Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Varemærker i Den Europæiske Union

Hvor registreres varemærker?

I EU findes et firstrenget system til at registrere varemærker. Hvilken fremgangsmåde du vælger, afhænger af din virksomheds behov.

Ønsker du beskyttelse i blot én EU-medlemsstat, f.eks. hvor din virksomhed er baseret for tiden, eller hvor du ønsker at drive forretning, kan du indgive en varemærkeansøgning direkte til den relevante nationale IP-myndighed. Dette er den nationale løsning. Se den fuldstændige liste over nationale myndigheder.

Ønsker du beskyttelse i Belgien, Nederlandene og/eller Luxembourg, kan du indgive en ansøgning til Beneluxlandenes IP-myndighed (BOIP), den eneste regionale IP-myndighed i EU for varemærkebeskyttelse i disse tre medlemsstater. Dette er den regionale løsning.

Ønsker du beskyttelse i flere EU-medlemsstater, kan du ansøge om et EU-varemærke fra EUIPO. Dette er den europæiske løsning. En onlineansøgning til EUIPO koster 850 EUR og skal kun indgives på ét sprog. Når vi modtager din ansøgning, kontrollerer og behandler vi den. Efter registrering kan dit varemærke fornys på ubestemt tid for 10 år ad gangen.

De nationale, regionale og europæiske systemer er indbyrdes supplementære og fungerer parallelt med hinanden.

Varemærkeregistrering på nationalt og regionalt plan er nødvendig for brugere, der ikke ønsker eller behøver varemærkebeskyttelse i EU.

Med et EU-varemærke opnår de, der ønsker det, beskyttelse i alle EU-medlemsstaterne.

 

Den fjerde måde, hvorpå du kan opnå beskyttelse i EU, er den internationale løsning. Du kan bruge din nationale, regionale eller europæiske varemærkeansøgning til at opnå international beskyttelse i ethvert land, der er part i Madridprotokollen. Få mere at vide om international registrering.

Nationalt, via de nationale IP-myndigheder i EU.

Regionalt, i Belgien, Nederlandene og/eller Luxembourg via BOIP.

På EU-plan, i alle EU-medlemsstaterne via EUIPO.

Internationalt, via WIPO.

 

Fordele ved at registrere et varemærke

  • Det beskytter værdien af dit brand
  • Det opbygger et aktiv
  • Det beskytter dig mod konkurrerende varemærker
  • Det fastlægger dine rettigheder
  • Det forhindrer forfalskning og svig

Fordele ved at registrere et EU-varemærke

  • Én enkelt registrering, der indgives online på ét sprog, er gyldig i alle EU-medlemsstater.
  • Ejere af et EU-varemærke sikres eneret i alle nuværende og kommende EU-medlemsstater for et rimeligt beløb.
  • Du kan håndhæve retten til dit varemærke på et marked med næsten 500 mio. forbrugere.
  • Et EU-varemærke er gyldigt i 10 år. Det kan fornys på ubestemt tid med 10 år ad gangen ved hver fornyelse.

International varemærkeregistrering

Hvis du allerede har ansøgt om eller registreret dit varemærke i en anden del af verden, kan du opnå et EU-varemærke ved at ansøge om en "international registrering (IR)" og angive EU på ansøgningsskemaet. Det gør du ved at bruge det såkaldte Madridsystem, som administreres af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO) i Genève.