Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Onlineformular

Her gennemgår vi, hvordan du udfylder onlineformularen, som du kan anvende til anmodning om aktindsigt, indførelse, fornyelse, konvertering og ændring af repræsentant.

For at få adgang til onlineformularerne skal du være logget på.

Når du er logget på, kan du få adgang til onlineformularerne på flere måder:

 • Via fanebladet "Onlinetjenester" i menuen til venstre i betjeningspanelet i User Area.
 • Via boksen "Onlinetjenester" på EUIPO's hjemmeside.
 • Via eSearch plus.

 • Sådan får du adgang til onlineformularerne via eSearch plus

  Klik på detaljeret visning ved det varemærke, design eller den internationale registrering, som du ønsker at få adgang til.

  Gå til "Handlings- og meddelelsessektionen" og tryk på knappen EU-varemærke, Registreret EF-design eller International registrering, afhængigt af om du søger efter et varemærke, et design eller en international registrering.

  Benyt en af følgende valgmuligheder for at åbne en onlineformular.

  • Aktindsigt
  • Registrering
  • Fornyelse
  • Udskiftning af repræsentant
  • Konvertering
 • Sprog og registreringsnummer

  Ansøgning om EU-varemærker eller registrerede EF-design
  Hvis din anmodning vedrører et EU-varemærke eller et (registreret) EF-design, som stadig er på ansøgningsstadiet (dvs. endnu ikke er blevet registreret), skal du anvende det samme første- og andetsprog som i ansøgningen (det skal være et af de officielle EU-sprog.

  Registrerede EU-varemærker eller registrerede EF-design
  Hvis indførelsen vedrører et EU-varemærke eller et EF-design, der er registreret, anvendes et af EUIPO's fem sprog (spansk, tysk, engelsk, fransk eller italiensk).

  Ansøgnings-/registreringsnummer
  I hver anmodning om indførelse skal du angive ansøgnings- eller registreringsnummeret/-numrene for den/de berørte industrielle ejendomsrettighed(er) ved at importere det/dem eller søge efter det/dem i den relevante sektion. Hvis din ansøgning gælder indførelser, som vedrører begge typer af industrielle ejendomsrettigheder (EU-varemærker og EF-design), skal du indsende to separate anmodninger.

 • Person, der fremsætter anmodningen

  Id-nummer
  Hvis du som ansøger tidligere har fået tildelt et id-nummer af EUIPO, er det tilstrækkeligt at angive id-nummeret sammen med indehaverens eller repræsentantens navn.
  Ellers skal du som ansøger identificere dig selv ved hjælp af navn, adresse og nationalitet/registreringsland.

  Reference
  Her angiver du den personlige reference, som du ønsker, at EUIPO skal anvende i fremtidig korrespondance med dig. Referencer skal bestå af op til 30 alfanumeriske tegn fra det latinske alfabet: a-z, A-Z og tallene 0-9. Undgå at bruge mellemrum.

  Ved eventuelle forespørgsler om dit varemærke bedes du dog anvende EUIPO's officielle reference. Din personlige reference vil kun blive anvendt i forbindelse med din nuværende anmodning og erstatter ikke referencenumrene for de EU-varemærker eller EF-design, som din anmodning gælder.

  Type af anmodning
  Det skal angives, om det er en virksomhed (juridisk person) eller en fysisk person, der fremsætter anmodningen.

  Korrespondanceadresse
  Korrespondance- /postadressen skal kun angives, hvis ikke den er den samme som den officielle adresse.

 • Assignatar eller rettighedsindehaver

  Hvis du som ansøger er assignatar eller rettighedsindehaver og IKKE har sæde, bopæl, hovedsæde eller en regulær industriel eller kommerciel virksomhed i EU, skal du udpege en faglig repræsentant, der handler på dine vegne ved EUIPO (se nærmere i Retningslinjer).

 • Varer og tjenesteydelser

  Såfremt en anmodning om indførelse kun indeholder nogle af devarer og tjenesteydelser, der er omfattet af den pågældende indførsel eller ansøgning, skal du angive, hvilke varer og tjenesteydelser, du ønsker at indførelsen skal dække.

 • Underskrift

  Onlineformularen skal underskrives, og navnet på underskriveren (den person, der fremsætter anmodningen) angives. Ellers kan EUIPO ikke behandle den.

  Såfremt repræsentanten, der er udpeget af den oprindelige indehaver, også er udpeget som repræsentant for assignataren eller den nye modtager, må repræsentanten undertegne anmodningen både på vegne af den oprindelige og den nye indehaver.