Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Varer og tjenesteydelser

Din EU-varemærkeansøgning skal indeholde en gengivelse af det varemærke, du ønsker at registrere, og en fortegnelse over de varer og/eller tjenesteydelser, der skal være omfattet af mærket.

Der er visse regler for, hvordan fortegnelsen over varer og tjenesteydelser skal være opstillet:

  • Varerne og tjenesteydelserne skal være angivet så nøjagtigt som muligt.
  • De bør være klassificeret i en af klasserne i Nice-klassifikationen.

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) har vedtaget at bruge Nice-klassifikationen til klassificering af varer og tjenesteydelser. Nice-klassifikationen opdeler varer og tjenesteydelser i 45 kategorier (eller klasser).

Dit ansøgningsgebyr på 850 euro giver dig mulighed for at vælge én klasse. Hvis du angiver én yderligere klasse, skal du betale et tillægsgebyr på 50 EUR og et gebyr på 150 EUR for hver klasse derover.

 

Find og klassificér dine varer og tjenesteydelser

Når du ansøger om et varemærke online enten via ansøgningsformularen i fem trin eller den avancerede formular, kan du søge i og gennemse den harmoniserede database, som er en liste over varer og tjenesteydelser.

Databasen indeholder termer, som på forhånd er godkendt af EUIPO og samtlige nationale IP-myndigheder både inden for og uden for EU.

Den hurtigste måde at få dit varemærke bekendtgjort på

Når du vælger dine varer og tjenesteydelser ud fra den harmoniserede database, kan vi lettere behandle din ansøgning. Din ansøgning kan også blive godkendt til behandling via Fast Track-proceduren, EUIPO's hurtige procedure, som giver dig mulighed for at få din ansøgning bekendtgjort hurtigere.

Du kan også bruge vores "vare- og tjenesteydelsesværktøj" til at udarbejde din fortegnelse over varer og tjenesteydelser forud for ansøgningen. Dette anbefales til professionelle brugere, da flere ansøgninger ofte skal indsendes på én gang.

Det er en balancegang at udarbejde en specifikation af varer og tjenesteydelser.

Tænk store tanker

Som virksomhed udbyder du måske endnu flere varer og tjenesteydelser, end du tror. Selv om du måske føler dig sikker på, hvilket marked du befinder dig på i dag, bør du overveje, hvordan du ønsker at udvikle dit marked fremover. Hvis du f.eks. i dag fremstiller slik, kan det være, at du om to eller fem år ønsker at tilbyde flere varer (f.eks. is).

Vær realistisk

Det kan være fristende at ansøge om en lang række varer og/eller tjenesteydelser, men husk: Hvis du ikke bruger dit varemærke på alle de varer eller tjenesteydelser, du ansøger om, vil dit EU-varemærke være sårbart over for angreb.

Ved at begrænse din specifikation mindsker du risikoen for konflikt med andre mærker.

Balancegang over en sten som illustration på den balancegang, det er at vælge varer og tjenesteydelser til dit varemærke

Vi gør venligst opmærksom på, at der kan være visse ulemper forbundet med lange fortegnelser over varer og/eller tjenesteydelser, nemlig:

  • øget risiko for klassificeringsmangler
  • forsinkelser i offentliggørelsen og registreringen af EU-varemærket
  • øget risiko for konflikt med andre varemærker (indsigelser)
  • øget risiko for, at et varemærke i sidste ende slettes på grund af lighed med et ældre varemærke eller manglende brug af alle de registrerede varer og/eller tjenesteydelser.

Husk: Når du har udfyldt din ansøgning, vil du ikke kunne tilføje elementer til din specifikation. Overvej derfor nøje, hvilke varer og/eller tjenesteydelser du vælger.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.