Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Tips og bedste praksis i forbindelse med indgivelse af designansøgninger

Vi har samlet en række tips, så du ved indgivelsen af en ansøgning om et registreret EF-design kan undgå at begå fejl, som resulterer i en mangel.

Mangler opstår, når ansøgningen er behæftet med formelle fejl, f.eks. at du glemmer at betale, eller at billederne af dit design ikke opfylder bestemte registreringskrav. Formelle fejl er meget ofte lette at undgå, og vores erfaring viser, at de oftest sker i tre forskellige trin i onlineansøgningsprocessen.

 

Uploading af afbildninger

1. Alle afbildninger skal tilhøre ét og samme design.

I dette eksempel har brugeren indsendt to afbildninger af stole med forskellige træk som det samme design, design 1. De hører ikke til det samme design og kan derfor ikke godtages.

Design 1 / Afbildning 1

Design 1 / Afbildning 2

Design 1 / Afbildning 1

Design 2 / Afbildning 1

Forkert

Forskellige træk giver forskellige udseender, og de skal derfor indgives som separate designansøgninger.

 

I det næste eksempel har brugeren indgivet to separate designansøgninger for de samme to stole som før, design 1 og design 2, og de kan derfor godtages.

Rigtigt

Afbildningerne ovenfor hører hver især til et forskelligt design. Forskellige design kan indsendes sammen i én samlet ansøgning*. Hvert design kan gengives ved hjælp af flere afbildninger (mellem 1 og 7).

* En samlet ansøgning er en ansøgning, der omfatter flere design. Det er billigere at indgive én samlet ansøgning end at indgive de forskellige designansøgninger hver for sig.

 

2. Der må ikke være supplerende elementer, som ikke er en del af designet, f.eks. forklarende noter, numre eller pile.

Forkert

Design med tekst, symboler og angivelser.

Rigtigt

Designafbildning uploadet alene. Supplerende information kan tilføjes i beskrivelsesfeltet.

 

3. Designet skal være vist på en neutral baggrund.

Forkert

Billedet indeholder uvedkommende elementer.

Rigtigt

Designet har en neutral baggrund.

 

4. Der må kun være én afbildning af designet på hvert billede.

Forkert

To designafbildninger på samme billede.

Rigtigt

Én afbildning pr. billede.

 

5. Hvis designet har en farve, skal det være den samme farve, der vises på alle afbildninger.

Forkert

Det samme produkt i en anden farve anses for at være et andet design.
En kombination af afbildninger i farver og i sort/hvid er heller ikke tilladt.

 

Rigtigt

Farven er den samme på alle afbildninger af designet.

 

6. Forstørrede afbildninger skal uploades som separate billeder.

Forkert

Forstørret afbildning på samme billede.

Rigtigt

Forstørret afbildning på et separat billede.

 

7. Visuelle afkald skal vises konsekvent i alle de afbildninger, hvor afkaldet forekommer.

Af og til ønsker brugere at ansøge om registrering af en bestemt del af et produkt. Til dette kan de anvende visuelle afkald til at udelukke det element, de ikke ønsker at registrere.

Forkert

Det visuelle afkald er ikke vist på samtlige afbildninger.

 

Rigtigt

Forskellige afbildninger, hvor de visuelle afkald er vist på alle.

 

8. Mindst én afbildning skal vise et sæt artikler eller et sammensat produkt som en helhed.

Forkert

Der er ikke en global afbildning af sættet af artikler eller det sammensatte produkt.

 

Rigtigt

Et sæt korrekt viste artikler, og med en global afbildning.

 

9. Produktangivelsen skal svare til gengivelsen af designet.

I dette eksempel har brugeren indsendt en afbildning af en stol med en forkert produktangivelse. "Ornamenter" kan anvendes til at registrere mønstre, men ikke stole. Det kan derfor ikke godtages.

Forkert

Produktangivelsen svarer ikke til den uploadede gengivelse af designet. Dette design skal indsendes med produktangivelsen "stole" i klasse 06.01.

Rigtigt

Produktangivelsen svarer til den uploadede gengivelse af designet.

 

10. Produktangivelsen skal være tilstrækkelig specifik til, at den kan klassificeres i en klasse og en underklasse i Locarnoklassifikationen.

Forkert

Designangivelsen er ikke tilstrækkelig specifik til, at den kan klassificeres.

Rigtigt

Produktets funktion er tydeligt angivet med en klasse og en underklasse. 

Påberåbelse af prioritet

En person, som har indgivet en national eller international ansøgning eller en EF-designansøgning, har i forbindelse med indgivelsen af en EF-designansøgning for det samme design ret til prioritet i en periode på seks måneder fra datoen for indgivelsen af den første ansøgning.

Prioriteten har den retsvirkning, at ansøgningen om registrering af EF-designet anses for indgivet på prioritetsdatoen, når det skal fastslås, hvilke rettigheder der går forud for andre.

  • Der kan kun påberåbes prioritet på grundlag af en tidligere ansøgning om et design eller en brugsmodel.
  • Den tidligere ansøgning skal være den først indgivne ansøgning.
  • Indehaveren af den tidligere ansøgning og ansøgeren af EF-designet skal være én og samme person.
  • Der skal indsendes en bekræftet kopi af den tidligere ansøgning senest tre måneder efter den dato, hvor påberåbelsen af prioritet blev indsendt.
  • Hvis sproget i den tidligere ansøgning ikke er en af EUIPO's fem arbejdssprog, skal ansøgeren indsende en oversættelse.
 

Anmodning om udsættelse

Når du indgiver en EF-designansøgning, kan du anmode om, at offentliggørelsen af den udsættes med op til 30 måneder. Designet kan således holdes hemmeligt, indtil du er klar til at offentliggøre det. Hvis du vælger slet ikke at offentliggøre EF-designet, bortfalder registreringen efter udsættelsesperioden på 30 måneder.

  • Bemærk, at der kun kan anmodes om udsættelse ved indgivelsen af ansøgningen.