Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Anbefalinger vedrørende betalinger

For at vi hurtigt kan håndtere betalinger og fremskynde registreringsprocessen, opfordrer vi alle brugere til at følge nedenstående råd om bankoverførsler.

Bemærk, at kun et begrænset antal tegn i felterne "afsender" og "beskrivelse" overføres af vores bank. Anvend derfor nedenstående retningslinjer.


Beskrivelsesfelterne

Udfyldes som følger:

 • Anvend de koder, der er anført i nedenstående tabeller,
  f.eks. EUTM i stedet for ANSØGNINGSGEBYR FOR REGISTRERING AF ET EU-VAREMÆRKE

 • Fjern indledende nuller i tal, og undlad at bruge mellemrum eller tankestreger i fax- eller telefonnumre, da de bruger unødigt meget plads.

 • Hvis indbetalingen vedrører mere end ét varemærke eller design, skal du blot angive det første og sidste og efterfølgende sende os fyldestgørende oplysninger om, hvilke varemærker eller design det drejer sig om,
  f.eks. EUTM-3558961-3558969.

Eksempler

Eksempler på beskrivelse af gebyrer i forbindelse med indbetalinger
Betalingstype Eksempel på beskrivelser i forbindelse med indbetalinger
Ansøgningsgebyr (EUTM = EU-varemærke) for elektronisk ansøgning EUTM-5104422 varemærkets navn E-00031516-S REF. JSE06
Ansøgningsgebyr (RCD = registreret EF-design) for elektronisk ansøgning RCD REF. JSE07 E-00031517-T
Indsigelse EUTM-4325047 OPP varemærkets navn
International registrering CTM-4325047 INT
Fornyelse (EU-varemærke) EUTM-509936 RENEW
Betaling til løbende konto nr. 1361 ACC-1361
Bekræftede kopier EUTM-1820061 COPIES
Overdragelse af flere design (første 1420061 og sidste 1420065) RCD-1420061-1420065 TRANSF


Officielle koder (rangordnet efter betydning)

Liste over officielle koder
Kode Beskrivelse Eksempel
ACC Betaling til løbende konto ACC-1361
OWN, REP Indehaver-id, repræsentant-id (hvis kendt) REP-10711
EUTM, RCD Varemærke- eller designnummer EUTM-5104422
RCD-1698
  Varemærke- eller designnavn varemærkets navn
REF Ansøgers interne reference REF JSE06
OPP, REC, RENEW, INSP, INT, TRANSF, INV, CONV, COPIES. APP Kode for handling: Indsigelse, Indførelse, Fornyelse, Aktindsigt, International Registrering, Overdragelse, Ugyldighedsbegæring, Konvertering, Bekræftede kopier, Klage OPP
INT
INV
APP
FAX Faxnummer FAX(49)07511245574


Afsenderfeltet

Udfyldes som følger

 • Brug et navn, der kan identificeres som indbetaler, ansøger (indehaver eller repræsentant), indsiger eller afsender

 • Ved angivelse af betalerens navn bruges kun navnet uden forkortelser, såsom DIPL.-ING. PHYS, PATENT OFFICE

 • Anvend den samme identifikationsmåde ved kommende betalinger.

 • Eksempler på adresser
  Indbetalers navn
  MARY MOCHAN
  Indbetalers adresse
  7 LOCH LONG
  Betalerens postnummer og by
  GLASGOW G742EL

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.