Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Hvad kan et EU-varemærke bestå af?

Et varemærke kan bestå af alle tegn, navnlig ord (herunder personnavne) eller design, bogstaver, tal, farver, vareudstyr (varens eller vareemballagens form) eller lyde.

Den 1. oktober 2017, i medfør af forordning (EU) 2015/2424 (ændringsforordningen), blev det såkaldte "krav om grafisk gengivelse" afskaffet.

Det betyder, at så længe dit varemærke falder ind under én af de kategorier af varemærker, som er godkendt af kontoret, og som kan gengives i de godkendte formater, kan du indgive ansøgning om det uden at gengive det grafisk.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

Hvilken type varemærke ønsker du at beskytte?

Afhængigt af, hvad du ønsker at beskytte (et ord, en figur, en farve osv.), kan du vælge mellem forskellige typer af varemærker. Se dine valgmuligheder.

De tegn, der udgør et varemærke, skal gøre det muligt at skelne mellem én virksomheds varer og tjenesteydelser og en andens.

For at kunne registreres skal dit varemærke have fornødent særpræg og må ikke beskrive det, du sælger.

 
 

Dit varemærke skal have fornødent særpræg

Forbrugere skal kunne genkende dit tegn som det, det er, f.eks. en angivelse af oprindelse. Det skal adskille dig fra andre virksomheder på markedet, således at du kan beskytte og opbygge dit brands identitet og værdi.

Dit varemærke må ikke beskrive det, du sælger

Dit varemærke må ikke lægge beslag på et tegn, der blot beskriver de varer og/eller tjenesteydelser, du sælger. Sådanne tegn bør forblive tilgængelige for alle: både dig og dine konkurrenter.

 

Er du stadig i tvivl? Nedenstående eksempel kan være til hjælp

Mangler fornødent særpræg
En forbruger ville ikke se denne flaske, således som den er gengivet her, som et tegn med fornødent særpræg til at

Vin

For beskrivende
I dette tilfælde vil forbrugerne ikke opfatte flasken som et tegn med fornødent særpræg, og ordet "vin" beskriver blot flaskens indhold. Det vil opfattes som en produktbeskrivelse.

Eksempel på, hvordan dit varemærke skal have fornødent særpræg og ikke være for beskrivende

Hvem
som helst

Varemærke, der kan registreres
Selv om flasken i dette eksempel måske mangler særpræg, vil tilføjelsen på etiketten af et navn med særpræg få forbrugerne til at opfatte det som et varemærke, som betegner ét bestemt brand.

 

Dit varemærke vil blive afvist, hvis EUIPO mener, at det ikke opfylder disse og visse andre krav. Du kan her se andre årsager til, at dit varemærke kan afvises (såkaldte absolutte hindringer for registrering).

Hvis du er i tvivl, bør du søge professionel rådgivning. Vi kan ikke yde en sådan rådgivning.

 

Hvilke slags varemærker kan jeg registrere?

Du kan registrere tre slags varemærker: individuelle mærker, certificeringsmærker og kollektivmærker.

Et individuelt mærke adskiller én virksomheds varer og tjenesteydelser fra en andens.

Det betyder dog ikke, at et individuelt varemærke skal indehaves af en enkelt person: Individuelle varemærker kan indehaves af en eller flere fysiske eller juridiske personer. Det betyder, at der er flere ansøgere.

Grundgebyr for ansøgning om et individuelt varemærke starter ved 850 EUR (ved elektronisk ansøgning)

Kollektivmærket adskiller varer og tjenesteydelser, der tilhører en gruppe af virksomheder eller medlemmerne af en sammenslutning, fra konkurrenternes. Kollektivmærker kan bruges til at opbygge forbrugernes tillid til de produkter eller tjenesteydelser, som tilbydes under kollektivmærket. De anvendes ofte til identifikation af produkter, der deler en bestemt egenskab.

Kun sammenslutninger af fabrikanter, producenter, tjenesteydere eller erhvervsdrivende samt offentligretlige juridiske personer kan indgive ansøgning om registrering af kollektivmærker.

Gebyret for ansøgning om et kollektivmærke er 1 500 EUR (ved elektronisk ansøgning).

Certificeringsmærket blev indført hos EUIPO den 1. oktober 2017. Det er en ny slags varemærke i EU-regi, omend det har fandtes i visse nationale systemer i mange år. De bruges til at angive, at varerne eller tjenesteydelserne overholder en certificerende institutions eller organisations certificeringskrav. De angiver, at visse kontrollerede kvalitetsstandarder er overholdt.

Enhver fysisk eller juridisk person, herunder institutioner, myndigheder og offentligretlige organer, kan ansøge om EU-certificeringsmærker, forudsat at sådanne personer ikke udøver en erhvervsvirksomhed, der omfatter levering af varer eller tjenesteydelser af den slags, der er certificeret.

Gebyret for ansøgning om et certificeringsmærke er 1 500 EUR (ved elektronisk ansøgning).

Liste over samtlige varemærkegebyrer 

 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.