Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

EUTM Filing-formular

Formularen er beregnet til mere komplekse ansøgninger end Easy Filing-formularen. Du skal bruge denne formular, hvis du ønsker at indsende din egen fortegnelse over varer og tjenesteydelser, ansøge om et kollektivmærke, anmode om omdannelse til et internationalt varemærke eller anføre mærkets flersprogede elementer på begge ansøgningssprog.

Husk, at du kan tjekke, om betegnelserne på din fortegnelse over varer og tjenesteydelser er godkendt til behandling via Fast Track-proceduren ved hjælp af vores vare- og tjenesteydelsesværktøj.

Obligatoriske felter er markeret med en asterisk (*).

For at få adgang til ansøgningsformularen til EU-varemærker skal du navigere til sektionen "Varemærke > Registreringsprocedure > Ansøg nu" på webstedet og dernæst klikke på knappen "Start ansøgning" for at åbne den avancerede ansøgningsformular.

Du skal være registreret bruger for at ansøge om et EU-varemærke med dette værktøj. Hvis du ikke allerede er registreret, skal du tilmelde dig.

EU-varemærkeansøgninger - for ikke-EU-borgere
Du kan godt ansøge om et EU-varemærke, selv om du bor uden for Den Europæiske Union, men så skal du udpege en repræsentant

 • Sprog og personlig reference
  Personlig reference

  Referencer skal bestå af op til 30 alfanumeriske tegn fra det latinske alfabet: a-z, A-Z og tallene 0-9. Mellemrum tillades ikke.

  Førstesprog
  Vælg det sprog, du ønsker at anvende i din ansøgning (førstesproget), i rullemenuen. Det kan være et hvilket som helst af de 23 EU-sprog.

  Andetsprog
  Ifølge forordningen skal du vælge et andetsprog blandt et af EUIPO's fem officielle sprog (DE, EN, ES, FR IT). Andetsproget må ikke være det samme som førstesproget. Vær opmærksom på, at dit varemærke kan blive anfægtet på andetsproget.

 • Brug af eksisterende oplysninger om EU-varemærket som skabelon

  Indtast varemærkets navn eller nummer, enten helt eller delvist, så vil der blive vist en oversigt over eksisterende tilsvarende varemærker. Vælg, og klik på "Importér".

  Ved at vælge muligheden med at importere et varemærke som en skabelon fremskyndes registreringsprocessen, da oplysningerne allerede vil være lagret på forhånd. Sektionerne kan redigeres efter dine behov.

 • Jeg ønsker at påberåbe mig prioritet, anciennitet, opnået særpræg eller andet (valgfrit).

  Vælg de anmodninger, som du ønsker at tilføje.

  Du vil kunne vælge mellem forskellige slags anmodninger.

  Påberåbelse af prioritet

  Klik på knappen "Tilføj prioritet" for at tilføje en påberåbelse af prioritet. Der åbnes et nyt vindue.

  • Indtast varemærkets navn (feltet vil blive udfyldt automatisk, hvis varemærket allerede findes i TMview), og klik på "Importér", eller

  • Indtast oplysningerne manuelt ved at klikke på knappen "Opret manuelt"

  • Vælg "Første ansøgningsland" fra rullemenuen

  • Tilføj indgivelsesdato og navn eller prioritetsnummer for det indgivne varemærke. Du kan vælge at vedhæfte de påkrævede dokumenter samtidig med ansøgningen eller på et senere tidspunkt

  Bemærk: Oversættelsen af den første indgivelse skal være til din ansøgnings førstesprog eller andetsprog (kun hvis certifikatet er på et sprog, som ikke er et officielt EU-sprog)

  Påberåb prioritet senere
  Vælg afkrydsningsfeltet ved siden af knappen "Tilføj prioritet" for at påberåbe prioritet på en senere dato (dette kan gøres indtil to måneder efter ansøgningsdatoen).

   

  Påberåbelse af anciennitet

  Klik på knappen "Tilføj anciennitet" for at tilføje en påberåbelse af anciennitet i din ansøgning. Derefter åbnes et nyt vindue.

  • Indtast varemærkets navn eller nummer (feltet vil blive automatisk udfyldt), og klik på "Importér", eller

  • Indtast oplysningerne manuelt ved at klikke på knappen "Opret manuelt"

  • Vælg den EU-medlemsstat, hvor mærket var registreret, fra rullemenuen.

  • Vælg den relevante mulighed i feltet "Registreringens art".

  • Tilføj indgivelsesnummer, indgivelsesdato, registreringsnummer, registreringsdato og prioritetsdag. Vælg derefter, om du vil vedhæfte de påkrævede dokumenter samtidig med ansøgningen eller på et senere tidspunkt

   

  Anmodning om omdannelse

  Klik på knappen "Tilføj omdannelse til IR" for at tilføje en IR-omdannelse til din ansøgning. Derefter åbnes et nyt vindue.

  • Indtast det internationale varemærkenummer (IR-nummer) *

  • Tilføj IR-datoen

  • Tilføj ophævelsesdatoen

  • Tilføj prioritets-/anciennitetsdagen

  • Klik på knappen "+ tilføj OMDANNELSE TIL IR".

  Bemærk: Feltet med automatisk udfyldning er ikke aktiv for dette vindue. Du skal indtaste det fulde varemærkenummer.

   

  Påberåbelse af udstilling

  Påberåbelse af udstilling ved ansøgningen
  Klik på knappen "Tilføj udstillingsprioritet" for at tilføje en påberåbelse af udstilling til din ansøgning. Derefter åbnes et nyt vindue.

  • Vælg "udstilling" fra rullemenuen.

  • Vælg dato for første afspilning. Vælg, om du vil vedhæfte de påkrævede dokumenter samtidig med ansøgningen eller på et senere tidspunkt

  • Klik på knappen "Tilføj udstillingsprioritet".

  Påberåb udstilling senere
  Vælg afkrydsningsfeltet ved siden af knappen "Tilføj udstilling", hvis du vil påberåbe dig en udstilling på en senere dato (op til to måneder efter ansøgningsdatoen).

 • Ansøgere og repræsentanter

  Ansøger

  En ansøger kan tilføjes på to måder.

  Tilføjelse af en eksisterende ansøger

  Indtast ansøgerens navn eller ID her – der vises en liste over eksisterende ansøgere – træf dit valg og klik på "Importér". Ansøgerens oplysninger vil blive vist. Klik på knappen "Importér" for at fortsætte.

  Opret en ny ansøger.
  1. Indtast oplysningerne manuelt ved at klikke på knappen "Opret ny ansøger"

  2. Vælg ansøgertype i rullemenuen.

  3. Udfyld resten af formularen (obligatoriske felter er markeret med en asterisk *)

  4. Klik på knappen "Tilføj ansøger" for at fortsætte

  Repræsentanter

  En repræsentant kan tilføjes på to måder.

  Tilføjelse af en eksisterende repræsentant

  Indtast repræsentantens navn – der vises en liste over eksisterende repræsentanter – træf dit valg og klik på "Importér". Repræsentantens oplysninger vil blive vist. Klik på "Tilføj" for at fortsætte.

  Tilføjelse af en ny repræsentant
  1. Indtast oplysningerne manuelt ved at klikke på knappen "Opret ny".

  2. Vælg repræsentanttype i rullemenuen.

  3. Udfyld resten af formularen (obligatoriske felter er markeret med en asterisk *)

  4. Klik på knappen "Tilføj" for at fortsætte.

  Bemærk: Hvis du vælger "Medarbejderrepræsentant", vil du få vist afkrydsningsfeltet "Økonomiske forbindelser". Hvis du sætter kryds i dette felt, skal du udfylde to yderligere felter. Du skal tilføje, hvilken type økonomiske forbindelser, du har til ansøgeren (f.eks. ansat eller forretningspartner), og du skal tilføje navnet på din arbejdsgiver.

  Sammenslutninger

  Når du indgiver en ansøgning på vegne af en sammenslutning, bedes du kun indtaste sammenslutningens ID.

 • Typer af mærker

  Du skal vælge den type mærke, som du ønsker at registrere. Nedenfor vises en oversigt over tilgængelige typer:

  • ordmærke

  • figurmærke

  • Formmærke

  • lydmærke

  • farvemærke

  • Multimediemærke

  • Positionsmærke

  • Bevægelsesmærke

  • Mønstermærke

  • Hologrammærke

  • Andet mærke

  Læs mere om typer af varemærker i sektionen definition af et varemærke.

  Oplysninger behøves
  Angiv oplysninger om dit varemærke.

  Oversættelser
  Det er vigtigt, at gengivelsen af det mærke, du uploader, er en korrekt gengivelse af det mærke, du ønsker at registrere.

  Gengivelse af mærket
  Det er vigtigt, at gengivelsen af det mærke, du uploader, er en korrekt gengivelse af det mærke, du ønsker at registrere. EUIPO offentliggør dit varemærke som det er vist her. Såfremt dette ikke er en nøjagtig gengivelse af det, du ønsker at beskytte, bedes du korrigere det, inden du fremsender din ansøgning.

  Ordelement(er)
  Det er kun de ordelementer, der er synlige i logoet, som skal angives. Hvis ordelementerne ikke er korrekte, ændrer EUIPO dem direkte uden forudgående meddelelse herom.

 • Rapport om ligheder

  Du kan downloade en rapport om ligheder. Søgningen finder sted i TMview-databasen og kan også foretages inden den faktiske indgivelse.

  Der kan downloades en PDF-fil med oplysninger, som kan gemmes ved at klikke på knappen "Download PDF", der befinder sig under resultattabellen.

 • Tekniske krav til vedhæftede filer

  Følgende standarder skal anvendes på vedhæftede filer, som uploades fra den avancerede ansøgningsformular.

  JPEG
  Standardfiltype anvendt til gengivelse af det eller de varemærke(r), du ansøger om. Filstørrelsen må ikke overstige 2 MB pr. fil, og følgende krav skal være opfyldt:
  • maks. billedstørrelse: 2835 x 2010 pixel
  • printopløsning: min. 96, maks. 300 DPI
  • farvemodus: RGB, gråtoneskala, sort/hvid eller CMYK.

  Billedernes opløsning ændres automatisk til 250 x 250 pixel. Når du uploader et billede, vises billedet, sådan som det vil komme til at se ud i registreringsbeviset.

  PDF
  PDF-filer må kun anvendes til angivelse af yderligere oplysninger; de må ikke bruges som en gengivelse af det eller de mærke(r), du ansøger om. Den maksimale enkelte filstørrelse må ikke overstige 2 MB. Adobe Acrobat X (version 10.0) vil blive anvendt til at åbne filerne.

  MP3
  MP3-filer må kun anvendes til yderligere oplysninger, når der registreres lydmærker. Den maksimale filstørrelse må ikke overstige 2 MB pr. fil og skal overholde de standarder, der er anført i vedhæftningssektionen på siden "Tekniske oplysninger".

 • Varer og tjenesteydelser

  Angiv de varer og tjenesteydelser, som varemærket skal dække

  Bemærk:

  At ansøge om en lang række varer/tjenesteydelser forøger i betydelig grad sandsynligheden for indsigelser mod et varemærke, eller at det i sidste ende bliver slettet. En konflikt kan opstå, hvis et varemærke er identisk med eller ligner et tidligere varemærke, og det søges beskyttet for tilsvarende varer og tjenesteydelser. Efter registrering kan et varemærke også blive slettet, hvis det ikke anvendes i 5 år eller mere.

  Varerne og/eller tjenesteydelserne skal angives på samme sprog som det første sprog i ansøgningen.

  Klik på knappen "Søg betegnelser fra den harmoniserede database".

  Der åbnes et nyt vindue. Indtast enten nøgleordet for de varer og tjenesteydelser, du ønsker at vælge (der vil blive vist en rullemenu med forslag til automatisk udfyldelse), eller gennemse oversigten over varer og tjenesteydelser.

  Klik på knappen "Gennemgå din liste" og derefter på knappen "Gem listen", når du har valgt alle de varer og tjenesteydelser, du har brug for. Du vil blive omdirigeret til din ansøgning, hvor dit valg vil blive vist.

  Tilføj dine betegnelser.

  Enkeltbetegnelser skal adskilles med semikolon og må ikke være længere end 512 tegn. Du kan kun bruge accepterede tegn.

  Du kan gentage denne proces, indtil du har tilføjet alle de betegnelser og klasser, du ønsker til din ansøgning.

   

  Gyldige tegn (syntaksregler for vare- og tjenesteydelsesbetegnelser):

  Navn Tegn Eksempel
  Bogstaver a-z A-Z Dele og tilbehør til køretøjer
  Tal 0-9 MP3-afspillere
  Tankestreg - (ascii-kode 045) Ikke-alkoholholdige drikke
  Vinkelparenteser < > Airsoftpistoler > 0,5 Joule
  Skråstreg / Videoafspillere/-optagere
  Asterisk * Beklædningsgenstande*
  Parenteser ( ) Uddannelseshåndbøger (manualer)
  Krøllede parenteser { } Krumtappe {maskindele}
  Kantede parenteser [ ] Emaljer [lakker]
  Kolon : (ascii-kode 058) Tjenesteydelser i forbindelse med: elektriske og elektroniske kredsløb, komponenter
  Komma , Majsmel, maltose
  Enkelt anførselstegn ' (ascii-kode 039) Malerpensler
  Semikolon (kan ikke anvendes på græsk) ; (ascii-kode 059) Kernereaktorer; Støbeblandinger
  Flyvepunktum (kan kun anvendes på græsk) · (ascii-kode 250) Καρυκεύματα· Μαγειρικά βότανα

  Bemærk: Denne tabel indeholder eksempler på accepterede tegn

 • National søgningsrapport

  Ved anmodning om en national søgningsrapport skal der betales et yderligere gebyr. Din ansøgning vil først blive offentliggjort, når alle søgningsrapporter er blevet indsamlet og meddelt dig.

 • EU-søgningsrapport

  Det er gratis at anmode om en EU-søgningsrapport. Denne rapport indeholder ældre EU-varemærkeansøgninger, som ligner eller er identiske med den pågældende ansøgning, samt internationale registreringer, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret, og som vedrører identiske og lignende klasser af varer og tjenesteydelser.