Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Dit design og det eller de tilknyttede produkter

Alle ansøgninger skal indeholde oplysninger om, hvilke(t) produkt(er) designet vedrører.

Når du indsender din ansøgning, vil du blive bedt om at angive navnet på det eller de produkter, som designet skal anvendes på eller medtages i. Specifikationen af dine produkter skal have en sådan ordlyd, at deres artfremgår tydeligt, og at produktet/produkterne kun kan klassificeres i én klasse i Locarno-klassifikationen.

Locarno-klassifikationen er en international klassifikation for industrielle design. EUIPO har, i samarbejde med kontorerne for intellektuel ejendomsret i EU, udviklet søgeværktøjet Eurolocarno, der automatisk klassificerer dit produkt i de korrekte klasser og underklasser. Det er baseret på – og har samme struktur som – Locarno-klassifikationen og er tilgængeligt på alle EU's officielle sprog.

International klassifikation for industrielle design

Eurolocarno 

Hvorfor er det en god idé at bruge dette værktøj?

Der er to grunde:

  • Hvis du vælger en term fra Eurolocarno, garanterer vi, at vi accepterer den. Det vil også i høj grad fremskynde og forenkle registreringsproceduren. Du kan gøre det direkte i din e-ansøgning.
  • Klassifikationen anvendes udelukkende til administrative formål og gør det muligt at søge i databasen med registrerede EF-design. Hverken produktangivelsen eller klassificeringen har indflydelse på selve beskyttelsen af et EF-design. Med andre ord spiller den terminologi, du anvender til at beskrive dit produkt, ikke nogen rolle ved fastlæggelsen af den beskyttelse, du opnår gennem registreringen af dit EF-design.

Samlede ansøgninger

Hvis du ønsker at ansøge om flere design i samme ansøgning og dermed opnå mængderabat, spiller klassificeringen af produktet en afgørende rolle, eftersom alle de design, du søger om beskyttelse af, skal tilhøre samme Locarno-klasse. Det kaldes "kravet om klasseenhed".

Dine design behøver dog ikke tilhøre samme underklasse. En samlet ansøgning kan f.eks. accepteres, hvis den omfatter ét design med "Motorkøretøjer" som produktangivelse og ét design med "Interiører til køretøjer" som produktangivelse. I dette tilfælde er begge termer omfattet af Locarno-klassifikationens klasse 12, men underklasserne er henholdsvis 8 og 16.


Ornamenter

Der er én undtagelse til kravet om klasseenhed i en samlet ansøgning: ornamenter.

Et ornament er et dekorativt element, der kan påføres produktet, uden at det påvirker produktets konturer. Ornamenter er klassificeret i Locarno-klassifikationens klasse 32-00. De kan kombineres med andre klasser i en samlet ansøgning.