaver-id, repræsentant-id (hvis kendt) REP-10711
EUTM, RCD Varemærke- eller designnummer EUTM-5104422
RCD-1698
  Varemærke- eller designnavn varemærkets navn
REF Ansøgers interne reference REF. JSE06
OPP, REC, RENEW, INSP, INT, TRANSF, INV, CONV, COPIES. APP Kode for handling: Indsigelse, Indførelse, Fornyelse, Aktindsigt, International Registrering, Overdragelse, Ugyldighedsbegæring, Konvertering, Bekræftede kopier, Klage OPP
INT
INV
APP
FAX Faxnummer FAX(49)07511245574


Afsenderfeltet

Udfyldes som følger

 • Brug et navn, der kan identificeres som indbetaler, ansøger (indehaver eller repræsentant), indsiger eller afsender

 • For så vidt angår betalerens navn, anvendes kun navnet uden forkortelser som f.eks.: DIPL.-ING. PHYS, PATENT OFFICE

 • Brug samme type identifikation til senere indbetalinger

 • Eksempler på adresser
  Indbetalers navn
  MARY MOCHAN
  Indbetalers adresse
  7 LOCH LONG
  Betalerens postnummer og by
  GLASGOW G742EL