Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Menu

EUIPO's årsregnskab

Årsregnskab

Budgetdokument

EUIPO's årsregnskab 2020

 

EUIPO's officielle regnskaber omfatter budgettet, årsberetningen, beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning og Den Europæiske Revisionsrets beretning. Årsregnskabet omfatter regnskaber og beretninger om EUIPO's budgetgennemførelse. Årsregnskabet skal være i overensstemmelse med de relevante bestemmelser, være nøjagtigt og detaljeret og give et retvisende billede. Det opstilles i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper.


PDF

Siden blev sidst opdateret 22-06-2021
Vi bruger cookies på vores websted for at understøtte de tekniske funktioner, som forbedrer din brugeroplevelse. Vi anvender også webanalyse. Klik her for mere information