Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Søg efter tilgængelighed

 

En måde at kontrollere, hvorvidt dit varemærke eller design allerede er blevet registreret, er at bruge kontorets gratis onlineredskaber: TMview, DesignView og/eller eSearch plus.


EUIPO tilbyder en rapport om ligheder, der indeholder en liste over varemærker, der kan påvirke din ansøgning. Ældre varemærker kan udgøre en trussel mod din ansøgning. Listen tager både hensyn til varemærkernes navne samt de varer og tjenesteydelser, der er ansøgt om.
Bemærk, at denne liste ikke er udtømmende. Der kan komme indsigelser mod dit varemærke, selv om rapporten ikke gav nogen resultater.
Ud over EUIPO's online databaser giver eSearch plus og TMviewbrugerne mulighed for at søge efter tilgængelighed og begge redskaber kan frit afbenyttes.


Ja, hvis ansøgeren har anmodet om dette i sin ansøgning. For hver EU-varemærkeansøgning og international registrering, hvori EU er designeret, udarbejder kontoret en EU-søgningsrapport i løbet af behandlingsproceduren. I denne rapport anføres ældre identiske eller lignende EU-varemærker og EU-varemærkeansøgninger samt internationale registreringer, hvori EU er designeret, vedrørende identiske og lignende klasser af varer og tjenesteydelser. Søgningen omfatter ældre mærker vedrørende varer og tjenesteydelser inden for samme klasse og kolliderende klasser, som typisk omfatter lignende varer og tjenesteydelser.
Du kan finde flere oplysninger i vores afsnit om registreringsproces.


Nej, EUIPO foretager ikke søgninger på individuel anmodning. Private firmaer, der ikke har kommercielle forbindelser til EUIPO, gør.
Derudover står både eSearch plus, EUIPO's online database og Designview til rådighed for alle brugere, der gratis kan foretage deres egne søgninger.
For flere oplysninger om EUIPO's databaser og redskaber kan du gå til siden om databaser på vores websted.
Du kan få flere oplysninger om registreringsprocessen for EF-design.


Disse rapporter indeholder en liste over ældre nationale varemærker, nationale varemærkeansøgninger eller varemærker, der er registreret i henhold til internationale aftaler med virkning i de(n) berørte medlemsstat(er), der er blevet opdaget, og som kan påberåbes i henhold til artikel 8 i varemærkeforordningen mod registrering af det ansøgte EU-varemærke, eller angiver at søgningen ikke har afsløret sådanne rettigheder. Disse rapporter er underlagt betaling af de tilsvarende søgningsgebyrer.

Indehavere af internationale registreringer, hvor EU er designeret, som ønsker at anmode om nationale søgninger, skal sende anmodningen og betale det relevante gebyr til kontoret senest én måned efter datoen for WIPO's meddelelse af den internationale registrering.

En anmodning om nationale søgninger indebærer, at alle deltagende nationale myndigheder udfører søgningen. Denne "alt eller intet"-tilgang betyder, at ansøgeren ikke kan vælge, hvilke deltagende myndigheder skal foretage søgningen.


Ansøgningsgebyret dækker søgningsrapporter. Nationale søgningsrapporter er et tilvalg. Ansøgeren skal anmode om begge på tidspunktet for indgivelse af en EU-varemærkeansøgning eller, for internationale registreringer (IR), hvori EU er designeret, senest en måned efter, at WIPO har videresendt ansøgningen til EUIPO. Gebyret for nationale søgningsrapporter er 12 EUR pr. deltagende kontor.
Fra og med 1. januar 2014 deltager 5 nationale myndigheder i dette valgfri søgningssystem og foretager søgninger i sine nationale registre. Det drejer sig om Tjekkiet, Danmark, Ungarn, Rumænien og Slovakiet. Det samlede gebyr for nationale søgningsrapporter udgør derfor 60 EUR.

Du kan finde flere oplysninger om søgningsrapporter i retningslinjerne, del B Undersøgelse, afsnit 1 Sagsbehandling.


Der udsendes overvågningsbreve til ejerne af ældre EU-varemærker eller EU-varemærkeansøgninger, der potentielt kunne kollidere med deres rettigheder. Skrivelsen er kun orienterende og bør aldrig betragtes som en konklusion på, at der faktisk eksisterer en konflikt, eller at de pågældende mærker, varer og tjenesteydelser reelt er af samme eller lignende art. Det er kun muligt at drage en sådan konklusion i den endelige afgørelse, der træffes i indsigelses- eller annulleringsprocedurer i EUIPO.

Du kan finde flere oplysninger om dette spørgsmål i retningslinjerne, del B Undersøgelse, afsnit 1 Sagsbehandling.


EURid er en nonprofitorganisation udpeget af Europa-Kommissionen til at administrere .eu-domænenavnet. Den spiller også en vigtig rolle med hensyn til at beskytte .eu-domæneindehaveres rettigheder imod svig.
Nyheder om .eu-domæner.


Spørgsmålene og svarene på denne side tjener et rent informativt formål og er ikke et juridisk referencegrundlag. Se venligst forordningerne om EU-varemærker og EF-design eller retningslinjerne for varemærker/design for yderligere oplysninger.

Mere information om kontorets behandling af dine personoplysninger findes i vores databeskyttelseserklæring.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.