Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Ejerskab

Du skal indtaste dine oplysninger, når du udfylder ansøgningsformularen.

  • De indtastede oplysninger vil blive brugt til klart at identificere dig som eneindehaver af dit varemærke.
  • Vi kan få brug for at kontakte dig, hvis vi har brug for yderligere oplysninger, enten i løbet af eller efter registreringsprocessen.

Det er meget vigtigt, at du underretter os, hvis dine kontaktoplysninger, såsom dit telefonnummer, ændrer sig.

Hvilke oplysninger skal du give?

Hvis du tidligere har indgivet en ansøgning til os, er det tilstrækkeligt at anføre det unikke id-nummer, du har fået tildelt. Vi bruger dette nummer til at hente dine oplysninger. Det er derfor ikke nødvendigt at indtaste dem igen.

Du kan finde dit id-nummer enten i tidligere korrespondance eller ved at bruge eSearch.

Hvis det er første gang, du ansøger, skal du indtaste dine oplysninger. De vil blive gemt med henblik på eventuel fremtidig korrespondance.

Du skal fortælle os, om du ansøger som virksomhed eller som enkeltperson.

Ikon, der bruges, når indehaveren er en virksomhed, der består af en person og en bygning

Virksomhed

Hvis du optræder som virksomhed, skal du oplyse følgende:

  • Fuldt navn og retlig form
  • Registreringsland
  • Adresse
Ikon, der bruges, når indehaveren er en enkeltperson, der består af en person

Enkeltperson

Hvis du ansøger som enkeltperson, skal du oplyse følgende:

  • Fornavn og efternavn
  • Nationalitet
  • Adresse

I begge tilfælde er det meget vigtigt, at du også oplyser en e-mailadresse, et telefonnummer og eventuelt et faxnummer, sådan at vi let kan kontakte dig.

Hvordan vil EUIPO kommunikere med dig?

Den nemmeste og hurtigste måde at kommunikere med os på er gennem dit online User Area.

Gå til User Area, EUIPO's administrationsværktøj

Dette er en sikker platform for elektronisk kommunikation.

Bemærk, at vi kun accepterer e-mail til uformel (uofficiel) kommunikation.

Er det obligatorisk at udpege en repræsentant?

I princippet behøver ansøgere ikke at have en repræsentant. Hvis indehaveren hverken har hovedsæde, en regulær virksomhed eller bopæl i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, skal de imidlertid udpege en repræsentant, som tager sig af alle sager ved EUIPO, bortset fra indgivelsen af ansøgningen. Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) omfatter alle Den Europæiske Unions medlemsstater samt Norge, Island og Liechtenstein.

En repræsentant kan være en af følgende:

Advokat (eller lignende, afhængigt af landet)

En advokat med bestalling og forretningssted i en af medlemsstaterne i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Denne skal kunne give møde i varemærke- og/eller designsager i den pågældende medlemsstat.

Faglig repræsentant

En faglig repræsentant, hvis navn fremgår af EUIPO's liste.

Ansat hos en fysisk eller juridisk person

En ansat hos en fysisk eller juridisk person, der har bopæl eller hovedsæde eller en regulær industriel eller kommerciel virksomhed i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, kan repræsentere andre juridiske personer, forudsat at de to juridiske personer har økonomisk tilknytning til hinanden.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.