Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Fornyelser

Et EU-varemærke er gyldigt i 10 år. Det kan fornys på ubestemt tid med 10 år ad gangen. Et registreret EF-design er gyldigt i 5 år. Det kan fornys i højst 25 år med 5 år ad gangen. Anmodningen om fornyelse kan indsendes via EUIPO's onlineformular.

Yderligere oplysninger findes i vores retningslinjer for varemærker og design.

 
 • Fornyelse af et EU-varemærke

  Fornyelsesprocessen

  Hvornår skal du anmode Seks måneder inden registreringens udløb meddeler EUIPO skriftligt indehaveren, repræsentanten eller andre registrerede rettighedsindehavere, at registreringen skal fornys.
  Betaling Anmodning om fornyelse og betaling af fornyelsesgebyr kan ske i løbet af de seks måneder, der går forud for registreringens udløb. Fornyelsesanmodningen og betalingen af gebyret kan senest foretages på varemærkets udløbsdato. En henstandsperiode på yderligere seks måneder starter dagen efter udløbsdatoen. I den periode vil der blive opkrævet et tillægsgebyr på 25 %.
  For sen fornyelse Hvis anmodningen ikke indsendes rettidigt, kan der dog anmodes om en for sen fornyelse inden for yderligere seks måneder. Anmodningen om for sen fornyelse skal indsendes og fornyelsesgebyret plus et tillægsgebyr på 25 % betales inden udløbet af denne skånefrist, som starter dagen efter udløbsdatoen.
  Manglende anmodning om fornyelse Hvis der ikke indsendes en anmodning om fornyelse, eller hvis den indsendes efter skånefristens udløb, meddeler EUIPO skriftligt indehaveren af EU-varemærket, at EU-varemærket er blevet annulleret og fjernet fra registret, og der offentliggøres en meddelelse i EU-varemærketidende.
   

  Konvertering eller fornyelse?
  Hvis du vælger ikke at forny dit EU-varemærke, men gerne vil bevare dine rettigheder i visse medlemsstater, kan du anmode om konvertering. Denne anmodning skal indsendes inden tre måneder fra udløbet af den yderligere fornyelsesperiode.

  Hvordan fornyr du?
  Anmodningen om fornyelse kan indgives online via formularen til anmodning om fornyelse. Gebyret beregnes automatisk i processen.

  EUIPO udsteder en officiel, skriftlig bekræftelse af fornyelsen til EU-varemærkets indehaver eller repræsentant få dage efter EU-varemærkets faktiske udløbsdato. Fornyelsen træder i kraft dagen efter den dato, hvor den nuværende registrering udløber. EU-varemærkeregistret vil blive opdateret, og der offentliggøres en meddelelse i EU-varemærketidende.

  Delvis fornyelse af et EU-varemærke
  Du kan forny EU-varemærket helt - eller vælge at forny det delvist (ved at fjerne nogle af klasserne).

  Omkostninger
  Gebyrerne betales i euro. Se gebyrerne for varemærker og design.

  Hvis et EU-varemærke ikke fornys
  Hvis et EU-varemærke ikke fornys, vil det blive markeret som udløbet ca. to uger efter den yderligere periodes udløb. Annulleringen vil dog først være gældende dagen efter den dato, hvor varemærket udløb. EUIPO meddeler skriftligt EU-varemærkeindehaveren, at varemærket slettes i registret.

 • Fornyelse af et registreret EF-design

  Fornyelsesprocessen

  Hvornår skal du anmode Seks måneder inden registreringens udløb meddeler EUIPO skriftligt indehaveren, repræsentanten eller andre registrerede rettighedsindehavere, at registreringen skal fornys.
  Betaling Anmodningen om fornyelse skal indsendes og gebyret for fornyelsen betales i løbet af de seks måneder, der går forud for udløbsdatoen, og skal indgives/betales senest den sidste dag i den måned, beskyttelsen udløber.
  For sen fornyelse Hvis anmodningen ikke indsendes rettidigt, kan der dog anmodes om en for sen fornyelse inden for yderligere seks måneder. Anmodningen om for sen fornyelse skal indsendes og fornyelsesgebyret plus et tillægsgebyr på 25 % betales inden udløbet af denne skånefrist, som starter dagen efter den sidste dag i den måned, hvor det registrerede EF-design skulle have været fornyet.
  Manglende anmodning om fornyelse Hvis der ikke indsendes en anmodning om fornyelse, eller hvis den indsendes efter skånefristens udløb, meddeler EUIPO skriftligt indehaveren af EF-designet, at designet er blevet annulleret og fjernet fra registret, og der offentliggøres en meddelelse i Registreringstidende for EF-design.
   

  Hvordan fornyr du?
  Anmodningen om fornyelse kan indgives online via formularen til anmodning om fornyelse. Gebyret beregnes automatisk i processen.

  EUIPO udsteder en officiel, skriftlig bekræftelse af fornyelsen til det registrerede EF-designs indehaver eller repræsentant få dage efter designets faktiske udløbsdato. Fornyelsen træder i kraft dagen efter den dato, hvor den nuværende registrering udløber. EF-designregistret vil blive opdateret, og der offentliggøres en meddelelse i Registreringstidende for EF-design.

  Omkostninger
  Gebyrerne betales i euro. Se gebyrerne for varemærker og design.