Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Έντυπο αίτησης για επαγγελματίες

Το έντυπο αίτησης για επαγγελματίες έχει σχεδιαστεί για πιο σύνθετες αιτήσεις. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτό το έντυπο εάν επιθυμείτε να υποβάλετε τον δικό σας κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών, να καταθέσετε συλλογικό σήμα, να διεκδικήσετε τη μετατροπή διεθνούς σήματος ή να παράσχετε πολύγλωσσα στοιχεία του σήματος στις δύο γλώσσες της αίτησης.

Να θυμάστε ότι μπορείτε να ελέγχετε αν οι όροι του καταλόγου προϊόντων και υπηρεσιών σας μπορούν να γίνουν δεκτοί για τη διαδικασία Fast Track χρησιμοποιώντας τον Δημιουργό προϊόντων και υπηρεσιών.

Τα πεδία που επισημαίνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Για να καταχωρίσετε αίτηση χρησιμοποιώντας το έντυπο αίτησης για επαγγελματίες, μεταβείτε στην ενότητα «Σήματα > Πριν από την κατάθεση αίτησης καταχώρισης > Υποβάλετε αίτηση τώρα» του δικτυακού τόπου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί «Ξεκινήστε την αίτηση» για να ανοίξετε το «Έντυπο αίτησης για επαγγελματίες».

Ξεκινήστε την αίτηση

Για να υποβάλετε αίτηση καταχώρισης σήματος χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο, πρέπει να είστε εγγεγραμμένος χρήστης. Εάν δεν έχετε πραγματοποιήσει ήδη εγγραφή, πρέπει να εγγραφείτε.

Αιτήσεις καταχώρισης σημάτων της ΕΕ από διαμένοντες εκτός ΕΕ
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για σήμα της ΕΕ εάν διαμένετε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρκεί να ορίσετε αντιπρόσωπο.

 
 • Γλώσσες και αριθμός αναφοράς

  Πρώτη γλώσσα
  Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία επιθυμείτε να συμπληρώσετε την αίτηση (πρώτη γλώσσα) από τον αναπτυσσόμενο κατάλογο· μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις 23 γλώσσες της ΕΕ.

  Δεύτερη γλώσσα
  Πρέπει να δηλώσετε μια δεύτερη γλώσσα, η οποία πρέπει να είναι μία από τις πέντε επίσημες γλώσσες του EUIPO (DE, EN, ES, FR, IT). Η δεύτερη γλώσσα πρέπει να είναι διαφορετική από την πρώτη. Λάβετε υπόψη ότι το σήμα σας μπορεί να προσβληθεί στη δεύτερη αυτή γλώσσα.

  Προσωπικός αριθμός αναφοράς

  Ο αριθμός αναφοράς πρέπει να αποτελείται το μέγιστο από 30 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου: a-z, A-Z, 0-9. Μην χρησιμοποιείτε διαστήματα. Στο εξής, για τυχόν απορίες σχετικά με το σήμα σας, χρησιμοποιήστε τον επίσημο αριθμό αναφοράς EUIPO.

 • Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία υφιστάμενου σήματος της ΕΕ ως υπόδειγμα

  Πληκτρολογήστε τμήμα ή το σύνολο της ονομασίας ή του αριθμού σήματος και θα εμφανιστεί ένας κατάλογος με όλα τα υφιστάμενα σήματα. Επιλέξτε το σήμα που επιθυμείτε και κάντε κλικ στο πεδίο «Εισαγωγή». Μπορείτε να επιλέξετε να δείτε το σήμα στο eSearch plus κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Προβολή».

  Εάν επιλέξετε την εισαγωγή ενός σήματος βάσει υποδείγματος, τα στοιχεία συμπληρώνονται αυτόματα, με αποτέλεσμα να επιταχύνεται η διαδικασία κατάθεσης της αίτησης. Στη συνέχεια, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία των επιμέρους ενοτήτων ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας.

 • Διεκδίκηση προτεραιότητας

  Προσθήκη προτεραιότητας
  Για να προσθέσετε διεκδίκηση προτεραιότητας, κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη προτεραιότητας» και θα ανοίξει μια νέα ενότητα.

  • Επιλέξτε τη «Χώρα πρώτης κατάθεσης» από τον αναπτυσσόμενο κατάλογο

  • Πληκτρολογήστε την ονομασία του σήματος (εάν τα στοιχεία του σήματος είναι διαθέσιμα στο TMview, το πεδίο θα συμπληρωθεί αυτόματα) και κάντε κλικ στην επιλογή «Εισαγωγή» ή

  • Πληκτρολογήστε τα στοιχεία με μη αυτόματο τρόπο κάνοντας κλικ στο κουμπί «Μη αυτόματη δημιουργία»

  • Προσθέστε την ημερομηνία και τον αριθμό κατάθεσης. Μπορείτε να επισυνάψετε τα απαιτούμενα έγγραφα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία (3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της διεκδίκησης προτεραιότητας)

  Σημείωση: Εάν η πρώτη κατάθεση δεν είχε πραγματοποιηθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, θα πρέπει να επισυναφθεί αντίγραφο της μετάφρασης.

  Μεταγενέστερη διεκδίκηση προτεραιότητας
  Επιλέξτε το τετραγωνίδιο δίπλα στο κουμπί «Προσθήκη προτεραιότητας» εάν επιθυμείτε να διεκδικήσετε προτεραιότητα σε μεταγενέστερη ημερομηνία (αυτό μπορεί να γίνει έως και δύο μήνες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης).

 • Διεκδίκηση αρχαιότητας

  Για να προσθέσετε διεκδίκηση αρχαιότητας στην αίτησή σας, κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη αρχαιότητας». Θα ανοίξει μια νέα ενότητα.

  • Επιλέξτε από τον αναπτυσσόμενο κατάλογο το κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο πραγματοποιήθηκε η καταχώριση του σήματος

  • Πληκτρολογήστε την ονομασία ή τον αριθμό του σήματος (το πεδίο θα συμπληρωθεί αυτόματα) και κάντε κλικ στην επιλογή «Εισαγωγή» ή

  • Πληκτρολογήστε τα στοιχεία με μη αυτόματο τρόπο κάνοντας κλικ στο κουμπί «Μη αυτόματη δημιουργία»

  • Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή από το πεδίο «Είδος καταχώρισης»

  • Προσθέστε την ημερομηνία και τον αριθμό κατάθεσης, καθώς και την ημερομηνία και τον αριθμό καταχώρισης και στη συνέχεια επιλέξτε αν θέλετε να επισυνάψετε τα απαιτούμενα έγγραφα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία (3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της διεκδίκησης αρχαιότητας)

 • Διεκδίκηση έκθεσης

  Διεκδίκηση έκθεσης κατά την υποβολή της αίτησης
  Για να προσθέσετε διεκδίκηση έκθεσης στην αίτησή σας, κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη έκθεσης». Θα ανοίξει μια νέα ενότητα.

  1. Επιλέξτε την «Επωνυμία έκθεσης» από τον αναπτυσσόμενο κατάλογο

  2. Προσθέστε την ημερομηνία της πρώτης κοινοποίησης

  3. Μπορείτε να επισυνάψετε τα απαιτούμενα έγγραφα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία (έως 3 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης)

  4. Κάντε κλικ στο κουμπί «+ Προσθήκη»

  Μεταγενέστερη διεκδίκηση έκθεσης
  Επιλέξτε το τετραγωνίδιο δίπλα στο κουμπί «Προσθήκη έκθεσης» εάν επιθυμείτε να διεκδικήσετε έκθεση σε μεταγενέστερη ημερομηνία (έως και δύο μήνες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης).

 • Μετατροπή διεθνούς καταχώρισης

  Για να προσθέσετε μετατροπή διεθνούς καταχώρισης στην αίτησή σας, κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη μετατροπής διεθνούς καταχώρισης». Θα ανοίξει μια νέα ενότητα.

  • Πληκτρολογήστε τον αριθμό διεθνούς σήματος (αριθμός διεθνούς καταχώρισης) *

  • Εάν έχετε ήδη πραγματοποιήσει μετατροπή διεθνούς καταχώρισης, μπορείτε να εισαγάγετε τα στοιχεία συμπληρώνοντας τον αριθμό ή την ονομασία του διεθνούς σήματος στο πεδίο «Πληκτρολογήστε παρακάτω τα στοιχεία της διεθνούς καταχώρισης»*

  • Για να πληκτρολογήσετε τα στοιχεία με μη αυτόματο τρόπο, κάντε κλικ στο κουμπί «Μη αυτόματη δημιουργία»

  • Προσθέστε την ημερομηνία ακύρωσης, την ημερομηνία διεθνούς καταχώρισης και την ημερομηνία διεκδίκησης προτεραιότητας/αρχαιότητας

  • Κάντε κλικ στο κουμπί «+ Προσθήκη»

  * Σημείωση: Η δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης πεδίου δεν παρέχεται στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας. Πρέπει να εισαγάγετε τον πλήρη αριθμό του σήματος με μη αυτόματο τρόπο.

 • Αντιπρόσωπος

  Η προσθήκη αντιπροσώπου μπορεί να γίνει με δύο τρόπους.

  Προσθήκη υφιστάμενου αντιπροσώπου

  Πληκτρολογήστε το όνομα του αντιπροσώπου και θα εμφανιστεί ένας κατάλογος με τα ονόματα όλων των υφιστάμενων αντιπροσώπων. Επιλέξτε το όνομα αντιπροσώπου που επιθυμείτε και κάντε κλικ στο πεδίο «Εισαγωγή». Θα εμφανιστούν τα στοιχεία του αντιπροσώπου. Για να συνεχίσετε, κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη».

  Προσθήκη νέου αντιπροσώπου
  1. Πληκτρολογήστε τα στοιχεία με μη αυτόματο τρόπο κάνοντας κλικ στο κουμπί «Δημιουργία νέου»

  2. Επιλέξτε τον τύπο αντιπροσώπου από τον αναπτυσσόμενο κατάλογο

  3. Συμπληρώστε το υπόλοιπο έντυπο (τα πεδία που επισημαίνονται με αστερίσκο [*] είναι υποχρεωτικά)

  4. Για να συνεχίσετε, κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη»

  Σημείωση: Εάν επιλέξετε «Υπάλληλος-αντιπρόσωπος φυσικού ή νομικού προσώπου», θα εμφανιστεί το τετραγωνίδιο «Οικονομικές σχέσεις». Εάν το επιλέξετε, θα πρέπει να συμπληρώσετε 2 πρόσθετα πεδία: το είδος των οικονομικών σχέσεων που διατηρείτε με τον καταθέτη (π.χ. υπάλληλος ή επιχειρηματικός εταίρος κ.λπ.) καθώς και το όνομα του εργοδότη σας.

  Οργανισμοί

  Σε περίπτωση που καταθέτετε αίτηση εξ ονόματος κάποιου οργανισμού, συμπληρώστε μόνο το αναγνωριστικό του οργανισμού.

 • Καταθέτης

  Η προσθήκη καταθέτη μπορεί να γίνει με δύο τρόπους.

  Προσθήκη υφιστάμενου καταθέτη
  Πληκτρολογήστε το όνομα του καταθέτη και θα εμφανιστεί ένας κατάλογος με τα ονόματα όλων των υφιστάμενων καταθετών. Επιλέξτε το όνομα καταθέτη που επιθυμείτε και κάντε κλικ στο πεδίο «Εισαγωγή». Θα εμφανιστούν τα στοιχεία του καταθέτη. Για να συνεχίσετε, κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη».

  Προσθήκη νέου καταθέτη

  1. Πληκτρολογήστε τα στοιχεία με μη αυτόματο τρόπο κάνοντας κλικ στο κουμπί «Δημιουργία νέου»

  2. Επιλέξτε την κατηγορία καταθέτη από τον αναπτυσσόμενο κατάλογο

  3. Συμπληρώστε το υπόλοιπο έντυπο (τα πεδία που επισημαίνονται με αστερίσκο [*] είναι υποχρεωτικά)

  4. Για να συνεχίσετε, κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη»

 • Κατηγορίες σημάτων

  Πρέπει να επιλέξετε την κατηγορία στην οποία επιθυμείτε να καταχωρίσετε το σήμα σας. Στη συνέχεια παρατίθεται κατάλογος των διαθέσιμων κατηγοριών:

  • Λεκτικό σήμα

  • Εικονιστικό σήμα

  • Εικονιστικό σήμα με λεκτικά στοιχεία

  • Τρισδιάστατο σήμα

  • Τρισδιάστατο σήμα με λεκτικά στοιχεία

  • Έγχρωμο σήμα

  • Ηχητικό σήμα

  • Άλλο

  Διαβάστε περισσότερα για τις κατηγορίες σημάτων στην ενότητα ορισμός σήματος.

  Απαιτούμενα στοιχεία
  Θα σας ζητηθεί να υποβάλετε διάφορες πληροφορίες ανάλογα με την κατηγορία σήματος που επιλέγετε να προστατεύσετε.

  Χρώματα
  Εάν το σήμα σας περιέχει χρώματα, μπορείτε να τα προσθέσετε πληκτρολογώντας το όνομα του χρώματος. Το σύστημα θα προτείνει αυτόματα διάφορες επιλογές. Για να επισπεύσετε τη διαδικασία καταχώρισης, συνιστάται να επιλέξετε ένα από τα εμφανιζόμενα χρώματα. Εάν προτιμήσετε την επιλογή «Προσδιορίστε προσαρμοσμένο χρώμα», η διαδικασία θα είναι πιο χρονοβόρα.

  Μεταφράσεις
  Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε μετάφραση στη δεύτερη γλώσσα, λάβετε υπόψη ότι θα πρέπει να μεταφράσετε όλα τα στοιχεία της καταχώρισης, στα οποία περιλαμβάνεται ο κατάλογος προϊόντων και υπηρεσιών, τυχόν δηλώσεις αποποίησης ευθύνης, η περιγραφή του σήματος ή οι ενδείξεις χρώματος.

  Αναπαράσταση του σήματος
  Είναι σημαντικό να αναφορτώσετε την αναπαράσταση του σήματος στην ακριβή μορφή με την οποία επιθυμείτε να γίνει η καταχώριση του σήματος. Όταν αναφορτωθεί η αναπαράσταση του σήματος, εμφανίζεται η ακόλουθη προειδοποίηση:

   «Το EUIPO θα δημοσιεύσει το σήμα σας όπως εμφανίζεται στην παρούσα προβολή. Εάν η αναπαράσταση του σήματος αποκλίνει από τη μορφή με την οποία θέλετε να προστατεύεται, προβείτε στις κατάλληλες διορθώσεις προτού υποβάλετε την αίτησή σας.»

    «Η εικόνα έχει υποστεί επεξεργασία για να πληροί τα τεχνικά κριτήρια»

  Λεκτικά στοιχεία
  Απαιτείται να αναγράφονται μόνο τα ορατά λεκτικά στοιχεία του λογότυπου. Εάν τα λεκτικά στοιχεία δεν είναι σωστά, το EUIPO θα τα αλλάξει απευθείας χωρίς να αποστείλει σχετική κοινοποίηση.

 • Έκθεση ομοιότητας

  Έχετε τη δυνατότητα να μεταφορτώσετε μια έκθεση ομοιότητας. Η σχετική αναζήτηση είναι δυνατή μέσω της βάσης δεδομένων TMview και μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί πριν από την κατάθεση.

  Προβολή αποτελεσμάτων
  Εμφανίζεται ένας πίνακας με κατάλογο παρόμοιων σημάτων. Για την προβολή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα, κάντε κλικ στο εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού στη δεξιά πλευρά του καταλόγου και θα μεταβείτε στην εφαρμογή TMview.

  Μπορείτε να μεταφορτώσετε και να αποθηκεύσετε ένα αρχείο PDF με τις σχετικές πληροφορίες κάνοντας κλικ στο κουμπί «Μεταφόρτωση PDF» που εμφανίζεται κάτω από τον πίνακα των αποτελεσμάτων.

 • Τεχνικές απαιτήσεις για τα συνημμένα αρχεία

  Τα συνημμένα αρχεία που αναφορτώνονται μέσω του εντύπου αίτησης για επαγγελματίες θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές.

  JPEG
  Συνήθης τύπος αρχείου για την αναπαράσταση του σήματος ή των σημάτων για τα οποία υποβάλλετε αίτηση. Το μέγιστο μέγεθος κάθε επιμέρους αρχείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2MB και θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:
  • Μέγιστο μέγεθος εικόνας: 2835 x 2010 εικονοστοιχεία (pixel)
  • Ανάλυση εκτύπωσης: ελάχ. 96, μέγ. 300 DPI
  • Σε τρόπο λειτουργίας «με χρώματα»: RGB, Grayscale, BW ή CMYK

  Η ανάλυση των εικόνων διαμορφώνεται αυτομάτως σε 250x250 εικονοστοιχεία (pixel). Όταν αναφορτώνετε μια εικόνα, η εφαρμογή θα την εμφανίζει έτσι όπως θα εμφανίζεται αργότερα στη βεβαίωση καταχώρισης.

  PDF
  Αρχεία PDF μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών, και όχι ως αναπαράσταση του σήματος ή των σημάτων για τα οποία υποβάλλετε αίτηση. Το μέγιστο μέγεθος κάθε επιμέρους αρχείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2MB. Για το άνοιγμα των αρχείων χρησιμοποιείται το Adobe Acrobat X (έκδοση 10.0).

  MP3
  Αρχεία MP3 μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών κατά την καταχώριση ηχητικών σημάτων. Το μέγιστο μέγεθος κάθε επιμέρους αρχείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2MB και πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην ενότητα «Συνημμένα» της σελίδας «Τεχνικές πληροφορίες».

 • Προϊόντα και υπηρεσίες

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες εισάγονται στην παρούσα ενότητα. Σε περίπτωση που τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες παρέχονται σε χωριστό συνημμένο έγγραφο, η αίτηση δεν θα θεωρηθεί ότι υποβλήθηκε με ηλεκτρονική κατάθεση και, ως εκ τούτου, θα χρεωθεί το βασικό τέλος αίτησης και όχι το μειωμένο τέλος που ισχύει για τις ηλεκτρονικές καταθέσεις.

  Αναζήτηση με χρήση των προκαθορισμένων τιμών (συνιστάται)
  Με τη συγκεκριμένη αναζήτηση τα προϊόντα και οι υπηρεσίες επιλέγονται από τη βάση δεδομένων TMclass.

  Κάντε κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση».

  Θα ανοίξει ένα νέο αναδυόμενο παράθυρο. Πληκτρολογήστε τις λέξεις-κλειδιά των προϊόντων και υπηρεσιών που επιθυμείτε να επιλέξετε (θα εμφανιστεί ένας αναπτυσσόμενος κατάλογος με προτάσεις αυτόματης συμπλήρωσης) ή περιηγηθείτε στον κατάλογο των προϊόντων και υπηρεσιών.

  Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, κάντε κλικ στον σύνδεσμο «Πλοηγηθείτε σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες».

  Για να δείτε την πλήρη έκταση μιας κλάσης κατά την πλοήγηση σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, κάντε κλικ στο εικονίδιο «+» Εικονίδιο «+», ενώ για να ελαχιστοποιήσετε τον κατάλογο κάντε κλικ στο εικονίδιο «-» Εικονίδιο «-»

  Κάντε κλικ στο εικονίδιο του φακέλου Εικονίδιο φακέλου για να δείτε όλους τους όρους της επιλεγμένης κλάσης. Για να προσθέσετε κάποιον όρο στον κατάλογό σας, επιλέξτε το τετραγωνίδιο Εικονίδιο «επιλεγμένο τετραγωνίδιο» στην αριστερή πλευρά της σειράς στον πίνακα

  Για να δείτε τους όρους και τις κλάσεις που έχετε επιλέξει, κάντε κλικ στο κουμπί «Προβολή επιλογής χρήστη», στην άνω δεξιά γωνία της οθόνης.

  Όταν επιλέξετε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που επιθυμείτε, κάντε κλικ στο κουμπί «Συνέχεια» που εμφανίζεται στη σελίδα «Προβολή επιλογής χρήστη». Θα ανακατευθυνθείτε στην αίτησή σας, όπου θα εμφανίζεται η επιλογή σας.

  Υποβολή καταλόγου χρήστη
  Για να υποβάλετε τον δικό σας κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών, κάντε κλικ στον σύνδεσμο «Επιθυμώ να υποβάλω τον κατάλογό μου».

  Θα ανοίξει ένα νέο αναδυόμενο παράθυρο.

  Επιλέξτε την κλάση στην οποία ανήκει ο επιθυμητός όρος, πληκτρολογήστε το όνομα του όρου στο πεδίο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί «Ολοκληρώθηκε».

  Μπορείτε να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία έως ότου προσθέσετε όλους τους όρους και τις κλάσεις που επιθυμείτε να περιέχει η αίτησή σας.

  Έχετε υπόψη ότι εάν υποβάλετε τον δικό σας κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών, είναι πιθανό να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την επεξεργασία της αίτησης καταχώρισης σήματος.

  Έγκυροι χαρακτήρες ( συντακτικοί κανόνες που διέπουν τους όρους για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες):

  Ονομασία Χαρακτήρας Παράδειγμα
  Γράμματα α -ω Α-Ω Μέρη και εξαρτήματα για οχήματα
  Αριθμοί 0 - 9 Συσκευές αναπαραγωγής MP3
  Ενωτικό - (κώδικας asciι 045) Non-alcoholic beverages
  Γωνιώδεις αγκύλες < > Όπλα τύπου Airsoft> 0,5 Joule
  Πλάγια κάθετος / Συσκευές αναπαραγωγής/εγγραφής βίντεο
  Αστερίσκος * Είδη ένδυσης*
  Παρενθέσεις ( ) Εκπαιδευτικά βοηθήματα (εγχειρίδια)
  Άγκιστρα { } Στρόφαλοι {μέρη μηχανών}
  Αγκύλες [ ] Σμάλτο [βερνίκια]
  Άνω κάτω τελεία : (κώδικας ascii 058) Υπηρεσίες σε σχέση με: ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κυκλώματα, εξαρτήματα
  Κόμμα , Αραβοσιτάλευρο, μαλτόζη
  Απόστροφος ' (κώδικας ascii 039) Painters' brushes
  Λατινική άνω τελεία (μη αποδεκτή στα ελληνικά) ; (κώδικας ascii 059) Nuclear reactors; Molding preparations
  Ελληνική άνω τελεία (αποδεκτή μόνο στα ελληνικά) · (κώδικας ascii 250) Καρυκεύματα· Μαγειρικά βότανα

  Σημείωση: το περιεχόμενο αυτού του πίνακα παρέχει παραδείγματα αποδεκτών χαρακτήρων

 • Εθνική έκθεση έρευνας

  Η αίτηση για εθνική έκθεση έρευνας υπόκειται σε καταβολή πρόσθετου τέλους. Η αίτησή σας θα δημοσιευθεί μόνον όταν συλλεγούν και σας κοινοποιηθούν όλες οι εκθέσεις έρευνας.

 • Έκθεση έρευνας της ΕΕ

  Η αίτηση για έκθεση έρευνας της ΕΕ είναι δωρεάν. Στην έκθεση αυτή επισημαίνονται προγενέστερες αιτήσεις ταυτόσημων ή παρόμοιων σημάτων της ΕΕ (ΣΕΕ) και διεθνείς καταχωρίσεις με επέκταση προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που καλύπτουν ταυτόσημες ή παρόμοιες κλάσεις προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τα συνημμένα.

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ