Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Detaljeret visning af akt

Detaljeret visning af akt
 

Denne visning giver adgang til alle tilgængelige oplysninger om et varemærke eller design, herunder oplysninger om indehavere og repræsentanter, prioritet og anciennitet, indførelser, indsigelser og fornyelser.

Den giver også brugere mulighed for at bese akter eller anmode om en rapport over lignende varemærker.

 
 • Generelle oplysninger

  For at se et søgeresultat i detaljer skal du klikke på navnet eller "+info"-linket for det varemærke/design eller den indehaver/repræsentant, du ønsker flere oplysninger om.

  Varemærkets navn og

  Den detaljerede visning af søgeresultaterne indeholder kun oplysninger om ét varemærke eller design pr. side.

  De viste oplysninger i den detaljerede visning afhænger af de aktive komponenter i ansøgningen/registreringen og vil være forskellige alt efter, om ansøgningen/registreringen er for et varemærke eller et design.

  Som standard vises alle overskrifterne på de forskellige typer oplysninger, men tabellerne under de enkelte overskrifter vil kun indeholde oplysninger, hvis der foreligger sådanne for det pågældende varemærke eller design.

  Se et andet søgeresultat
  Hvis du vil gå videre til andre søgeresultater, kan du bruge pile-ikonerne øverst på siden.

  Pile-ikoner

  Tilbage til søgeresultater
  For at gå tilbage til søgeresultaterne skal du klikke på linket "Tilbage til søgeresultater" til venstre for pilene.

  Vis/skjul viste oplysninger
  Klik på pilene under "Udskriv"-knappen for at vise/skjule de oplysninger, der vises som standard i tabellerne.

  Pile-ikoner

  Du kan desuden vise eller skjule de enkelte elementer hver for sig med knappen til højre for overskrifterne.

  Knapper til at vise eller skjule de enkelte elementer

  Lav om på visningsrækkefølgen
  For at ændre den rækkefølge, elementerne i den detaljerede visning står i, skal du klikke på den relevante overskrift og trække den til en anden placering. Denne mulighed kan være nyttig ved visning og udskrivning.

  Sådan ændrer du visningsrækkefølgen

  Bemærk dog, at hvis du sletter cookies eller går ind på webstedet fra en anden pc eller browser, vil alle afsnit igen stå i deres standardposition.

  Indstil varsling
  Klik på "Indstil varsling" for at oprette en varsling.

  Udskriv
  Klik på "Udskriv" for at udskrive de viste oplysninger. Bemærk, at kun de synlige oplysninger vil blive udskrevet, ikke de skjulte.

 • Bekræftede kopier

  Klik på "Bekræftet kopi" for at anmode om bekræftede kopier af ansøgningen og/eller registreringsbeviset. (Bemærk: Du skal være logget ind for at kunne gøre dette.) Du kan gøre dette i følgende tilfælde:

  • Hvis ansøgningen allerede er offentliggjort.
  • I forbindelse med EU-varemærkeansøgninger, som er indgivet fra og med den 1. januar 2008.
  • I forbindelse med EU-varemærkeregistreringsbeviser, som er udstedt fra og med den 1. januar 2001.
  • I forbindelse med bekræftede kopier af EF-designregistreringsbeviser.
 • Tidslinje

  Tidslinjen er en visuel gengivelse af ansøgnings- og/eller registreringsprocessen for et varemærke eller et design. De forskellige stadier med tilhørende datoer vises i kronologisk orden på tidslinjen. Der findes tidslinjer for EU-varemærke-, EF-design- og indsigelsesprocedurer.

  Hvis du ikke har adgang til disse oplysninger, vises beskeden "fortrolige oplysninger".

  Hvis oplysningerne ikke kan vises korrekt, vises beskeden "ikke tilgængelige". Det er ikke nødvendigt at kontakte EUIPO angående dette, da webstedsadministratoren automatisk underrettes.

 • Handlinger og meddelelser

  I denne sektion finder du de værktøjer, du skal bruge til den elektroniske kommunikation med EUIPO i forbindelse med den valgte ansøgning/registrering. Ansøgningens/registreringens status og/eller type afgør, hvilke valgmuligheder der vises i denne sektion.

  Mulige handlinger og meddelelser

  Generelle handlinger Undersøgelse Ændring/opdatering af varemærkeoplysninger
  Aktindsigt Tilbagetrækning Fornyelse
  Ansøgning om toldindgreb Begrænsning Hel overdragelse
  Rapport over lignende varemærker Forlængelse Delvis overdragelse
    Viderebehandling Udpegelse af repræsentant
    Restitutio in integrum Sletning af repræsentant
    Indsend iagttagelser fra tredjeparter Påberåbelse af anciennitet
    Indsend anciennitetscertifikater Begæring om overgang
 • Korrespondance

  Al korrespondance vedrørende et varemærke vises i en tabel. Du kan søge efter en bestemt korrespondance ved at indtaste tekst i søgefeltet. Programmet søger nu på denne tekst i kolonnerne Procedure, Ansøgningsnummer, Emne og Dato.

  Du kan se, om korrespondancen blev sendt af dig eller EUIPO i "Fra"-kolonnen, hvor symbolet Meddelelser sendt af EUIPOangiver, at EUIPO er afsender, og symbolet Meddelelser sendt af brugeren angiver, at brugeren er afsender. Du kan downloade en pdf-udgave af korrespondancen ved at klikke på pdf-ikonet i kolonnen "Handlinger".

 • Grafisk gengivelse

  Der kan kun vises grafiske gengivelser af design og følgende varemærketyper: figurmærker, 3D-mærker, farvemærker, lydmærker o.a.

 • Designoplysninger

  Her vises oplysningerne om et registreret EF-design (RCD). Hvis du er indehaver eller repræsentant og er logget ind, kan du ændre din ansøgnings referencenummer (dvs. det ansøgningsnummer, du har valgt, ikke EUIPO's officielle referencenummer for ansøgningen, ved at klikke på ikonet med den blå pen og indtaste det nye ID i det viste felt.)

 • Produktangivelse

  I denne sektion vises Locarno-klassenummeret og den tildelte produktangivelse. Angivelsen kan ses på samtlige Den Europæiske Unions officielle sprog, når det registrerede EF-design offentliggøres. For at blive sendt videre til DesignClass skal du klikke på linket i denne sektions overskriftafsnit.

 • Varemærkeoplysninger

  Information om EU-varemærket vises her. Hvis du er indehaver eller repræsentant og er logget ind, kan du ændre referencenummeret for din ansøgning (dvs. det ansøgningsnummer, du har valgt, ikke EUIPO's officielle referencenummer for ansøgningen) ved at klikke på det blå penne-ikon Blåt penne-ikon og indtaste det nye ID i det viste felt. Denne funktion er ikke tilgængelig for internationale registreringer.

  Læs mere om Nice-klassifikationen og Wien-klassifikationen.

 • Dokumenter

  Klik på pdf-logoet for at downloade et dokument. Hvis du vil downloade flere dokumenter samtidigt, skal du sætte kryds i de relevante bokse og klikke på "Download", der kommer til syne i tabellen (når du afkrydser en boks). Bemærk, at du skal være logget ind for at kunne downloade dokumenter. Bemærk også, at hvis du downloader flere dokumenter samtidigt, vil du modtage dem i en zip-fil.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.