Den Europæiske Unions varemærkeforordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2424 om ændring af EF-varemærkeforordningen er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Den ændrede forordning træder i kraft den 23. marts 2016. Fra den dato ændrer OHIM sit navn til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO), og betegnelsen EF-varemærke erstattes med EU-varemærke. Yderligere oplysninger

Indtast identifikationskoden for at se originaldokumentet

I adgangskoden skelnes der mellem store og små bogstaver