Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Gebyrer og betaling af disse

 

Du skal indgive en ansøgning for at få registreret et EU-varemærke. Du skal betale et fast gebyr for hver indgivet ansøgning.
Gebyrbeløbet afhænger af:
  • Om ansøgningen er indsendt elektronisk.
  • Om det er et individuelt varemærke, et EU-fællesmærke eller et EU-certificeringsmærke.
  • Hvor mange vare- og/eller tjenesteydelsesklasser, der er dækket i din ansøgning (som regel drejer det sig om to gebyrer, grundgebyret og klassegebyret).
Gebyrstrukturen er beskrevet i detaljer på webstedet under gebyrer og betalinger . Du kan også beregne det nøjagtige gebyr på grundlag af antallet af klasser og ansøgningsmetoden ved hjælp af gebyrberegneren.
Grundgebyret og hvis relevant klassegebyrer skal betales senest en måned efter indgivelse af ansøgningen for at bevare den foreløbige ansøgningsdato. Betaler du ikke gebyret i løbet af en måned, mister du den foreløbige ansøgningsdato.


Du får tildelt en ansøgningsdato, når ansøgningen opfylder følgende krav:
  • • Ansøgningsgebyret er betalt.
  • • Der er tale om en ansøgning om registrering af et EU-varemærke.
  • • Ansøgningen indeholder oplysninger, der identificerer ansøgeren.
  • • Ansøgningen indeholder en gengivelse af varemærket.
  • • Ansøgningen indeholder en fortegnelse over varer/tjenesteydelser.
Er en eller flere af disse betingelser ikke opfyldt, sender kontoret ansøgeren et mangelbrev, hvori denne anmodes om at stille de manglende oplysninger til rådighed inden for en frist på to måneder fra modtagelsen af mangelbrevet. Denne frist kan ikke forlænges. Ansøgningsdatoen fastsættes til den dato, hvor alle obligatoriske betingelser er opfyldt, og indbetalingen er foretaget.

Du kan få flere oplysninger ved at gå til retningslinjerne, del A, Almindelige regler, afsnit 3, Betaling af gebyrer, omkostninger og andre beløb.


De tilladte betalingsmåder er i de fleste tilfælde bankoverførsler, debiteringer fra kontorets løbende konti samt kreditkort og debetkort (kun for visse online tjenesteydelser).
Indgiver du en ansøgning elektronisk, er betaling med kredit- eller debetkort den metode, vi anbefaler for de fleste brugere, medmindre du er fast bruger eller storbruger af EU-varemærkesystemet. I dette tilfælde anbefaler vi dig at åbne en løbende konto.
Vælger du at betale via bankoverførsel, beder vi dig bruge den bankoverførselskode, du modtog med kvitteringen for ansøgningen. Du kan også tage den udfyldte formular med til din bank.
Betalingsmåderne kan du se på vores websted på siden gebyrer og betalinger.


Det kan du gøre online eller ved at hente og udfylde formularen.

Minimumsindskuddet er på 1 000 EUR . Se fordelene ved at registrere dig til nøglebrugerprogrammet og User Area-afsnittet for flere oplysninger om, hvordan du kommer videre.
 
Se også kontorets administrerende direktørs afgørelse nr. EX‑21-5 af 18.9.2017 om betalingsmåder for gebyrer og afgifter og om at fastlægge ubetydelige beløb for gebyrer og afgifter.


Den største fordel ved det eksisterende kontosystem er, at du vil kunne indgive ansøgninger og forespørgsler, der er underlagt en tidsfrist, såsom indsigelser eller klager, på den dag fristen udløber. Står der tilstrækkeligt på kontoen, vil betalingen således blive anset for at være foretaget på denne dag.
Som en generel regel vil betalingsdatoen være den dag, anmodningen om at betale udføres, selv om den løbende konto først debiteres på et senere tidspunkt.
Kontoret anbefaler kraftigt storbrugere at åbne en konto hos EUIPO.

Se også fordelene ved at registrere dig til Nøglebrugerprogrammet.


Er du en eksisterende kontobruger, vil din konto automatisk blive debiteret, hvis du afkrydser "Betal nu". Foretrækker du at vente med at betale til udløbet af betalingsfristen, skal du afkrydse feltet "Betal senere". Har du allerede indgivet din ansøgning, kan du under elektroniske meddelelser anmode om at betale med det samme (kun for indehavere af en løbende konto) ved at angive ansøgningsnummeret og anmode om omgående betaling fra din løbende konto.


One month from the date you filed the application.

However, the examiners will deal with the applications and their related communications only when the fee has been paid. If the basic fee is not paid within 1 month from the date the Office received the application, the provisional filing date will be lost.

For more information, see the Guidelines Part A, General Rules, Section 1, Means of Communication, Time Limits.
Further information regarding time limits and deadlines.


Nej, men ansøgningsdatoen bliver så i stedet for datoen for modtagelse af din ansøgning, datoen for modtagelse af betalingen.


Nej, dossieret bliver lukket, og du skal indsende en helt ny ansøgning.


EU-varemærkegebyret forfalder på ansøgningstidspunktet, og forfaldne gebyrer refunderes ikke.
Flere oplysninger om godtgørelse af gebyrer findes i retningslinjerne, del A, Almindelige regler, afsnit 3, Betaling af gebyrer, omkostninger og andre beløb..


Hvis du vedhæfter en supplerende liste, hvad enten det er i form af et bilag til onlineansøgningen eller indsendt via fax samme dag, vil du modtage en skriftlig meddelelse med en anmodning om at betale papirgebyret (+ 150 EUR). Den supplerende liste over varer og tjenesteydelser anses derfor først for at være indgivet, når "papirgebyret" er betalt. Dette er især vigtigt for de ansøgere, der hverken vælger eller angiver nogen varer og tjenesteydelser i deres onlineansøgning, da de kan risikere helt at miste ansøgningsdatoen for deres varemærke.
Hvis "papirgebyret" (+ 150 EUR) betales inden for en måned fra indgivelsen af ansøgningen, bibeholdes den oprindelige ansøgningsdato. Hvis betalingen derimod foretages på et senere tidspunkt, men inden for den i meddelelsen fastsatte frist på to måneder, ændres ansøgningsdatoen til den dag, hvor det fulde gebyr blev betalt.
EUIPO anbefaler på det kraftigste, at ansøgerne angiver deres varer og tjenesteydelser i det til formålet oprettede felt i onlineformularen. I modsat fald vil det medføre yderligere omkostninger samt mangler, der forsinker behandlingen af dit varemærke. Det kan også føre til en ændring af din ansøgningsdato. Vare- og tjenesteydelsesværktøjer kan hjælpe dig med at oprette din liste.

Ønsker du flere oplysninger om varemærkegebyrer, kan du gå til afsnittet om gebyrer og betalinger.


Spørgsmålene og svarene på denne side tjener et rent informativt formål og er ikke et juridisk referencegrundlag. Se venligst forordningerne om EU-varemærker og EF-design eller retningslinjerne for varemærker/design for yderligere oplysninger.

Mere information om kontorets behandling af dine personoplysninger findes i vores databeskyttelseserklæring.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.