Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Gebyrer og betaling af disse

 

Gebyrstrukturen er beskrevet på webstedet under gebyrer og betalinger . Her kan du også beregne det nøjagtige gebyr, der afhænger af antallet af design og af, om du anmoder om udsættelse, ved hjælp af gebyrberegneren.

Du kan finde flere oplysninger om gebyrer og betalinger i retningslinjerne, del A, Almindelige regler, afsnit 3, Betaling af gebyrer, omkostninger og andre beløb..


Du kan betale gebyrerne for et registreret EF-design via bankoverførsel eller fra en løbende konto. Hvis du indgiver din ansøgning elektronisk, kan du også betale med kreditkort eller debetkort.

Flere oplysninger om gebyrer og betalinger.


Registrerings- og bekendtgørelsesgebyrerne skal betales samlet, når ansøgningen indgives.
Hvis du ansøger om en udsættelse, erstatter udsættelsesgebyret bekendtgørelsesgebyret. Du skal betale dette gebyr, inden udsættelsesperioden udløber. Anmoder indehaveren om en tidligere bekendtgørelse, skal gebyret betales, inden denne nye periode udløber.

EUIPO udsteder ikke betalingsanmodninger. Hvis du kræver en kvittering for betalingen, kan du anmode om dette ved at sende en e-mail til information@euipo.europa.eu.

Hvis der er fastsat en ansøgningsdato, refunderes gebyrerne ikke, medmindre det beløb, som ansøgeren har betalt, ikke er nok til at dække gebyrer for registrering og bekendtgørelse (eller evt. udsættelse) for designet eller for mindst et design i en samlet ansøgning.


Spørgsmålene og svarene på denne side er udelukkende til orientering og udgør ikke et juridisk referencegrundlag. Se venligst forordningerne om EU-varemærker og EF-design eller retningslinjerne for varemærker/design for nærmere information.

Mere information om kontorets behandling af dine personoplysninger findes i vores databeskyttelsesmeddelelse.