Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Aktindsigt

Anmodninger om aktindsigt kan fremsættes af ansøgere/indehavere af et EU-varemærke eller EF-design eller af repræsentanter for disse parter på et hvilket som helst tidspunkt under eller efter registreringsproceduren.

Yderligere oplysninger findes i vores retningslinjer for varemærker og design.

Tredjeparter kan begære aktindsigt, forudsat at:

  • de sagsakter, der anmodes om aktindsigt i, ikke vedrører udelukkelse af eller indsigelse mod en medarbejder ved EUIPO, der deltager i sagen
  • de sagsakter, der anmodes om aktindsigt i, ikke vedrører dokumenter, der anvendes i forbindelse med forberedelsen af afgørelser og meddelelser
  • de sagsdokumenter, der anmodes om aktindsigt i, ikke er angivet som fortrolige. Skulle sagsakterne være anført som fortrolige, skal den part, der anmoder om aktindsigt, godtgøre, at han eller hun har en afgørende legitim interesse i at få aktindsigt
  • EU-varemærkeansøgningen er blevet bekendtgjort i Del A i EU-varemærketidende, eller det registrerede EF-design ikke afventer udskudt bekendtgørelse. Skulle EU-varemærkeansøgningen fortsat afvente bekendtgørelse, eller er bekendtgørelsen af EF-designet blevet udskudt, kan ansøgeren ikke desto mindre få aktindsigt ved at dokumentere, at:
    1. EU-varemærke- eller EF-designansøgeren har indvilliget i aktindsigten.
    2. EU-varemærke- eller EF-designansøgeren har erklæret, at han eller hun efter varemærkets eller designets registrering vil påberåbe sig de dertil knyttede rettigheder over for den part, der har anmodet om aktindsigt.