Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Menu

EUIPO investerer i mennesker og deres arbejdsmiljø for at skabe en kvalificeret, engageret og afbalanceret arbejdsstyrke. Dette afsnit indeholder dokumentation fra kontorets personaleafdeling, herunder personaleafdelingens årsberetning og administrative afgørelser om kontorets struktur.

Personaleafdelingens
årsberetning

 

EUIPO's vigtigste aktiviteter og resultater på personaleområdet samt data og statistikker vedrørende personaleanliggender og andre relaterede oplysninger.


PDF

EUIPO's strategi for
bekæmpelse af svig

 

Kontorets strategi til bekæmpelse af svig, som skal integrere en stærk kultur for bekæmpelse af svig i EUIPO i alle dets aktiviteter.


PDF

Årlig plan for
personalepolitik

Offentliggjort: 19.12.2017

Planen, der blev fremlagt sammen med arbejdsprogrammet og det tilhørende budget, indeholder midler til at gennemføre arbejdsprogrammets aktiviteter og projekter.


PDF

Personalevedtægt og ansættelsesvilkår

Offentliggjort: 17.12.2013

Personalevedtægten er det officielle dokument, der nærmere beskriver de bestemmelser, principper og arbejdsvilkår, der gælder for EU-ansatte.


PDF Mere information >>

Dokument Dato Download
Brugertilfredshedsundersøgelse 14.4.2018 PDF
Hjemstedsaftale 29.8.2013 PDF
Retningslinjer for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter   PDF

 

Titel DIN Oprettet Visning
Can’t find what you are looking for? Request here
Siden blev sidst opdateret 11-05-2022
Vi bruger cookies på vores websted for at understøtte de tekniske funktioner, som forbedrer din brugeroplevelse. Vi anvender også webanalyse. Klik her for mere information