Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Wienklassifikationen (figurmærker)

Wienklassifikationen er et internationalt klassifikationssystem, som blev oprettet i 1973 ved Wienaftalen om international klassificering af figurelementer i varemærker. Det administreres af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO).

Det består af et hierarkisk system, der går fra det generelle til det specifikke, og klassificerer varemærkers figurelementer i kategorier, afdelinger og afsnit på grundlag af deres form.

EUIPO anvender en ændret udgave af Wienklassifikationen. Denne udgave er blevet tilpasset EUIPO's særlige behov ved at oprette nye koder og lade andre udgå.

Du kan få adgang til denne klassifikation gennem funktionen avanceret søgning i vores søgemaskine eSearch samt ved at klikke på søgekriterierne for Wienklassifikationen.

Vejledning til Wienklassifikationen