Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Konvertering

Konvertering er en procedure, der kan finde anvendelse på EU-varemærker og internationale registreringer.

Hvis et EU-varemærke ophører med at eksistere, kan det konverteres til et varemærke, der er gyldigt i visse medlemsstater. Konvertering er særlig nyttig til afhjælpning af problemer vedrørende EU-varemærkets enhedskarakter.

Hvis der f.eks. er hindringer for registrering af EU-varemærket i ét eller enkelte lande eller hindringer som følge af en indsigelse baseret på en ældre rettighed i ét eller enkelte lande, kan EU-varemærkeansøgeren indgive en begæring om konvertering af EU-varemærkeansøgningen til individuelle, nationale varemærkeansøgninger i de andre lande, der ikke er berørt af disse hindringer.

Internationale registreringer kan konverteres til nationale varemærkeansøgninger i EU's medlemsstater og til en designering af kontraherende parter i Madridaftalen eller Madridprotokollen, som forvaltes af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO).

Yderligere oplysninger findes i vores retningslinjer for varemærker.