Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Avanceret formular

Den avancerede ansøgningsformular er beregnet til mere komplekse ansøgninger. Du skal bruge denne formular til at indgive din egen produktangivelse, bruge et eksisterende design som skabelon til din ansøgning, påberåbe dig prioritet uden at have den understøttende dokumentation eller betale via bankoverførsel. Du skal være registreret bruger for at ansøge om et EF-design. Hvis du ikke allerede er registreret, skal du tilmelde dig.

For at åbne den avancerede ansøgningsformular skal du følge denne sti gennem webstedet:

 1. "Design" > "Registrér dit design Hurtigt og nemt" > "Ansøg online". Vælg derefter ansøgningstype: "Advanced form" (Avanceret formular), og klik på den blå knap "Start ansøgning".
 2. "Design" > "Registreringsprocedure" > "Ansøg nu". Vælg derefter ansøgningstype "Advanced form" (Avanceret formular), og klik på den blå knap "Start ansøgning".
 3. "Home" > "Onlinetjenester" > "Apply for a design — Advanced form" (Ansøg om et design – Avanceret formular). Klik derefter på den blå knap "Start ansøgning".

EF-designansøgninger for personer med bopæl uden for EU
Du kan ansøge om et EF-design, selv om du bor uden for Den Europæiske Union (EU), men i så fald skal du udpege en repræsentant.

Oplysninger om, hvordan vi gennemgår designansøgninger, findes i vores Retningslinjer.

 

Start din ansøgning

 • Ansøgerreferencer

  Referencer bør bestå af op til 30 alfanumeriske tegn fra det latinske alfabet: a-z, A-Z og tallene 0-9. Undgå at bruge mellemrum.

  Hvis du har spørgsmål om dit design fremover, bedes du oplyse nummeret på din EF-designansøgning, som du har fået tildelt af Harmoniseringskontoret.

 • Brug oplysninger fra en eksisterende EF-designansøgning som skabelon

  Indtast det tidligere design-id, enten helt eller delvist. Der vises så en liste over eksisterende design Når du vælger at importere et design, fremskynder du ansøgningsprocessen, da oplysningerne vil blive udfyldt på forhånd. De forskellige afsnit kan derefter redigeres med oplysningerne fra det nye EF-design.

 • Oplysninger om repræsentanter

  Der findes to forskellige måder, hvorpå du kan tilføje en repræsentant.

  Tilføjelse af en eksisterende repræsentant
  Indtast repræsentantens navn – der vises en liste over eksisterende repræsentanter – vælg en repræsentant, og klik på "Import" (Importér). Der vises oplysninger om repræsentanten: Klik på "Add" (Tilføj) for at fortsætte.

  Tilføjelse af en ny repræsentant

  1. Klik på knappen "Create new" (Opret ny), og indtast oplysningerne manuelt.
  2. Vælg type af repræsentant i rullemenuen.
  3. Udfyld resten af formularen (obligatoriske felter er markeret med en asterisk *).
  4. Klik på knappen "Add" (Tilføj) for at fortsætte.

  Hvis du vælger "Employee representative" (Medarbejderrepræsentant), åbnes afkrydsningsfeltet "Economic connections" (Økonomiske forbindelser). Hvis du markerer dette felt, skal du udfylde yderligere to felter, ét, der beskriver hvilken type økonomisk forbindelse du har med ansøgeren (f.eks. medarbejder eller forretningspartner), og det andet med navnet på din arbejdsgiver. Medarbejdere, der optræder på vegne af fysiske eller juridiske personer, skal indlevere en underskrevet fuldmagt som bilag til sagsakterne.

 • Ansøgeroplysninger

  Der findes to forskellige måder, hvorpå du kan tilføje en ansøger.

  Tilføjelse af en eksisterende ansøger
  Indtast ansøgerens navn – der vises en liste over eksisterende ansøgere – vælg en repræsentant, og klik på "Import" (Importér). Der vises oplysninger om ansøgeren: Klik på "Add" (Tilføj) for at fortsætte.

  Tilføjelse af en ny ansøger

  1. Klik på knappen "Create new" (Opret ny), og indtast oplysningerne manuelt.
  2. Vælg type af ansøger i rullemenuen.
  3. Udfyld resten af formularen (obligatoriske felter er markeret med en asterisk *).
  4. Klik på knappen "Add" (Tilføj) for at fortsætte.
 • Sprog

  Første sprog
  Vælg det sprog, du ønsker at anvende i din ansøgning (første sprog), i rullemenuen. Dette kan være et hvilket som helst af de 23 EU-sprog.

  Andetsprog
  Du skal vælge et andetsprog fra et af Harmoniseringskontorets fem arbejdssprog (ES, DE, EN, FR eller IT). Andetsproget skal være et andet end det sprog, du har valgt som første sprog. Vær opmærksom på, at der kan komme indsigelser mod dit design på dette andetsprog.

  Hvis du ønsker at modtage officiel korrespondance på andetsproget, skal du markere det relevante afkrydsningsfelt.

 

Indsæt en afbildning af dit design

 • Designoplysninger

  Tilføj dine designafbildninger på to måder:

  • tilføj billeder (JPEG-format)
  • tilføj en dynamisk tredimensional afbildning og statiske afbildninger på grundlag af 3D-afbildningen.

  Billeder
  Brug træk og slip-funktionen, eller søg i din computer for at uploade dine designbilleder. Du kan uploade op til syv beskyttede billeder og op til tre ubeskyttede.

  Du kan ikke uploade afbildninger, som er ubeskyttede, før du har uploadet syv beskyttede afbildninger.

  Vis krav:

  • 2 MB pr. billede.
  • JPEG-format.
  • RGB, CMYK (som konverteres til RGB, kan påvirke farverne) gråtone, S/H- eller farvemodeller. For at undgå automatisk konvertering af farver og bevare en nøjagtig gengivelse på skærmen anbefales det at anvende RGB-billeder i stedet for CMYK. Upload af dynamiske 3D-afbildninger OG andre statiske afbildninger er begrænset.
  • Udskriftsopløsning: min. 72, maks. 300 DPI.
  • Maks. billedstørrelse: 5 000 x 5 000 pixel.
  • Progressive JPEG-billeder vil blive omdannet til baseline-billeder.

  Krav til vedhæftede filer (til påberåbelse af prioritet, udstillingsprioriteter, generelle tilladelser til medarbejderrepræsentanter):

  • PDF
  • JPEG

  Specifikationer
  Afbildningen skal gengives på en neutral baggrund og være af tilstrækkelig kvalitet til, at alle detaljer ved det emne, der ansøges om beskyttelse for, klart fremgår, og den skal kunne formindskes eller forstørres med henblik på registrering i EF-designregistret og direkte bekendtgørelse i Registreringstidende for EF-design.

  Gengivelsen af designet må ikke indeholde forklarende tekst, ord eller symboler, og må ikke være nummereret.

  Gentagne overflademønstre: Når der ansøges om registrering af et design, der består af et gentaget overflademønster, skal gengivelsen af designet vise det fuldstændige mønster og en tilstrækkelig del af den gentagne overflade.

  Skrifttyper: Når der ansøges om registrering af et design bestående af en typografisk skrifttype, skal gengivelsen af designet indeholde en gengivelse af alle alfabetets bogstaver, både store og små, og af alle arabertal samt en tekst på fem linjer, alt i skriftstørrelse 16.

  Du bør være særlig opmærksom på disse specifikationer. Vores erfaring viser, at manglende opfyldelse af disse er en af de hyppigste årsager til, at Harmoniseringskontoret må gøre opmærksom på mangler, der skal afhjælpes, hvilket uundgåeligt giver anledning til mere arbejde og et betragteligt tidsspild for brugerne.

  Brug af andre elementer til at angive et designs særlige træk.
  Gengivelsen af et design bør begrænses til de træk, der ønskes beskyttet. Den kan dog omfatte andre elementer, der bidrager til at identificere de træk ved designet, der ønskes beskyttet. Det er ansøgerens ansvar f.eks. at anvende stiplede linjer og afgrænsninger på en sådan måde, at det tydeligt fremgår, hvilke træk der ønskes beskyttet.

  Hvis du ønsker at fremhæve en bestemt del af designet for at vise, at du enten kun ønsker beskyttelse af denne del eller udtrykkeligt ikke ønsker beskyttelse af samme, kan du gøre brug af:

  • stiplede linjer til at angive elementer, der ikke kræver beskyttelse

  • afgrænsninger til at fremhæve de træk ved designet, du ønsker at beskytte

  • udviskede farver og sløret visning til at udelukke en række træk fra beskyttelsen

  • skillelinjer til at indikere, at der ikke ansøges om designets nøjagtige længde

  Afbildningerne af designet må ikke indeholde nogen forklarende tekst eller yderligere symboler.

  Hvad er de største fordele ved at have ubeskyttede billeder?

  • De anses for at være registreret sammen med ansøgningsformularen, hvilket betyder, at de derfor kan udgøre en del af et prioriteret krav i en efterfølgende ansøgning.
  • De kan bidrage til at forklare designet og dermed hjælpe undersøgeren i vurderingen af de beskyttede billeder.
  • Ansøgeren kan gennemse billederne, når de er uploadet, og kan derefter ændre en ubeskyttet afbildning til en beskyttet afbildning og omvendt.

  Bemærk: Ubeskyttede afbildninger er kun tilgængelige i eSearch for indehaveren af designet.

  Dynamiske tredimensionale afbildninger (dynamiske 3D-afbildninger)
  Det elektroniske ansøgningssystem accepterer en ny type gengivelse for afbildninger som et værktøj til at se afbildninger i ansøgningen: Dynamisk 3D-afbildning. Hvis du uploader en dynamisk 3D-afbildning fra din computer i OBJ-, STL- eller X3D-format, kan du få statiske afbildninger af beskyttede eller ubeskyttede designafbildninger.

  Dynamiske 3D-afbildninger simulerer 3D-perspektiver i 2D (skærmen), fordi du kan manipulere afbildningen (ved at bevæge den eller zoome ind og ud) for at se forskellige perspektiver. Det er ikke alle afbildninger, der ses i 3D, som kan manipuleres (statiske afbildninger), og de føjes til formularen som en afbildning for det relevante design.

  Brug træk og slip-funktionen, eller søg i computerens filer for at uploade dynamiske 3D-afbildninger af dit design.

  Dynamiske 3D-afbildninger – tekniske specifikationer
  Når du har uploadet din dynamiske 3D-afbildning til ansøgningsformularen for et EF-design, vises den med følgende tekniske kendetegn:

  • Grå gradient-baggrund.
  • Selve den dynamiske 3D-afbildning vises i hvid.
  • Dynamiske 3D-afbildninger kan uploades i et af de følgende tre formater: OBJ, STL eller X3D.
  • Maksimal størrelse for vedhæftede 3D-modeller - OBJ, STL, X3D - (for designafbildninger): 20 MB.
  • Statiske afbildninger fra den dynamiske 3D-afbildning vil være monokrome (i sort/hvid).
  • Skyggelægning: fremhævelse af den dynamiske 3D-afbildning med lyskilde baseret på brugerens perspektiv.
  • Størrelse (fast) i pixel er 490 x 315. I rammen kan brugerne se, at det tilgængelige område for dynamiske 3D-afbildninger forbliver uændret, hvis de gør deres browser større eller mindre.
  • Når den dynamiske 3D-afbildning anvendes, skal alle statiske visninger hentes fra 3D-afbildningen.

  Bemærk: X3D-filtypen understøttes ikke af Internet Explorer 10 eller tidligere versioner.

  Bemærk: Design, som består af eller indeholder overfladeudsmykning, bør sendes uden dynamisk 3D-afbildning.

  Bemærk: STL-filer i binært format understøttes ikke. Du kan konvertere dine STL-filer i binært format til standardformat ved hjælp af konverteringsværktøjer.

  Hvad er de største fordele ved at anvende dynamisk 3D-afbildning?

  • Når designet offentliggøres, vises det i eSearch og er ikke kun tilgængeligt for undersøgere, men for alle interesseparter som tredjeparter og dommere.
  • Det vil klart fremgå, at de statiske billeder kommer fra et enkelt design.
  • Det vil bidrage til forståelse af, hvordan de forskellige statiske afbildninger hænger sammen.
  • Det vil være meget usandsynligt, at gengivelsen af designet er mangelfuldt, hvilket er til fordel for såvel ansøgere som Harmoniseringskontoret.

  Sådan flyttes en dynamisk 3D-afbildning
  Med en 3D-afbildning kan du præsentere dit design fra forskellige kameravinkler.

  Sådan flyttes en dynamisk 3D-afbildning
  Brug pilene (venstre, højre, op, ned) på tastaturet og/eller zoomfunktionen.

  Keyboard controls (Taster)
   

  Eller brug musen til at klikke på afbildningen.

  Dynamic view of the 3D model (Dynamisk afbildning af 3D-modellen)
   

  Vælg "Basic keyboard controls" (Grundtaster) for lettere at ændre kameravinkler, og vælg en af afbildningerne.

  Basic keyboard controls (Grundtaster)
   

  Sådan opretter du billeder af den ønskede afbildning
  Dette kan gøres på to måder:

  Knappen Create view from this viewpoint (Opret afbildning fra denne synsvinkel)
  Viewpoint (Synsvinkel) Knappen Create predefined views (Opret foruddefinerede afbildninger)
  Predefined views (Foruddefinerede afbildninger)
  • Når du har valgt afbildning i din dynamiske 3D-afbildning, skal du klikke på knappen "Create view from this viewpoint" (Opret afbildning fra denne synsvinkel). Billedet vises derefter som vist nedenfor.  •  
  • Klik på knappen "Create predefined views" (Opret foruddefinerede afbildninger): Derefter oprettes der automatisk syv afbildninger, der vises på grundtasterne. Derefter vises nedenstående billeder.  •  

  Du kan oprette op til syv beskyttede billeder og bruge funktionen til at oprette tre yderligere ubeskyttede billeder.

  Flyt, slet og åbn et billede
  Klik på ikonet "Move" (Flyt) Ikonet Move (Flyt) på billedet for at ændre rækkefølgen af designafbildninger og ændre de ubeskyttede billeder til beskyttede.

  Klik på ikonet "Delete" (Slet) Ikonet Delete (Slet) på billedet for at slette designafbildningen.

  Klik på det uploadede billede, og åbn det i fuld størrelse.

 

Vælg produktangivelse

 • Produktangivelse(r)/Locarno-klassifikation

  Produktangivelse
  Du skal tilføje en produktangivelse. Dette har ingen indflydelse på omfanget af beskyttelsen af det registrerede EF-design, men er nødvendigt af juridiske årsager. Vi anbefaler på det kraftigste at vælge en produktangivelse fra EuroLocarno-produktlisten. Ellers kan registreringen tage længere tid, da termerne først skal oversættes.

  Du skal anføre en produktangivelse for hvert design, du ansøger om.

  Hvis du vælger ikke at anvende EuroLocarno-produktlisten, skal produktangivelsen være formuleret således, at produktet/produkternes art tydeligt fremgår.

  Klassificering
  Hvis du anvender termer fra EuroLocarno-produktlisten, vil det automatisk blive vist, hvilken klasse produktet hører under.

  Hvis du anvender din egen produktangivelse, kan du også angive klassificeringen i henhold til den internationale klassifikation for industrielle design (Locarno-aftalen). I en samlet ansøgning skal de produkter, som et design indgår i eller skal anvendes på, tilhøre samme klasse i klassifikationslisten (undtagen ved ornamenter).

 • Hvordan tilføjer jeg en produktangivelse?

  Inden det forklares, hvordan du tilføjer en produktangivelse, er det vigtigt at vide, at:

  • et design kan ikke have mere end fem termer
  • i en samlet ansøgning skal alle termer tilhøre samme klasse med undtagelse af klasse 32, som kan indtastes yderligere (dette skyldes, at ornamenter indgår i klasse 32).

  Produktangivelsen og Locarno-klassifikationen kan tilføjes på tre forskellige måder:

  1. Indtast det produkt, som designet gengiver, og klik på knappen "Add" (Tilføj): Termen autoudfyldes og verificeres i henhold til Locarno-klassifikationen.

   Locarno classification (Locarno-klassifikation)
    

   Hvis produktangivelsen vises i et grønt felt, betyder det, at termen er valideret korrekt. Klasse- og underklassenumre vises automatisk i kolonnen til venstre "Locarno Classification" (Locarno-klassifikation).

   Terms from Locarno classification (Termer fra Locarno-klassifikation)
    
  2. Hvis du klikker på knappen "Browse" (Gennemse), vises hele listen med Eurolocarno-produktangivelser i et vindue.

   Locarno classification (Locarno-klassifikation)

   Select your indication of product (Vælg din produktangivelse)
    

   Dette værktøj hjælper dig med at vælge de rigtige produktangivelser, herunder klasser og underklasser. Indtast produktangivelsen i søgefeltet, og klik på knappen "Search" (Søg), eller søg efter klasse/underklasse.

   Search product indication (Søg efter produktangivelse)
    

   Alle søgeresultater vises derefter med klasse og underklasse. Markér feltet til venstre for søgeresultaterne for at vælge den rigtige produktangivelse. Når du har valgt produktangivelse, kan du se hele listen ved at klikke på "View your selection" "(Vis valgte) eller knappen "Next" (Næste). Klik derefter på "Continue" (Fortsæt) for at afslutte udvælgelsen og føje termerne til designansøgningen.

   Hvis termen er valideret korrekt, vises en korrekt angivelse for et produkt i grønne stiplede felter, og klasse og underklasse vises automatisk i venstre kolonne, "Locarno Classification" (Locarno-klassifikation).

   List of validated terms (Liste over validerede termer)
    
  3. "Enter my terms" (Indtast mine termer) Dette giver dig mulighed for at indtaste din egen liste over produktangivelser. Det er valgfrit, om du angiver klasse- og underklassenummer fra Locarno-klassifikationen for hver produktangivelse.

   Bemærk: Alle produktangivelser skal adskilles med semikolon.

   Option to enter your own list of product indications (Mulighed for at indtaste din egen liste over produktangivelser)
    

   Hvis termen er valideret korrekt, vises en korrekt angivelse for et produkt i grønne stiplede felter, og klasse og underklasse vises automatisk i venstre kolonne, "Locarno Classification" (Locarno-klassifikation).

   En angivelse, som endnu ikke er valideret af en undersøger, vises med røde stiplede linjer.

   Klik på disse ikoner i bjælken for at redigere eller slette en term.

   Validation of terms (Validering af termer)
 • Udsættelse og beskrivelse

  Udsættelse
  Når du indgiver en EF-designansøgning, kan du anmode om, at offentliggørelsen af den udsættes med op til 30 måneder. På denne måde kan dit design holdes hemmeligt, indtil du er klar til at offentliggøre det.

  Du skal betale de relevante gebyrer for at offentliggøre et design efter en udsættelsesperiode. Alternativt kan offentliggørelsesgebyret betales sammen med udsættelsesgebyret, når du indsender ansøgningen. Hvis du imidlertid beslutter dig for ikke at offentliggøre designet, tilbagebetales offentliggørelsesgebyret ikke.

  Hvis du vælger slet ikke at offentliggøre designet, og du ikke har betalt offentliggørelsesgebyret, bortfalder registreringen efter udsættelsesperioden på 30 måneder.

  Sådan stopper du udsættelsen af offentliggørelsen af et design
  Du kan til enhver tid stoppe udsættelsen via dit User Area.

  Hvis du vil stoppe udsættelsen af offentliggørelsen af et registreret EF-design, skal du følge nedenstående sti på webstedet:

  1. Gå ind på dit User Area, og klik på "Betjeningspanel".
  2. Klik på "Fortrolige registrerede EF-design", og vælg det relevante design. Når du har markeret det, omdirigeres du til eSearch.

   Udsættelse
    
  3. I det andet afsnit på eSearch, "Handlinger og meddelelser", klikker du på knappen "Registreret EF-design".
  4. Klik på "Offentliggør udsat design" under afsnittet "Undersøgelse".

   Udsættelse
    
  5. Udfyld formularen.
  6. Klik på "Bekræft" for at indsende din anmodning. Den modtages og behandles af EUIPO. Det kan tage nogle få minutter, før den nye meddelelse kan ses i din indbakke.

  Beskrivelse
  Hvis du vil, kan du tilføje en beskrivelse af afbildningen af dit design, men det er valgfrit.

   

  I henhold til artikel 1, stk. 2, i gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen kan ansøgningen for hvert design indeholde en beskrivelse på ikke over 100 ord af afbildningen af designet eller prøveeksemplaret. Beskrivelsen må kun vedrøre de karakteristiske træk, som fremgår af afbildningen af designet eller af prøveeksemplaret. Den må ikke indeholde bemærkninger om designets opfyldelse af nyhedskravet eller kravet om individuel karakter eller dets tekniske værdi.

  Hvis beskrivelsen ikke overholder forordningens bestemmelser, gøres der dog ingen indvendinger. Beskrivelsen undersøges ikke, selv om undersøgeren kan anvende den til at løse eventuelle tvivlsspørgsmål. Hvis to billeder f.eks. viser forskellige kort, skal undersøgeren gøre indvendinger. Hvis beskrivelsen imidlertid angiver, at det, der vises, er to sider af samme kort, er det ikke nødvendigt at gøre indsigelser.

  Bemærk: Beskrivelser accepteres ikke efter den dato, hvor ansøgningen indgives.

  Udsættelse
 • Information vedrørende designer

  Dette afsnit er valgfrit og hjælper med at forbinde designeren til det relevante design. Hvis du imidlertid vælger "Create new" (Opret ny), skal du angive følgende oplysninger om designer(e):

  • enten efternavn og fornavn på en enkelt designer
  • eller eventuelt navnet på et team af designere.
  Designer details (Designeroplysninger)

  Add designer (Tilføj designer)
   

  Hvis Harmoniseringskontoret tidligere har tildelt designeren et id-nummer, skal du indtaste dette nummer, og oplysningerne importeres derefter fra databasen.

  Hvis designeren har givet afkald på retten til at blive citeret, markeres det relevante felt "Waiver" (Afkald).

  Waiver (Afkald)
 

Påberåb prioritet

 • Jeg ønsker at påberåbe prioritet

  Hvis du har ansøgt om det samme design inden for de seneste seks måneder, kan du anmode om at påberåbe prioritet ved at klikke på knappen "Add Priority" (Tilføj prioritet).

  Typing the priority number or design ID (Indtast prioritetsnummer eller design-id) More information about priority claim (Yderligere oplysninger om påperåbelse af prioritet)
  • Vælg "Country of first filing" (Første ansøgningsland) fra rullemenuen
  • Indtast prioritetsnummer eller design-id (feltet autoudfyldes, hvis designoplysningerne findes i Designview), og klik på "Import" (Importér)
  • Indtast oplysningerne manuelt ved at klikke på knappen "Create manually" (Opret manuelt)
  • Tilføj ansøgningsdato og ansøgningsnummer.

  Bemærk: Hvis den første ansøgning ikke blev indgivet på et af de officielle EU-sprog, skal der vedhæftes en kopi af oversættelsen.

  Påberåb prioritet senere
  Vælg afkrydsningsfeltet ved siden af "Add priority" (Tilføj prioritet), hvis du ønsker at påberåbe prioritet på et senere tidspunkt (dette kan ske op til en måned efter ansøgningsdatoen).

  Claim priority at a later date (Påberåb prioritet senere)
 • Påberåbelse af udstillingsprioritet

  Påberåbelse af udstillingsprioritet for ansøgning
  For at tilføje påberåbelse af udstillingsprioritet til ansøgningen skal du klikke på knappen "Add exhibition" (Tilføj udstilling). Derefter åbnes et nyt afsnit.

  1. Vælg udstillingsnavn fra rullelisten.
  2. Tilføj dato for første offentliggørelse.
  3. Vælg at vedhæfte de krævede dokumenter på ansøgningsdatoen eller et senere tidspunkt (op til tre måneder efter ansøgningsdatoen).
  4. Klik på knappen "Add" (Tilføj)
  Exhibition priority (Udstillingsprioritet)
   

  Påberåb udstilling senere
  Vælg afkrydsningsfeltet ved siden af "Add exhibition" (Tilføj udstilling), hvis du ønsker at påberåbe udstillingsprioritet på et senere tidspunkt (dette kan ske op til en måned efter ansøgningsdatoen).

  Bemærk: Kun et meget lille antal udstillinger, navnlig globale udstillinger, falder ind under denne bestemmelse. Yderligere oplysninger kan findes hos Bureau International des Expositions (BIE).

  Exhibition priority (Udstillingsprioritet)
 

Færdiggør din ansøgning

 • Gem designet, og kopiér fra designet

  Gem designet, når du har tilføjet alle de krævede oplysninger om det. Derefter kan du se et sammendrag af designoplysningerne og redigere det.

  Design(s) information (Designoplysninger)
   

  Klik på knappen "Add new" (Tilføj nyt), eller kopiér oplysninger fra det design, du allerede har indsat, ved at klikke på knappen "Copy from design" (Kopiér fra design), hvis du vil tilføje et nyt design. Hvis du allerede har sendt mere end ét design, kan du vælge det antal design, hvis oplysninger du ønsker at kopiere.

  Copy from design (Kopiér fra design)
 • Udkast (gem min ansøgning som udkast)
  Når du udfylder ansøgningsformularen, kan du til enhver tid gemme det, du allerede har udfyldt, som et udkast. Klik på knappen "Save application" (Gem ansøgningen) i højre kolonne i ansøgningen, som vises med dette ikon Ikonet Save (Gem) . Udkastet kan åbnes under "Drafts" (Udkast) i dit User Area.
 • Nulstil ansøgningsformular

  Hvis du ønsker at genstarte din ansøgning, skal du klikke på knappen "Reset application" (Nulstil ansøgning), hvorefter alle de tidligere udfyldte felter tømmes, og oplysningerne slettes.

 • Udskriv ansøgning

  Du kan til enhver tid i ansøgningsprocessen udskrive din ansøgning.

 • Bekræftelse

  Se dine oplysninger og designoplysninger
  Her kan du se de ansøgningsoplysninger, som du er ved at sende. Du kan stadig ændre disse i "Design details" (Designoplysninger), inden du sender ansøgningen.

 • Underskrift

  Ved at udfylde felterne "First name and Surname" (For- og efternavn) og "Capacity of signatory" (Underskrivers habilitet) bekræfter du, at du har kontrolleret oplysningerne og ønsker at indsende denne ansøgningsformular.

  Signature (Underskrift)
   

  Du kan tilføje én person som yderligere underskriver.

  Bemærk: Husk, at kun fysiske personer kan underskrive en ansøgningsformular.

  Klik på knappen "Confirm and pay" (Bekræft og betal), når du har gennemset ansøgningen.

  Knappen Confirm and pay (Bekræft og betal)
   

  Vælg den betalingsmetode, du ønsker at anvende, i betalingsvinduet. Hvis du betaler pr. bankoverførsel, anbefaler vi, at du noterer dig betalingstranskationskoden, da dette vil hjælpe med at identificere din betaling.

  Når du klikker på knappen "Confirm payment" (Bekræft betaling) og "Continue" (Fortsæt) i det efterfølgende vindue, sendes din ansøgning.

  Knappen Confirm and pay (Bekræft og betal) Knappen Confirm and pay (Bekræft og betal)
 • Hvad sker der, når jeg har sendt min ansøgningsformular?

  Når du har sendt ansøgningen, modtager du en bekræftelse på, at den er sendt korrekt, sammen med det officielle ansøgningsnummer. Du skal også downloade din officielle kvittering og en bekræftelse i en enkelt pdf-fil. Bemærk, at Harmoniseringskontoret ikke udsteder kopier af kvitteringer.

  confirmation that your application has been correctly submitted (Bekræftelse på, at din ansøgning er indsendt korrekt)