Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Tilbage til Hjælp

Indgiv en klage online

Med den elektroniske klageformular kan registrerede brugere indgive en klage elektronisk, på alle EU-sprog. Bemærk, at du skal være logget på for at bruge disse funktioner, og at de også er pålagt et gebyr.

Bemærk: Korrespondance vedrørende en specifik sag skal altid foregå via dit User Area, pr. brev, ved personlig indgivelse eller via særlig kurertjeneste. Anfør venligst altid sagsnummeret.

Hvor henter jeg den elektroniske klageformular?

For at åbne en elektronisk klageformular skal du følge én af de nedenstående stier gennem webstedet:

 • "Kontakt os" — scroll ned, indtil du kommer til "Applying and filing documents with us" (Ansøgning og indsendelse af dokumenter til os). Så kommer du til linket til "Form and filings" (Formularer og ansøgninger). Dernæst klikker du fra rullemenuen på "Notice of appeal" (Klage).
 • Log ind på dit User Area. Klik på Onlinetjenester. Vælg Indgiv en klage.
 • Fra User Area klikker du på Betjeningspanel. Dernæst på Onlinetjenester og Indgiv en klage.
 • Fra portalen "Hjem" går du til "Law and practice" (Lov og praksis) og dernæst til siden Klage.
 • Fra portalen "Hjem" går du til Onlinetjenester.
 • Fra "User Area" går du til widgeten Onlineformularer.

Hvem kan indgive en klage?

Der er to aktører involveret i systemet under processen med indgivelse af en klage:

 • Klager — den person eller juridiske enhed, der identificeres som indehaveren af en intellektuel ejendomsret, og som har fået tildelt et specifikt ejer-ID. Det er kun den part, som ikke har fået medhold i en EUIPO-afgørelse, der har ret til at indgive klage.
 • Repræsentant — en enhed, der er bemyndiget til at handle på vegne af en indehaver af en intellektuel ejendomsret. Bemærk, at repræsentation er obligatorisk for klagere uden for EØS i sager om både EU-varemærker og registrerede EF-design,

Trin for indgivelse af en klage

Hvis du tidligere har fået tildelt et ID-nummer af EUIPO som ejer eller repræsentant, vil dine oplysninger også automatisk blive medtaget i afsnittet "Klager" eller "Repræsentant(er)".

Skal du kontrollere et personligt referencenummer, kan du indtaste det i fanen "Reference".

Bemærk, at hensigten med anvisningerne er at lette afviklingen af arbejdsmængden og hjælpe dig med at forstå den elektroniske indgivelsesproces og dens specifikationer.

 

 • Identifikation af den indklagede afgørelse

  Du kan udfylde en elektronisk formular enten for afgørelser vedrørende varemærker eller afgørelser vedrørende design.

  For begges vedkommende vælger du type "indklaget afgørelse" fra rullemenulisten og indtaster afgørelsens nummer.

  Bemærk: Nummeret på din afgørelsesenhed har forskellige formater afhængigt af typen af afgørelse. I hver situation vil systemet komme med et eksempel, du kan følge.

 • Tilføj en ny klager

  Du kan tilføje en klager på to forskellige måder.

  Ved tilføjelse af en eksisterende klager:

  Indtast klagerens navn — der vises en liste over eksisterende klagere — foretag dit valg, og klik på "Importér". Der vises nu oplysninger om klageren. Klik på "Tilføj" for at fortsætte.

  Tilføjelse af en ny klager:

  1. Klik på knappen "Opret ny", og indtast oplysningerne manuelt.
  2. Vælg type klager i rullemenuen.
  3. Udfyld resten af formularen (obligatoriske felter er markeret med en asterisk*).
  4. Klik på knappen "Tilføj" for at fortsætte.

  Bemærk: Klageren kan være en enkeltperson eller et selskab i EØS. I henhold til artikel 92 i EU-varemærkeforordningen er repræsentation obligatorisk for sager vedrørende EU-varemærket og for klagere uden for EØS. I sager vedrørende registrerede EF-design er repræsentation obligatorisk for ikke-EU-klagere.

 • Tilføj en ny repræsentant

  Du kan tilføje en repræsentant på to forskellige måder.

  Ved tilføjelse af en eksisterende repræsentant:

  Indtast repræsentantens navn – der vises en liste over eksisterende repræsentanter – foretag dit valg og klik på "Importér". Repræsentantens oplysninger vil blive vist. Klik på "Tilføj" for at fortsætte.

  Ved tilføjelse af en ny repræsentant:

  1. Klik på knappen "Opret ny", og indtast oplysningerne manuelt.
  2. Vælg type af repræsentant i rullemenuen.
  3. Udfyld resten af formularen (obligatoriske felter er markeret med en asterisk*).
  4. Klik på knappen "Tilføj" for at fortsætte.

  Hvis du vælger "Medarbejderrepræsentant", åbnes afkrydsningsfeltet "Økonomisk tilknytning". Hvis du afkrydser dette felt, skal du udfylde yderligere to felter, det ene, der beskriver arten af økonomisk tilknytning, du har med klageren (f.eks. medarbejder eller forretningspartner), og det andet med navnet på din arbejdsgiver. Medarbejdere, der optræder på vegne af fysiske eller juridiske personer, skal indlevere en underskrevet fuldmagt som bilag til sagsakterne.

  Repræsentanten kan være en medarbejder, en advokat eller en EUIPO-repræsentant.

  Afhængigt af type repræsentant vil du blive bedt om at udfylde nogle yderligere oplysninger, som følger.

  • Hvis du er medarbejder, vil systemet, efter at du har indtastet dine personlige oplysninger, bede om autorisation.

   Du kan enten "vedlægge" dem, efter at du har udfyldt dine oplysninger, eller du kan klikke på "Følger senere", og vedhæfte dem på et senere tidspunkt.

  Du bør også kontrollere, om din virksomhed er forskellig fra den klagende virksomhed (f.eks. med specifik økonomisk tilknytning) og specificere, hvori forskellen(e) består, samt arbejdsgiverens navn.

  • Hvis du er advokat eller EUIPO-repræsentant, får du også mulighed for at "oprette" en konto for en organisation, for hvilken du vil blive bedt om at udfylde nogle få yderligere obligatoriske felter, som f.eks. "Sammenslutningens navn" og "Registreringsland".

 • Proceduresprog

  Proceduresproget vil i de fleste tilfælde automatisk blive udfyldt af systemet. I de særlige tilfælde, hvor dette ikke sker, vil systemet dog bede dig om at vælge ét sprog.

 • Afgørelser kan indklages helt eller delvist

  Hvis du vælger muligheden "delvis", skal du indtaste tekst i det obligatoriske felt på proceduresproget.

 • Begrundelse og bilag

  Her vælger og uploader brugeren de filer, der findes i "Begrundelsen".

  Du kan "vedlægge" filerne, når du udfylder formularen, eller du kan klikke på "Følger senere", hvis du ønsker at vedhæfte dem på et senere tidspunkt.

  Bemærk, at begrundelsen skal indgives på proceduresproget, og hvis du ikke indgiver en skriftlig begrundelse inden for fire måneder, vil klagen ikke blive antaget til realitetsbehandling.

  Bemærk: Ikketekstformaterede dokumenter vil forsinke proceduren.

  Du kan også uploade vedhæftninger til "Bilaget til begrundelsen).

 • Underskrift

  Ved at udfylde feltet "Navn" bekræfter du, at du har kontrolleret oplysningerne og ønsker at underskrive og bekræfte indgivelsen af ansøgningsformularen.

 • Gem, udskriv og nulstil

  Du kan gemme den elektroniske klageformular i dit "User Area". Når du udfylder ansøgningsformularen, kan du til enhver tid gemme dit arbejde som et udkast. Klik på "Gem ansøgning" i ansøgningens højre kolonne. Udkastet kan åbnes under "Udkast" i dit User Area.

  Du kan til enhver tid i ansøgningsprocessen udskrive din ansøgning.

  "Nulstil" — Hvis du ønsker at genstarte din ansøgning, skal du klikke på knappen "Nulstil ansøgningsformular", hvorefter alle de tidligere udfyldte felter tømmes, og oplysningerne slettes.

 • Tjek din klage, inden du indsender den

  Du har mulighed for at gennemse din klage, før du indsender den og betaler.

  På samme side kan du gemme klagen som et PDF-dokument. Du behøver ikke at fortsætte til betalingen endnu.

 • Betalingsmetode og bekræftelse

  Du kan betale gebyret for den elektroniske klage med kreditkort, via bankoverførsel eller via en løbende konto hos EUIPO. EUIPO tilbyder en onlinetjeneste for indehavere af en løbende konto, som giver dem adgang til alle deres transaktioner og oplysninger.

  Bemærk, at hvis du betaler pr. bankoverførsel, anbefales det, at du noterer dig betalingstransaktionskoden, da dette vil hjælpe med at identificere din betaling.

  Når du klikker på knappen "Bekræft betaling", sendes din ansøgning.

 • Hvad sker der, når jeg har sendt min ansøgningsformular?

  Når du har sendt ansøgningen, modtager du en bekræftelse på, at den er sendt korrekt, og et officielt ansøgningsnummer. Du kan bruge klagenummeret til enhver kommunikation med EUIPO, der vedrører din klage.

  Du skal også downloade din officielle kvittering og en bekræftelse i en enkelt PDF-fil. Bemærk, at kontoret ikke udsteder kopier af kvitteringer.

 • Forklaring på typer af afgørelser

  Typer af indklagede afgørelser: EU-varemærker/Internationale registreringer

  • Undersøgelse af EU-varemærker: Vælg dette, hvis du ønsker at klage over Undersøgelsesafdelingens afgørelse om afvisning af registrering af din ansøgning om et EU-varemærke.
  • Indsigelse: Vælg dette, hvis du ønsker at klage over Indsigelsesafdelingens afgørelse.
  • Annullering: Vælg dette, hvis du ønsker at klage over Annullationsafdelingens afgørelse.
  • Undersøgelse af international registrering: Vælg dette, hvis du ønsker at klage over Undersøgelsesafdelingens afvisning af at indrømme beskyttelse af din designering af EU under Madrid-systemet. Dette omfatter navnlig afgørelser om afvisning af beskyttelse på grund af absolutte hindringer, afgørelser vedrørende formelle mangler i forbindelse med fællesmærker, manglen på et andet sprog, påberåbelse af anciennitet og mangler i forbindelse med udpegelsen af en repræsentant.
  • International ansøgning: Vælg dette, hvis du ønsker at klage over EUIPO's afgørelse, når kontoret fungerer som den oprindelige varemærkemyndighed under Madrid-systemet. Dette omfatter navnlig afgørelser om afvisning af at fremsende din internationale ansøgning til WIPO, afgørelser vedrørende betaling af fremsendelsesafgiften, påberåbelse af prioritet, formaliteter såsom rettigheder, beskrivelse, manglende klarhed i specificeringen af varer og tjenesteydelser, manglende translitterering af varemærket og oversættelsesproblemer.
  • Efterfølgende designering af EU-varemærket: Vælg dette, hvis du ønsker at klage over EUIPO's afgørelse, når kontoret fungerer som den oprindelige varemærkemyndighed, i forbindelse med en anmodning om geografisk udvidelse af din internationale registrering. Dette omfatter navnlig afgørelser i forbindelse med formelle mangler, f.eks. i den anvendte formular, undladelse af at anføre den registrering, som anmodningen er baseret på, problemer i forbindelse med listen over varer og tjenesteydelser, problemer vedrørende rettigheder, undladelse af at autorisere en oversættelse, undladelse af at bruge samme sprog som i den originale ansøgning.
  • Notering: Vælg dette, hvis du ønsker at klage over en afgørelse, hvor især en eller flere af følgende anmodninger er blevet afvist — samlet eller delvis overførsel; deling af ansøgninger i henhold til artikel 44 i EU-varemærkeforordningen; påberåbelse af anciennitet efter registrering; annullering af påberåbelse af anciennitet; registrering af tinglige rettigheder; annullering af tinglige rettigheder; ændring af mærket; registrering af tvangsfuldbyrdelse; registrering af en licens; konvertering; fornyelse osv.
  • Generel tilladelse: Vælg dette, hvis du ønsker at klage over EUIPO's afgørelse om afvisning af en generel tilladelse i forbindelse med en medarbejder, der ønsker at repræsentere sin arbejdsgiver i et EF-varemærkeanliggende.
  • Anmodning om aktindsigt: Vælg dette, hvis du ønsker at klage over EUIPO's afgørelse om afvisning af en ansøgning om aktindsigt i forbindelse med EU-varemærkeregistret.
  • Repræsentant: Vælg dette, hvis du ønsker at klage over EUIPO's afgørelse om afvisning af en tilførsel til listen over EU-varemærkeagenter.

  Typer af indklagede afgørelser: Registrerede EF-design

  • Undersøgelse af registrerede EF-design/Fuldstændig afvist: Vælg dette, hvis du ønsker at klage over en afgørelse fra Afdelingen for design om fuldstændig afvisning af at registrere din ansøgning om et registreret EF-design.
  • Undersøgelse af registrerede EF-design/Kollektiv ansøgning delvist afvist: Vælg dette, hvis du ønsker at klage over en afgørelse fra Afdelingen for design om afvisning af at registrere visse dele af dine kollektive ansøgninger om EF-design.
  • Ugyldighed af registrerede EF-design: Vælg dette, hvis du ønsker at klage over Ugyldighedsafdelingens afgørelse.
  • Registrerede EF-Design/International registrering: Vælg dette, hvis du ønsker at klage over en afgørelse fra Afdelingen for design om afvisning af at indrømme beskyttelse af din designering af EU under Haag-systemet.
  • Notering af registrerede EF-design: Vælg dette, hvis du ønsker at klage over EUIPO's afgørelse, hvor navnlig en eller flere af følgende anmodninger er blevet afvist: fuld overførsel; delvis overførsel; registrering af tinglige rettigheder; annullering af tinglige rettigheder; registrering af tvangsfuldbyrdelse; registrering af en licens; fornyelse osv.
  • Generel tilladelse af registrerede EF-design: Vælg dette, hvis du ønsker at klage over EUIPO's afgørelse om ikke at acceptere den generelle tilladelse i forbindelse med en medarbejder, der ønsker at repræsentere sin arbejdsgiver i et EF-designanliggende.
  • Anmodning om aktindsigt vedrørende registrerede EF-design: Vælg dette, hvis du ønsker at klage over EUIPO's afgørelse om afvisning af din ansøgning om aktindsigt i forbindelse med EF-designregistret.
  • EF-designagent: Vælg dette, hvis du ønsker at klage over EUIPO's afgørelse om afvisning af en tilførsel til listen over EF-designagenter.