Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Forvaltning

Registrerede EF-design kan sælges, udlicenseres og fornys. Ændringer af registrerede EF-design bekendtgøres i Registreringstidende for EF-design.

 

Hvordan forbliver man beskyttet?

En EF-designregistrering gælder i fem år, men kan fornys fire gange (dvs. højst 25 års beskyttelse). Hver femte år vil du skulle overveje, om du ønsker at forny dit design. Svaret afhænger af din IP-strategi.

Ønsker du at forblive beskyttet?

Forny 

Du har to valgmuligheder

 

I en samlet ansøgning kan du beslutte kun at forny visse af dine design.

 1. Forny. Hvis du fortsat ønsker at være beskyttet, kan du forny dit design online.

  Fornyelsesgebyret pr. design, uanset om der er tale om en eller flere registreringer, er følgende:

  • Efter 5 år – 90 EUR
  • Efter 10 år – 120 EUR
  • Efter 15 år – 150 EUR
  • Efter 20 år – 180 EUR

 2. Lad være med at forny. Hvis du beslutter ikke at forny dit EF-design, vil de rettigheder, der er forbundet med det, bortfalde.

Hvornår skal et design fornys?

Det er dit ansvar at sørge for, at du overholder tidsfristen for fornyelse. Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) vil dog sædvanligvis, seks måneder inden beskyttelsen ophører, oplyse dig eller din repræsentant om, at dit registrerede EF-design skal fornys. Kontoret vil også underrette enhver anden person, der er indehaver af en ret til dit registrerede EF-design, f.eks. licenstagere.

Fornyelsesformularen skal indsendes, og fornyelsesgebyret skal være betalt senest seks måneder inden det registrerede EF-designs udløbsdato. Formularen kan indsendes frem til den sidste dag i den måned, hvori beskyttelsen ophører.

Hvis du ikke har overholdt tidsfristen, men stadig ønsker at forny dit design, kan du gøre det frem til seks måneder efter udløbsdatoen mod et tillægsgebyr på 25 %.

Alle perioder fra den første fortegnelse starter og slutter med et af følgende trin:

 • Registreringsperiode
 • Onlinefornyelse
  Grundgebyr
 • For sen onlinefornyelse
  Tillægsgebyr
  (25 %)
 • 01-01-2009

  Ansøgningsdato
 • 01-08-2013

  Fornyelsesperioden starter
 • 31-01-2014

  Sidste frist for fornyelse ved betaling af grundgebyr
 • 31.7.2014

  Seneste mulighed for fornyelse
 

Hvordan fornyr du?

Dit registrerede EF-design skal fornys online. Husk, at du ikke må ændre dit design, når du fornyr det.

Giv os besked, hvis der er ændringer i dine oplysninger

Det kan f.eks. dreje sig om dit eller din virksomheds navn, adresse eller kontaktoplysninger.

Foretag ændringer i dine personoplysninger

User Area 

Hvorfor?

Hvis du ikke har udpeget en repræsentant, er vi nødt til at kontakte dig direkte. Det er derfor afgørende, at du underretter os, hvis dine kontaktoplysninger ændrer sig. Selv om du har udpeget en repræsentant, er det i din egen interesse at holde oplysningerne om din virksomhed ajourførte. Vi, eller en tredjepart, kan få brug for at kontakte dig.

 

Hvornår?

Der er ingen officiel tidsfrist. Jo hurtigere du underretter os om eventuelle ændringer, jo bedre.

 

Hvordan?

Hvis du har en repræsentant, skal du kontakte vedkommende. Han eller hun tager sig af resten. Du kan også let gøre det selv gennem dit User Areaonline. Gå ind på dit User Area, og brug menuen "Options" til at foretage de nødvendige ændringer i dine kontaktoplysninger.

Ændringer i dine personoplysninger må ikke vedrøre ansøgerens/indehaverens identitet. En ændring i ansøgerens identitet kaldes en overdragelse.

Juridiske personer kan kun have én officiel adresse. I tvivlstilfælde kan EUIPO anmode om dokumentation for den retlige form eller adressen.

Når du angiver dit id-nummer, behøver du ikke angive alle de rettigheder, du er indehaver af. Ændringen vil automatisk finde anvendelse på dem alle.

Må jeg sælge eller udleje mit registrerede EF-design?

Dit registrerede EF-design er et aktiv. Ejerskabet kan udlicenseres eller sælges. Den største forskel mellem disse muligheder er, at når du sælger dit registrerede EF-design, overdrager du ejerskabet til en tredjepart for altid, mens du, når du udlicenserer det, bevarer ejerskabet. Det svarer til at sælge eller udleje dit hus. Så snart der er indgået en aftale, skal du underrette os herom.

Registrér en indførelse hurtigt og nemt online

Ansøg nu 

Udlicensering og overdragelse af ejerskab – nærmere oplysninger

Det er op til dig, om du beslutter at udlicensere eller overdrage dit registrerede EF-design. Vi skal blot være sikre på, at vi har registreret resultatet korrekt. Du bør overveje følgende:

Udlicensering eller overdragelse?

De enkelte design i en samlet ansøgning vil blive behandlet som uafhængige design. Med andre ord kan de enkelte design i en samlet ansøgning overdrages eller udlicenseres uafhængigt af de andre.

Udlicensering eller overdragelse?

 
  Overdragelse Udlicensering
Gebyr Administrationsgebyr – 200 EUR pr. design
Gebyret kan ikke overstige 1 000 EUR (forudsat at parterne er de samme)
Administrationsgebyr – 200 EUR pr. design
Gebyret kan ikke overstige 1 000 EUR (forudsat at parterne er de samme)
Geografisk anvendelsesområde Dine rettigheder vil blive overdraget for hele EU Dine rettigheder kan udlicenseres for specifikke EU-lande
Tid Din rettigheder overdrages uden tidsfrist Du kan udlicensere din rettighed for en specifik periode
 

Hvornår?

Så snart der er indgået en aftale mellem dig og en tredjepart, skal du underrette os om dette.

 

Hvordan?

Du skal blot anmode om at få registreret en overdragelse eller en licens i registret: Denne anmodning kaldes en indførelse. Registrer en indførelse hurtigt og nemt online

Hvis du har udpeget én faglig repræsentant for begge parter (og sidstnævnte er den nuværende indehavers repræsentant), kan repræsentanten undertegne anmodningen på dine vegne. I givet fald er det ikke nødvendigt at indsende en kopi af overdragelsesdokumentet eller licensaftalen.

Hvad kan du ellers gøre med din rettighed?

Der er også andre, mere ualmindelige ting, du kan gøre med din rettighed. Du kan finde alle muligheder i vores onlineformular, men de grundlæggende elementer sammenfattes her.

 • Tinglige rettigheder: Du kan anvende dit design som sikkerhed.

 • Giv afkald: Du kan give afkald på den rettighed, der er opnået ved registreringen.

 • Ret dit registrerede EF-design: Fejl i ordlyden som følge af forkert gengivelse eller indlysende fejl kan rettes. Giv os besked, hvis du opdager en sådan fejl. Hvis EUIPO er skyld i fejlen, vil der blive udstedt et nyt registreringsbevis. Rettelser til gengivelsen af designet vil principielt blive afvist, medmindre EUIPO er skyld i fejlen