Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

 

Meddelelse om databeskyttelse

Beskyttelsen af dit privatliv er meget vigtig for Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret ("kontoret"). Vi føler os ansvarlige for de personoplysninger, vi indsamler og behandler. Derfor gør vi alt for at respektere og beskytte dine personoplysninger og sikre, at dine rettigheder som registreret overholdes.

Dette afsnit beskriver, hvordan kontoret håndterer dine personoplysninger i forbindelse med sine opgaver (som fastsat i EU-lovgivningen), mens det leverer sine produkter og tjenester til dig.

 

REGISTER OVER AKTIVITETER

Centralt register: EUIPO er juridisk forpligtet til at føre et centralt register over aktiviteter med behandling af personoplysninger (artikel 31 i forordning 2018/1725).  Du kan lære mere om EUIPO's register over aktiviteter med behandling af dine personoplysninger i EUIPO's centrale register. Se nedenstående spørgsmål 11 for flere oplysninger om EUIPO's centrale register.

 

 

1. Hvilken juridisk ramme for databeskyttelse gælder for EUIPO?

 

2. Hvilke typer personoplysninger indsamler vi?

 

3. Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

 

4. Af hensyn til hvilke juridiske grundlag behandler vi dine personoplysninger?

 

5. Hvem har adgang til dine personoplysninger?

 

6. Hvor længe opbevares dine personoplysninger?

 

7. Hvordan beskytter og sikrer vi dine oplysninger?

 

8. Hvilke rettigheder har du i forbindelse med behandling af personoplysninger? Hvordan udøver du dine rettigheder? Kan dine rettigheder begrænses?

 

9. Hvilke cookies anvendes på vores websted?

 

10. Hvordan kontakter du os i tilfælde af spørgsmål?

   

11. Har du brug for yderligere oplysninger?

 

 

Du kan også finde yderligere oplysninger under følgende links: