Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Locarno-klassifikationen (design)

Locarno-klassifikationen er det internationale klassifikationssystem for industrielle design, som administreres af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO). Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) har udarbejdet en liste over varer, nemlig Eurolocarno-listen, som er baseret på Locarno-klassifikationen og har til formål at klassificere varer, der både er opført som registrerede EF-design og angivet i EF-designansøgninger.

Ved angivelse af varer i en EF-designansøgning opfordres ansøgerne på det kraftigste til at benytte termerne fra Locarno-klassifikationen eller EuroLocarno for at undgå, at registreringsproceduren forsinkes, eftersom det i modsat fald vil være nødvendigt at oversætte de indgivne termer. Brugen af disse generiske termer vil også forbedre søgningen i EF-designdatabaserne og således i sidste ende øge gennemsigtigheden.

Du kan søge i Locarno-klassifikationen ved hjælp afEuroLocarno-søgeværktøjet, der foreligger på alle officielle EU-sprog.

 • Søgekriterier
  Du kan enten indtaste en term i søgefeltet eller vælge en klasse (og herefter en underklasse, hvis nødvendigt) fra rullemenuen/-menuerne. For at indsnævre søgningen yderligere kan du kombinere indtastningerne i tekstfeltet med et valg af klasser (og underklasser).

  Indtast i søgefeltet den term, du ønsker at søge efter, og klik på "Søg". Når du indtaster et nøgleord, kommer søgefeltet med forslag til resten af ordet.

  For at indskrænke din søgning skal du via rullemenuen over søgefeltet vælge den klasse, du ønsker at søge i. Underklassemenuen er ikke tilgængelig, før du har valgt en klasse.

  Søgesproget kan ændres via rullemenuen over søgeknappen.

  Bemærk: Søgesystemet leder kun efter termer på det valgte sprog.
   
 • Søgetekstmuligheder
  Søgetekstfeltet fungerer på følgende måde:
  • "Tekst" defineres som ethvert alfanumerisk tegn. Der kan indtastes et hvilket som helst tegn i tekstfeltet. Stjerne (*), spørgsmålstegn (?) og dobbelte anførselstegn (" ") er dog særlige jokertegn med specifikke funktioner. Yderligere oplysninger herom findes i sektionen vedrørende trunkeringstegn.
  • I tekstfeltet skelnes der ikke mellem store og små bogstaver, dvs. indtastning af "cola" eller "Cola" giver de samme resultater.
  • Søgesystemet skelner ikke mellem specialtegn, dvs. "Müller" giver samme resultater som "Muller".
  • Jokertegnene (*) og (?) kan indsættes hvor som helst i en søgetråd og kan bruges i de tilfælde, hvor ét eller flere tegn er ukendte.
    
 • Jokertegn
  • Et jokertegn kan benyttes til at erstatte et andet tegn eller en række af tegn.
  • Spørgsmålstegn (?)
   Dette tegn erstatter ét enkelt ukendt tegn.
   Hvis du f.eks. indtaster "compl?ment", omfatter søgeresultaterne både "complement" og "compliment".
   Der kan indtastes mere end ét spørgsmålstegn i en søgestreng.
   Bemærk: Et spørgsmålstegn erstatter ikke mellemrum (i modsætning til asterisk).
  • Asterisk (*)
   Dette tegn erstatter ét eller flere ukendte tegn (herunder mellemrum).
   Hvis du f.eks. indtaster "compl*ment", omfatter søgeresultaterne både "complement" og "Complete Management".
   Asterisk kan benyttes sammen med spørgsmålstegn i en søgestreng.
   Hvis du f.eks. indtaster "*1?3", får du som søgeresultat "123" og "Farmacia +123".
  • Dobbelte anførselstegn (" ")
   Dobbelte anførselstegn (" ")Ved at sætte dobbelte anførselstegn omkring et ord eller en sætning indsnævrer du søgningen til kun at omfatte de tegn, der er inden for anførselstegnene.
   Hvis du f.eks. indtaster "Hello", får du som søgeresultat "Hello".
    
 • Søgeresultater
  Søgeresultaterne vises i en tabel, der består af tre kolonner med overskrifterne "Klasse", "Produktangivelse" og "Oversættelse".

  Klasse- og underklassekoderne vises under "Klasse".

  Du kan få kolonnen "Produktangivelse" vist på de andre EU-sprog ved at klikke på pileikonet under "Oversættelse".

 


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.