Certificeringsmærker

Certificeringsmærker

Certificeringsmærker er en ny slags varemærke på EU-niveau, omend de har fandtes i visse nationale systemer i EU igennem flere år.

EU-certificeringsmærket forstås som et varemærke, der er "egnet til at adskille varer eller tjenesteydelser, der er certificeret af varemærkeindehaveren med hensyn til materiale, metode for fremstilling af varer eller ydelse af tjenesteydelser, kvalitet, nøjagtighed eller andre egenskaber af varer og tjenesteydelser, der ikke er således certificeret".

EU-certificeringsmærket vedrører i det væsentlige visse varers og tjenesteydelsers garanterede specifikke egenskaber.

Det angiver, at varer og tjenesteydelser, der er forsynet med dette mærke, overholder en given standard fastsat i bestemmelserne om anvendelse og kontrolleres under ansvar af certificeringsmærkeindehaveren, uafhængigt af identiteten af den virksomhed, der faktisk fremstiller eller leverer de pågældende varer og tjenesteydelser, og som faktisk anvender certificeringsmærket.

Certificeringsmærkeansøgere skal sørge for, at deres ansøgning indeholder en erklæring om, at de ansøger om et EU-certificeringsmærke.

Bestemmelserne om anvendelse er certificeringsmærkets hovedelement. Disse skal indgives inden for to måneder efter ansøgningen og skal navnlig anføre:

  • egenskaberne ved de varer eller tjenesteydelser, der skal certificeres
  • betingelserne for anvendelsen af certificeringsmærket
  • testnings- og overvågningsforanstaltningerne, der skal træffes af certificeringsmærkeindehaveren.

Et EU-certificeringsmærke har to vigtige begrænsninger. For det første kan det ikke indehaves af en person, der udøver en erhvervsvirksomhed, der omfatter levering af varer eller tjenesteydelser af den slags, der er certificeret. Indehaveren af et certificeringsmærke er udelukket fra at anvende mærket til de pågældende certificerede varer eller tjenesteydelser. For det andet kan det ikke indgives for at adskille varer eller tjenesteydelser certificeret med hensyn til geografisk oprindelse.

Der bør søges om certificeringsmærker for de varer og tjenesteydelser, der vil blive certificeret af mærkets indehaver. En fortegnelse over de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om et EU-certificeringsmærke, skal også inkluderes i bestemmelserne om anvendelse.

Et certificeringsmærke koster 1 500 EUR, hvis ansøgningen sker elektronisk.

Flere oplysninger om gebyrer

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Dette afsnit indeholder generelle oplysninger og har til formål at øge bevidstheden om varemærkeforordningen. Det er ikke juridisk bindende.
Vi anbefaler på det kraftigste, at alle nuværende eller kommende brugere læser forordning (EU) nr. 2015/2424, som findes på alle EU-sprog.
Bemærk venligst, at kontorets retningslinjer fortsat er det vigtigste referencepunkt for brugere af EF-varemærkesystemet og faglige rådgivere, der ønsker at indhente de seneste oplysninger om EUIPO's undersøgelsespraksis.

Oplysninger vedrørende de ændringer, der trådte i kraft den 23. marts 2016 findes her.