Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Formularen i fire trin

Med vores ansøgningsformular i fire trin kan du let indgive et registreret EF-design i blot fire trin på ethvert af de 23 EU-sprog. Formularen er udviklet til Fast Track med indbygget vejledning og autoudfyldning, der hjælper dig med at registrere dit design på to dage eller mindre.

For at åbne ansøgningsformularen i fire trin skal du følge én af de nedenstående stier gennem webstedet:

 1. "Design" > "Registrér dit design — hurtigt og nemt" > "Ansøg online". Vælg derefter ansøgningsformularen i fire trin, og klik på den blå knap "Start ansøgning".
 2. "Design" > "Registreringsprocedure" > "Ansøg nu". Vælg derefter ansøgningsformularen i fire trin, og klik på den blå knap "Start ansøgning".
 3. "Hjem" > "Onlinetjenester" > "Ansøg om et design — ansøgningsformular i fire trin". Klik derefter på den blå knap "Start ansøgning".

Oplysninger om, hvordan vi gennemgår designansøgninger, findes i vores Retningslinjer.


Trin 1: Designoplysninger

 • Sprog og ansøgerreference

  Førstesprog
  Vælg ét af de 23 EU-sprog som førstesprog på siden "Ansøg nu".

  Andetsprog
  Du skal vælge et andetsprog fra et af kontorets fem arbejdssprog (ES, DE, EN, FR eller IT). Andetsproget skal være et andet end det, du har valgt som førstesprog. Vær opmærksom på, at der kan komme indsigelser mod dit design på dette andetsprog. Hvis du ønsker at modtage officiel korrespondance på andetsproget, skal du markere det relevante afkrydsningsfelt.

  Bemærk: Hvis dit førstesprog er et af kontorets fem officielle sprog, kan du ikke vælge at modtage officiel korrespondance på dit andetsprog. Derfor vises afkrydsningsfeltet ikke.

  Ansøgerreferencer
  Referencer skal indeholde op til 30 alfanumeriske tegn fra det latinske alfabet: a-z, A-Z, 0-9 og symboler. Undgå at bruge mellemrum.

  Hvis du har spørgsmål om dit design fremover, bedes du oplyse nummeret på din EF-designansøgning, som du har fået tildelt af kontoret.

 • Designoplysninger

  Tilføj dine designafbildninger på to måder:

  • Tilføj billeder (JPEG-format).
  • Tilføj en dynamisk tredimensional afbildning og statiske afbildninger på grundlag af denne.

  Billeder
  Brug træk og slip-funktionen, eller søg i din computer for at uploade dine designbilleder. Du kan uploade op til syv beskyttede og tre ubeskyttede billeder.

  Du kan ikke uploade ubeskyttede afbildninger, før du har uploadet syv beskyttede afbildninger.

  Vis krav:

  • 2 MB pr. billede.
  • JPEG-format.
  • RGB, CMYK (som konverteres til RGB, kan påvirke farverne) gråtone, S/H- eller farvemodeller. For at undgå automatisk konvertering af farver og bevare en nøjagtig gengivelse på skærmen anbefales det at anvende RGB-billeder i stedet for CMYK. Upload af dynamiske 3D-afbildninger OG andre statiske afbildninger er begrænset.
  • Udskriftsopløsning: min. 72, maks. 300 DPI.
  • Maks. billedstørrelse: 5 000 x 5 000 pixel.
  • Progressive JPEG-billeder vil blive omdannet til baseline-billeder.

  Krav til vedhæftede filer (til påberåbelse af prioritet, udstillingsprioriteter, generelle tilladelser til medarbejderrepræsentanter):

  • PDF
  • JPEG.

  Specifikationer
  Afbildningen skal gengives på en neutral baggrund og være af tilstrækkelig kvalitet til, at alle detaljer ved det emne, der ansøges om beskyttelse for, klart fremgår, og den skal kunne formindskes eller forstørres med henblik på registrering i EF-designregistret og direkte bekendtgørelse i Registreringstidende for EF-design.

  Gengivelsen af designet må ikke indeholde forklarende tekst, ord eller symboler, og må ikke være nummereret.

  Gentagne overflademønstre: Når der ansøges om registrering af et design, der består af et gentaget overflademønster, skal gengivelsen af designet vise det fuldstændige mønster og en tilstrækkelig del af den gentagne overflade.

  Skrifttyper: Når der ansøges om registrering af et design bestående af en typografisk skrifttype, skal gengivelsen af designet indeholde alle alfabetets bogstaver, både store og små, og alle arabertal samt en tekst på fem linjer, alt i skriftstørrelse 16.

  Du bør være særlig opmærksom på disse specifikationer. Vores erfaring viser, at manglende opfyldelse af disse er en af de hyppigste årsager til, at kontoret må gøre opmærksom på mangler, der skal afhjælpes, hvilket uundgåeligt giver anledning til mere arbejde og et betragteligt tidsspild for brugerne.

  Brug af andre elementer til at angive et designs særlige træk
  Gengivelsen af et design bør begrænses til de træk, der ønskes beskyttet. Den kan dog omfatte andre elementer, der bidrager til at identificere de træk ved designet, der ønskes beskyttet. Det er ansøgerens ansvar f.eks. at anvende stiplede linjer og afgrænsninger på en sådan måde, at det tydeligt fremgår, hvilke træk der ønskes beskyttet.

  Hvis du ønsker at fremhæve en bestemt del af designet for at vise, at du enten kun ønsker beskyttelse af denne del eller udtrykkeligt ikke ønsker beskyttelse af samme, kan du gøre brug af:

  • stiplede linjer til at angive elementer, der ikke kræver beskyttelse

  • afgrænsninger til at fremhæve de træk ved designet, du ønsker at beskytte

  • udviskede farver og sløret visning til at udelukke en række træk fra beskyttelsen

  • skillelinjer til at indikere, at der ikke ansøges om designets nøjagtige længde.

  Afbildningerne af designet må ikke indeholde nogen forklarende tekst eller yderligere symboler.

  Hvad er de største fordele ved at have ubeskyttede billeder?

  • De anses for at være indgivet sammen med ansøgningsformularen, hvilket betyder, at de kan indgå i en påberåbelse af prioritet i en efterfølgende ansøgning.
  • De kan bidrage til at forklare designet og dermed hjælpe undersøgeren i vurderingen af de beskyttede billeder.
  • Ansøgeren kan gennemse billederne, når de er uploadet, og kan derefter ændre en ubeskyttet afbildning til en beskyttet afbildning og omvendt.

  Bemærk: Ubeskyttede afbildninger er kun tilgængelige i eSearch for indehavere af design.

  Dynamiske tredimensionale afbildninger (dynamiske 3D-afbildninger)
  Det elektroniske ansøgningssystem accepterer en ny type gengivelse for afbildninger som et værktøj til at se afbildninger i ansøgningen: Dynamiske 3D-afbildninger. Hvis du uploader en dynamisk 3D-afbildning fra din computer i OBJ-, STL- eller X3D-format, kan du få statiske afbildninger af beskyttede eller ubeskyttede design.

  Dynamiske 3D-afbildninger simulerer 3D-perspektiver i 2D (på skærmen), fordi du kan manipulere afbildningen (ved at bevæge den eller zoome ind og ud) for at se forskellige perspektiver. Det er ikke alle afbildninger, der ses i 3D, som kan manipuleres (statiske afbildninger), og de føjes til formularen som en afbildning for det relevante design.

  Brug træk og slip-funktionen, eller søg i computerens filer for at uploade dynamiske 3D-afbildninger af dit design.

  Dynamiske 3D-afbildninger – tekniske specifikationer
  Når du har uploadet din dynamiske 3D-afbildning til ansøgningsformularen for et EF-design, vises den med følgende tekniske kendetegn:

  • Grå gradient-baggrund.
  • Selve den dynamiske 3D-afbildning vises i hvid.
  • Dynamiske 3D-afbildninger kan uploades i et af de følgende tre formater: OBJ, STL eller X3D.
  • Maksimal størrelse for vedhæftede 3D-modeller - OBJ, STL, X3D - (for designafbildninger): 20 MB.
  • Statiske afbildninger fra den dynamiske 3D-afbildning vil være monokrome (kun i sort/hvid).
  • Skyggelægning: fremhævelse af den dynamiske 3D-afbildning med lyskilde baseret på brugerens perspektiv.
  • Størrelse (fast) i pixel er 490 x 315. I rammen kan brugerne se, at det tilgængelige område for dynamiske 3D-afbildninger forbliver uændret, hvis de gør deres browser større eller mindre.
  • Når den dynamiske 3D-afbildning anvendes, skal alle statiske visninger hentes fra 3D-afbildningen.

  Bemærk: X3D-filtypen understøttes ikke af Internet Explorer 10 eller tidligere versioner.

  Bemærk: Design, som består af eller indeholder overfladeudsmykning, bør sendes uden dynamisk 3D-afbildning.

  Bemærk: STL-filer i binært format understøttes ikke. Du kan konvertere dine STL-filer i binært format til standardformat ved hjælp af konverteringsværktøjer.

  Hvad er de største fordele ved at anvende dynamisk 3D-afbildning?

  • Når designet offentliggøres, vises det i eSearch og er ikke kun tilgængeligt for undersøgere, men for alle interesseparter som tredjeparter og dommere.
  • Det vil klart fremgå, at de statiske billeder kommer fra et enkelt design.
  • Det vil bidrage til forståelse af, hvordan de forskellige statiske afbildninger hænger sammen.
  • Det vil være meget usandsynligt, at gengivelsen af designet er mangelfuldt, hvilket er til fordel for såvel ansøgere som kontoret.

  Sådan flyttes en dynamisk 3D-afbildning
  Med en dynamisk 3D-afbildning kan du præsentere dit design fra forskellige kameravinkler.

  Sådan flyttes en dynamisk 3D-afbildning
  Brug pilene (venstre, højre, op, ned) på tastaturet og/eller zoomfunktionen.

  Tastaturindstillinger

  Eller brug musen til at klikke på afbildningen.

  Dynamisk afbildning af 3D-modellen

  Vælg "Grundlæggende tastaturindstillinger" for lettere at ændre kameravinkler, og vælg en af afbildningerne.

  Grundlæggende tastaturindstillinger

  Sådan tager du billeder af den ønskede afbildning
  Dette kan ske på to måder:

  Knappen Opret afbildning fra denne synsvinkel
  Synsvinkel Knappen Opret foruddefinerede afbildninger
  Foruddefinerede afbildninger
  • Når du har valgt afbildning i din dynamiske 3D-afbildning, skal du klikke på knappen "Opret afbildning fra denne synsvinkel". Billedet fremstår derefter som vist nedenfor.


  • Klik på knappen "Opret foruddefinerede afbildninger", hvorefter alle syv afbildninger i de grundlæggende tastaturindstillinger automatisk oprettes. Derefter vises nedenstående billeder.


  Du kan oprette op til syv beskyttede billeder og bruge funktionen til at oprette tre yderligere ubeskyttede billeder.

  Flyt, slet ,og åbn et billede
  Klik på ikonet "Flyt" Ikonet Flyt på billedet for at ændre rækkefølgen af designafbildninger og ændre de ubeskyttede billeder til beskyttede.

  Klik på ikonet "Slet" Ikonet Slet på billedet for at slette designafbildningen.

  Klik på det uploadede billede, og åbn det i fuld størrelse.

 • Produktangivelse(r)/Locarno-klassifikationen

  Produktangivelse
  Du skal tilføje en produktangivelse. Dette har ingen indflydelse på omfanget af beskyttelsen af det registrerede EF-design, men er nødvendigt af juridiske årsager. Du skal vælge en produktangivelse fra Eurolocarno-produktlisten. Du skal anføre en produktangivelse for hvert design, du ansøger om.

  Klassificering
  Når du anvender Eurolocarno, ser du automatisk, hvilken klasse i Locarno-klassifikationen produktet tilhører.

 • Hvordan tilføjer jeg en produktangivelse?

  Inden det forklares, hvordan du tilføjer en produktangivelse, er det vigtigt at vide:

  • at et design ikke kan have mere end fem termer
  • at alle termer i en samlet ansøgning skal tilhøre samme klasse med undtagelse af klasse 32, som kan indtastes yderligere (fordi ornamenter indgår i klasse 32).

  Produktangivelsen og Locarno-klassifikationen kan tilføjes på to forskellige måder:

  1. Indtast det produkt, som designet gengiver, og klik på knappen "Tilføj": Termen autoudfyldes og verificeres i henhold til EuroLocarno-produktlisten.

   Locarno-klassifikationen

   Hvis produktangivelsen vises i et grønt felt, betyder det, at termen er valideret korrekt. Klasse- og underklassenumre vises automatisk i kolonnen "Locarno-klassifikationen" til venstre som vist nedenfor:

   Termer fra Locarno-klassifikationen
    
  2. Hvis du klikker på "Browse"-linket, vil hele listen over Eurolocarno-produktangivelser blive vist i et modalvindue.

   Browse-link

   Vælg din produktangivelse

   Dette værktøj hjælper dig med at vælge de rigtige produktangivelser, herunder klasser og underklasser. Indtast produktangivelsen i søgefeltet, og klik på knappen "Søg", eller søg efter klasse/underklasse.

   Søg efter produktangivelse

   Alle søgeresultater vises med klasse og underklasse. Markér feltet til venstre for søgeresultaterne for at vælge den rigtige produktangivelse. Når du har valgt produktangivelse, kan du se hele listen ved at klikke på "Vis valgte" eller knappen "Næste". Klik derefter på "Fortsæt" for at føje termerne til designansøgningen.

   Hvis termen er valideret korrekt, vises en korrekt angivelse for et produkt i grønne stiplede felter, og klasse og underklasse vises automatisk i kolonnen "Locarno-klassifikationen" til venstre.

   Liste over validerede termer
 • Udsættelse og beskrivelse

  Udsættelse
  Når du indgiver en EF-designansøgning, kan du anmode om, at offentliggørelsen af den udsættes i op til 30 måneder. Produktet kan således holdes hemmeligt, indtil du er klar til at offentliggøre det. Hvis du vælger slet ikke at offentliggøre EF-designet, bortfalder registreringen efter udsættelsesperioden på 30 måneder.

  Du skal betale det relevante gebyr for at offentliggøre et design efter en udsættelsesperiode.

  Bemærk: Offentliggørelsesgebyret kan betales sammen med udsættelsesgebyret, når du indsender ansøgningen. Hvis du imidlertid beslutter dig for ikke at offentliggøre designet, tilbagebetales offentliggørelsesgebyret ikke.

  Beskrivelse
  Du kan tilføje en beskrivelse af gengivelsen af designet, hvis du vil, men dette er valgfrit.

  I henhold til artikel 1, stk. 2, i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen kan ansøgningen for hvert design indeholde en beskrivelse på ikke over 100 ord af afbildningen af designet eller prøveeksemplaret. Beskrivelsen må kun vedrøre de karakteristiske træk, som fremgår af afbildningen af designet eller af prøveeksemplaret. Den bør ikke indeholde bemærkninger om designets opfyldelse af nyhedskravet eller kravet om individuel karakter eller dets tekniske værdi.

  Hvis beskrivelsen ikke overholder forordningens bestemmelser, gøres der dog ingen indvendinger. Beskrivelsen undersøges ikke, selv om undersøgeren kan anvende den til at løse eventuelle tvivlsspørgsmål. Hvis to billeder f.eks. viser forskellige kort, skal undersøgeren gøre indvendinger, men hvis beskrivelsen angiver, at det, der vises, er to sider af samme kort, er det ikke nødvendigt at gøre indsigelser.

  Bemærk: Beskrivelser, der indsendes efter den dato, hvor ansøgningen blev indgivet, accepteres ikke.

  Udsættelse
 • Oplysninger om designer(e)

  Dette afsnit er valgfrit og hjælper med at forbinde designeren til det relevante design. Hvis du imidlertid vælger "Opret ny", skal du angive følgende oplysninger om designeren/designerne:

  • enten efternavn og fornavn på en enkelt designer
  • eller i givet fald navnet på et team af designere.
  Designeroplysninger

  Tilføj designer

  Hvis kontoret tidligere har tildelt designeren et ID-nummer, skal du indtaste dette nummer, og oplysningerne importeres derefter fra databasen.

  Hvis designeren har givet afkald på retten til at blive citeret, markeres det relevante felt "Afkald".

  Afkald på ret til at blive nævnt
 • Jeg ønsker at påberåbe prioritet

  Hvis du har ansøgt om det samme design inden for de seneste seks måneder, kan du anmode om at påberåbe prioritet ved at klikke på knappen "Tilføj prioritet":

  Indtast prioritetsnummer eller design-id Tilføj påberåbelse af prioritet
  • Vælg "Land, hvorfra den første ansøgning blev indgivet" fra rullemenuen.
  • Indtast prioritetsnummer eller design-ID (feltet autoudfyldes, hvis designoplysningerne findes i DesignView), og klik på "Importér", eller
  • Indtast oplysningerne manuelt ved at klikke på knappen "Opret manuelt".
  • Tilføj indgivelsesdato og -nummer. Det er obligatorisk at vedhæfte de krævede dokumenter på ansøgningstidspunktet, medmindre landet, hvorfra den første ansøgning blev indgivet, er kontoret.

  Bemærk: Hvis den første ansøgning ikke blev indgivet på et af de officielle EU-sprog, skal der vedhæftes en kopi af oversættelsen.

 • Gem designet, og kopiér fra designet

  Gem designet, når du har tilføjet alle de krævede oplysninger om det. Derefter kan du se et sammendrag af designoplysningerne og redigere det.

  Designoplysninger

  Klik på knappen "Tilføj nyt", eller kopiér oplysninger fra det design, du allerede har indsat, ved at klikke på knappen "Kopiér fra design", hvis du vil tilføje et nyt design. Hvis du allerede har sendt mere end ét design, kan du vælge det antal design, hvis oplysninger du ønsker at kopiere.

  Kopiér fra design

Trin 2: Tilsvarende design

 • Hvad er DesignView?

  DesignView er et flersproget brugervenligt online rådgivningsværktøj. Ved hjælp af dette værktøj kan alle internetbrugere gratis søge efter design fra alle deltagende kontorer, herunder EUIPO, samt deltagende nationale kontorer.

  Det giver adgang til designansøgninger og -registreringer fra de deltagende kontorer via en enkelt og enhedsbaseret platform. Hvert kontor ejer det indhold, det stiller til rådighed, og er ansvarligt for den daglige opdatering af dette.

 • Hvad kan DesignView gøre for dig?
  1. Følge de eksisterende design- og markedstendenser i Europa helt gratis.
  2. Give let adgang til tjenester efter registrering.
  3. Hjælpe med at kontrollere nyhedskravet for et design.
  4. Hjælpe toldmyndigheder i deres procedurer eller dommere, f.eks. i forbindelse med konflikter mellem parter i juridiske administrative sager og retssager.
  5. Hjælpe kontorerne med at gennemføre indgående undersøgelser, f.eks., eller hjælpe undersøgere med at kontrollere tidligere prioritetsrettigheder.

Trin 3: Opret en konto/Log på

 • Opret en konto/Log på

  Her har du to valgmuligheder:

  • Hvis du ikke har en konto hos kontoret, skal du klikke på knappen "Opret konto".
  • Hvis du allerede har en konto, skal du indtaste dine oplysninger og klikke på knappen "Log på".

  Derefter importeres dine oplysninger i formularen.

  EF-designansøgninger for personer/virksomheder med bopæl uden for EU
  Du kan ansøge om et EF-design, selv om du bor uden for Den Europæiske Union (EU), men i så fald skal du bruge den avancerede formular og udpege en repræsentant.

 • Ansøgere og repræsentanter

  En ansøger og/eller en repræsentant kan medtages på følgende måder:

  Tilføjelse af en eksisterende ansøger/repræsentant
  Indtast ansøgerens/repræsentantens navn – der vises en liste over eksisterende ansøgere/repræsentanter — vælg en ansøger/repræsentant, og klik på "Importér. Der vises oplysninger om ansøgeren/repræsentanten: Klik på "Tilføj" for at fortsætte. Denne metode kan anvendes, hvis oplysningerne er indtastet tidligere.

  Bemærk: Du kan kun tilføje en eksisterende repræsentant, hvis du er logget på som repræsentant.

  Tilføjelse af en ny ansøger

  1. Klik på knappen "Opret ny", og indtast oplysningerne.
  2. Vælg type af ansøger i rullemenuen.
  3. Udfyld resten af formularen (obligatoriske felter er markeret med en asterisk *).
  4. Klik på knappen "Tilføj" for at fortsætte.

  Bemærk: Du kan ikke tilføje nye repræsentanter, når du anvender Fast Track-ansøgningsformularen i fire trin.

  Foreninger
  Når du indgiver en ansøgning på vegne af en forening, skal du kun indtaste foreningens ID.

 • Udkast (gem min ansøgning som udkast)
  Når du udfylder ansøgningsformularen, kan du til enhver tid gemme det, du allerede har udfyldt, som et udkast. Klik på knappen "Gem ansøgning" i højre kolonne i ansøgningen, som vises med dette ikon Ikonet Gem . Udkastet kan åbnes under "Udkast" i dit User Area.
 • Nulstil ansøgningsformular

  Hvis du ønsker at genstarte din ansøgning, skal du klikke på knappen "Nulstil ansøgning", hvorefter alle de tidligere udfyldte felter tømmes, og oplysningerne slettes.

 • Udskriv ansøgning

  Du kan udskrive din ansøgning når som helst i løbet af processen.


Trin 4: Bekræft og betal

 • Bekræftelse

  Se dine oplysninger og designoplysninger
  Her kan du se de ansøgningsoplysninger, som du er ved at sende. Du kan stadig ændre disse i "Designoplysninger", inden du sender ansøgningen.

 • Underskrift

  Ved at udfylde felterne "For- og efternavn" og "Underskrivers habilitet" bekræfter du, at du har kontrolleret oplysningerne og ønsker at indsende designansøgningen.

  Underskrift

  Du kan tilføje én person som yderligere underskriver.

  Bemærk: Husk, at kun fysiske personer kan underskrive en ansøgningsformular.

  Klik på knappen "Bekræft og betal", når du har gennemset ansøgningen.

  Knappen

  Vælg den betalingsmetode, du ønsker at anvende, i betalingsvinduet.

  Bemærk: Det er ikke muligt at betale pr. bankoverførsel i forbindelse med Fast Track-ansøgningsformularen i fire trin.

  Når du klikker på knappen "Bekræft betaling" og "Fortsæt" i det efterfølgende vindue, sendes din ansøgning.

  Knappen Bekræft og betal Knappen Bekræft og betal
 • Hvad sker der, når jeg har sendt min ansøgningsformular?

  Når du har sendt ansøgningen, modtager du en bekræftelse på, at den er sendt korrekt, og et officielt ansøgningsnummer. Du skal også downloade din officielle kvittering og en bekræftelse i en enkelt PDF-fil. Bemærk, at kontoret ikke udsteder kopier af kvitteringer.

  bekræftelse på, at din ansøgning er indsendt korrekt