Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Hvad kan være et registreret EF-design?

Eksempler på designansøgninger

En støvsuger - eksempel på en designansøgning

Støvsuger

Designnummer: 003305929-0002

Et haveskur - eksempel på en designansøgning

Haveskure

Designnummer: 002068585-0003


Inden du ansøger om et design, skal du overveje tre ting:


Kan dit design registreres?

Et design beskytter et produkts udseende og er uløseligt forbundet med produktet. Hvis der ikke er noget produkt, kan der ikke opnås beskyttelse.

Et produkt er en industriel eller håndværksmæssigt fremstillet artikel, herunder emballage, grafiske symboler og typografiske skrifttyper. Produktdele, der kan adskilles og samles, kan også beskyttes.

Farver, ordelementer og lyde er eksempler på ting, der ikke kan beskyttes, eftersom de ikke er en del af et produkts udseende. De kan dog muligvis opnå varemærkebeskyttelse.

Levende organismer og koncepter kan af samme årsag heller ikke beskyttes og kan heller ikke opnå varemærkebeskyttelse.

Dit design må desuden ikke stride mod offentlig orden eller sædelighed. Design, der portrætterer eller fremmer vold eller forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, vil blive afvist.

Er dit design nyt?

Ifølge designforordningen skal dit design, uanset om det er et registreret eller et ikkeregistreret design, være nyt og have individuel karakter.

Nyhedsværdi

Et design er nyt, hvis intet identisk design tidligere har været offentliggjort. Hvis to design kun adskiller sig fra hinanden på uvæsentlige punkter, anses de for at være identiske.

Individuel karakter

Et design anses for at have individuel karakter, hvis det helhedsindtryk, det giver den informerede bruger, adskiller sig fra en sådan brugers helhedsindtryk af alle andre design, som er blevet offentliggjort.

Er dit design gengivet korrekt og nøjagtigt?

Formålet med den grafiske gengivelse er at vise alle trækkene ved det design, du ansøger om. Det er udelukkende dit ansvar at sikre, at dit designs træk er vist så nøjagtigt som muligt.

Det er derfor vigtigt, at du forbereder gengivelsen af dit design grundigt. Gengivelsens kvalitet er helt afgørende for beskyttelsen af dit design.

I praksis skal kvaliteten af den grafiske gengivelse gøre det muligt at reducere eller forstørre dit design til en størrelse, der ikke overstiger 8 x 16 cm med henblik på registrering i EF-designregistret og bekendtgørelse i Registreringstidende for EF-design.

Afbildninger

Du kan indgive op til ti forskellige afbildninger til gengivelse af dit design: Syv beskyttede afbildninger og tre ikkebeskyttede afbildninger. Der kan uploades forskellige afbildninger, f.eks. enkle tegninger, opstalter, tværsnit, perspektivtegninger eller eksploderede tegninger. Med vores onlinedesignansøgning kan du uploade ved hjælp af træk og slip-funktionen, og du kan både anvende 3D- og statiske billeder. Sørg for, at afbildningerne i ansøgningen vedrører samme design og viser en synlig del af designet.

Hvis du ansøger om et sammensat produkt, dvs. et produkt, der består af flere komponenter, som kan udskiftes, således at produktet kan skilles ad og samles igen, skal mindst én af afbildningerne vise det sammensatte produkt i samlet form. Det samme gælder sæt af artikler som f.eks. et skakbræt og dets brikker eller et sæt bestik.

Farver

Sættet af gengivelser af designet kan enten være udarbejdet i sort/hvid eller i farver. Det er ikke tilladt at blande farvetyper og f.eks. indgive tre afbildninger i sort/hvid og fire i farver for samme design.

Baggrund

Gengivelsen af dit design skal være vist på en neutral baggrund. Designet skal kunne skelnes klart fra omgivelserne.

Identifikatorer

Hvis du ønsker at fremhæve visse dele af designet – enten for at vise, at du kun ansøger om den specifikke del, eller at du udtrykkeligt ikke ansøger om en bestemt del af designet – kan du bruge en af følgende identifikatorer:

  • Stiplede linjer til at angive elementer, der ikke kræver beskyttelse
  • Afgrænsninger til at fremhæve de træk ved designet, du ønsker at beskytte
  • Udviskede farver og sløret visning til at udelukke en række træk fra beskyttelsen
  • Skillelinjer til at indikere, at der ikke ansøges om designets nøjagtige længde

Afbildningerne af designet må ikke indeholde nogen forklarende tekst eller yderligere symboler.