Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Beretninger fra Den Europæiske Revisionsret

 

Budgetdokument

 

Den Europæiske Revisionsret er en EU-institution, som er ansvarlig for revisionen af EU's finanser. Som EU's eksterne revisor bidrager den til at forbedre EU's økonomiske forvaltning og fungerer som den uafhængige beskytter af Unionens finansielle interesser. Den skal kontrollere, at der aflægges korrekt regnskab for EU's midler, at de tilvejebringes og anvendes i overensstemmelse med de relevante bestemmelser og forordninger, og at de har givet valuta for pengene. Revisionsretten udarbejder en revisionsberetning om EUIPO hvert år. Beretningen offentliggøres på EUIPO's websted, når den frigives.

Læseren kan finde information om formålet med revisionen og om revisorernes og den reviderede enheds ansvar i den fuldstændige rapport


PDF

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.