Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τεχνικές απαιτήσεις για τα συνημμένα στην ηλεκτρονική κατάθεση και επικοινωνία

Σημείωση: η επίσημη πηγή αυτών των πληροφοριών διατίθεται στο έγγραφο «Conditions of Use of the User Area» (Όροι χρήσης της User Area) που επισυνάπτεται στην «Απόφαση αριθ. EX-20-9 του εκτελεστικού διευθυντή του Γραφείου της 3ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με την επικοινωνία με ηλεκτρονικά μέσα».

 

 • Ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης για σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Όταν η αναπαράσταση αίτησης για σήμα της ΕΕ παρέχεται ηλεκτρονικά, το μέγεθος του ηλεκτρονικού αρχείου είναι το ακόλουθο:

  • μέγιστο μέγεθος ανά συνημμένο: 2 MB (20 MB για αρχεία MP4, OBJ, STL και X3D)
  • συνολικό μέγιστο μέγεθος συνημμένων: 20 MB
  • περιορισμός του μεγέθους του ονόματος για συνημμένα αρχεία: 25 χαρακτήρες.

  Όταν η αναπαράσταση αίτησης για σήμα της ΕΕ υποβάλλεται ηλεκτρονικά, οι μορφότυποι του ηλεκτρονικού αρχείου είναι οι ακόλουθοι:

  (α) JPEG
  Συνήθης τύπος αρχείου που πρέπει να χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση του σήματος για το οποίο υποβάλλετε αίτηση (διαθέσιμος για όλες τις κατηγορίες σημάτων εκτός από τα λεκτικά και πολυμεσικά σήματα). Πρέπει να πληρούνται οι εξής προδιαγραφές:

  • μέγιστο μέγεθος εικόνας: 2835 x 2010 εικονοστοιχεία (pixels)
  • ανάλυση εκτύπωσης: ελάχ. 96, μέγ. 300 DPI.
  • σε τρόπο λειτουργίας «με χρώματα»: RGB, Grayscale, BW ή CMYK.

  Η ανάλυση των εικόνων διαμορφώνεται αυτομάτως σε 250 x 250 εικονοστοιχεία (pixel). Η εικόνα που αναφορτώνετε θα εμφανίζεται αργότερα στη βεβαίωση καταχώρισης με την ίδια μορφή.

  Οι εικόνες CMYK θα μετατρέπονται πριν από την εμφάνισή τους σε εικόνες RGB με τη χρήση ειδικού λογισμικού για τη μετατροπή. Σε ορισμένες εικόνες CMYK που έχουν μετατραπεί σε RBG, ορισμένα χρώματα ενδέχεται να εμφανίζονται διαφορετικά από τα πρωτότυπα. Συνιστάται, επομένως, να αλλάξετε τη λειτουργία χρωμάτων προτού αναφορτώσετε την εικόνα, ούτως ώστε να διατηρήσετε τα πρωτότυπα χρώματα.

  (β) MP3:
  Ο συγκεκριμένος μορφότυπος αρχείου μπορεί να χρησιμοποιείται για την αίτηση καταχώρισης ηχητικού σήματος (μαζί με αρχεία JPEG) και θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:

  • συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz για φωνή μόνο, 11.025 KHz για ηχητικά εφέ, 22.05 kHz ή 44.1 kHz για μουσική
  • βάθος bit: 8 ή 16 bit
  • κανάλια: 1=Μονοφωνικό· 2=Στερεοφωνικό.

  (γ) OBJ, STL και X3D:
  Οι συγκεκριμένοι μορφότυποι αρχείου μπορούν να χρησιμοποιούνται κατά την υποβολή αίτησης καταχώρισης σήματος τρισδιάστατου σχήματος.

  Ο τύπος αρχείου X3D δεν μπορεί να αναφορτωθεί με τον Internet Explorer 11.

  (δ) MP4:
  Ο συγκεκριμένος μορφότυπος μπορεί να χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης καταχώρισης σημάτων κίνησης, πολυμεσικών σημάτων και ολογραφικών σημάτων. Πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Πρότυπο ISO: ISO/IEC 14496‑14:2003 (MPEG‑4 Part 14)
  • κωδικοποιητές βίντεο: ο μορφότυπος MP4 υποστηρίζει διάφορους κωδικοποιητές βίντεο (MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, VP6, VP5, H.263 κ.λπ.), αλλά ο συνιστώμενος κωδικοποιητής είναι ο H.264
  • κωδικοποιητές ήχου: ο μορφότυπος MP4 υποστηρίζει διάφορους κωδικοποιητές ήχου (MP3, MP2, WMA, WMA Pro, PCM, WAV), αλλά ο συνιστώμενος κωδικοποιητής είναι ο AAC-LC
  • συχνότητα πλαισίου μεταξύ 24 και 30 fps
  • ρυθμός μετάδοσης δυαδικών ψηφίων (bit) μεταξύ 1200 και 8000 Kbps
  • τύπος μέσων: βίντεο/MP4, ήχος/MP4, εφαρμογή/MP4.
 • Ηλεκτρονική κατάθεση καταχωρισμένων κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων

  Όταν η αναπαράσταση αίτησης για καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα παρέχεται ηλεκτρονικά, το μέγεθος του ηλεκτρονικού αρχείου είναι το ακόλουθο:

  • μέγιστο μέγεθος ανά συνημμένο: 2 MB (20 MB για αρχεία OBJ, STL και X3D)·
  • συνολικό μέγιστο μέγεθος συνημμένων: 20 MB·
  • περιορισμός του μεγέθους ονόματος για συνημμένα αρχεία: 25 χαρακτήρες.

  Όταν η αναπαράσταση αίτησης για καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, οι μορφότυποι του ηλεκτρονικού αρχείου είναι οι ακόλουθοι:

  (α) JPEG
  Συνήθης τύπος αρχείου που πρέπει να χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση του σχεδίου ή υποδείγματος για το οποίο υποβάλλετε αίτηση. Πρέπει να πληρούνται οι εξής προδιαγραφές:

  • μέγιστο μέγεθος εικόνας: 5000 x 5000 εικονοστοιχεία (pixel)
  • ανάλυση εκτύπωσης: ελάχ. 72, μέγ. 300 DPI,
  • σε τρόπο λειτουργίας «με χρώματα»: CMYK (που θα μετατραπούν σε RGB), Grayscale, BW ή RGB
  • τα αρχεία JPEG προοδευτικών εικόνων θα μετατραπούν σε εικόνες αναφοράς
  • Η αναφόρτωση τρισδιάστατων δυναμικών όψεων ΚΑΙ άλλων στατικών όψεων απαγορεύεται.

  (β) OBJ, STL και X3D
  Οι μορφότυποι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αναφόρτωση μίας τρισδιάστατης δυναμικής όψης για πρόσθετες πληροφορίες, καθώς και ως πηγή στατικών εικόνων κατά την καταχώριση των σχεδίων και υποδειγμάτων.

  Ο τύπος αρχείου X3D δεν μπορεί να αναφορτωθεί με τον Internet Explorer 11.

 • Ηλεκτρονική κατάθεση ανακοπών και ακυρώσεων

  Περιορισμοί μεγέθους αρχείου:

  • μέγιστο μέγεθος ανά συνημμένο: 5 MB·
  • συνολικό μέγιστο μέγεθος συνημμένων: 20 MB·
  • περιορισμός του μεγέθους ονόματος για συνημμένα αρχεία: 150 χαρακτήρες.

  Αποδεκτοί τύποι αρχείων:

  JPEG
  Συνήθης τύπος αρχείου που πρέπει να χρησιμοποιείται, ο οποίος πληροί τις εξής προδιαγραφές:

  • μέγιστο μέγεθος εικόνας: 2008 x 2835 εικονοστοιχεία (pixel)
  • ανάλυση εκτύπωσης: ελάχ. 96, μέγ. 300 DPI.
  • μόνο RGB 8b (όχι CMYK)
  • δεν υποστηρίζονται αρχεία JPEG προοδευτικών εικόνων.

  PDF
  Γίνονται δεκτά μόνο τα συνήθη, στατικά αρχεία PDF. Δεν γίνονται δεκτά τα προς συμπλήρωση έντυπα PDF και τα αρχεία PDF που περιλαμβάνουν προσθήκη στοιχείων (όπως υπογραφές, αποκρυφθέν (μαυρισμένο) κείμενο, επισήμανση κειμένου, βέλη). Επισημαίνεται ότι κατά τη διαδικασία αναφόρτωσης τα στοιχεία που προστίθενται θα χαθούν και το πρωτότυπο έγγραφο χωρίς αυτά τα στοιχεία μπορεί να γνωστοποιηθεί σε άλλα μέρη της διαδικασίας ή να καταστεί δημόσια προσβάσιμο μέσω αιτήματος για έρευνα φακέλων.»


  MP3
  Ο συγκεκριμένος τύπος πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την αναπαράσταση προγενέστερων ηχητικών σημάτων και πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz για φωνή μόνο, 11,025 KHz για ηχητικά εφέ, 22,05 kHz ή 44,1 kHz για μουσική
  • βάθος bit: 8 ή 16 bit
  • κανάλια: 1=Μονοφωνικό· 2=Στερεοφωνικό.

   

 • Ηλεκτρονική κατάθεση άλλων αιτημάτων (για υποβολή αιτήματος εγγραφής, ανανέωσης, μετατροπής, επιθεώρησης, διεθνούς αίτησης βάσει αίτησης ΣΕΕ ή προσφυγής)

  Περιορισμοί μεγέθους αρχείου:

  • μέγιστο μέγεθος ανά συνημμένο: 2 MB (20 MB για ηλεκτρονική κατάθεση προσφυγής)
  • Συνολικό μέγιστο μέγεθος συνημμένων: 20 MB.

  Αποδεκτοί τύποι αρχείων:

  JPEG
  Συνήθης τύπος αρχείου που πρέπει να χρησιμοποιείται, ο οποίος πληροί τις εξής προδιαγραφές

  • ανάλυση εκτύπωσης: ελάχ. 96, μέγ. 300 DPI.
  • μόνο RGB 8b (όχι CMYK)
  • Δεν υποστηρίζονται αρχεία JPEG προοδευτικών εικόνων

  PDF
  Γίνονται δεκτά μόνο τα συνήθη, στατικά αρχεία PDF. Δεν γίνονται δεκτά τα προς συμπλήρωση έντυπα PDF και τα αρχεία PDF που περιλαμβάνουν προσθήκη στοιχείων (όπως υπογραφές, αποκρυφθέν (μαυρισμένο) κείμενο, επισήμανση κειμένου, βέλη). Επισημαίνεται ότι κατά τη διαδικασία αναφόρτωσης τα στοιχεία που προστίθενται θα χαθούν και το πρωτότυπο έγγραφο χωρίς αυτά τα στοιχεία μπορεί να γνωστοποιηθεί σε άλλα μέρη της διαδικασίας ή να καταστεί δημόσια προσβάσιμο μέσω αιτήματος για έρευνα φακέλων.»

  MP3
  Ο συγκεκριμένος τύπος πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την αναπαράσταση ηχητικών σημάτων και πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz για φωνή μόνο, 11,025 KHz για ηχητικά εφέ, 22,05 kHz ή 44,1 kHz για μουσική
  • βάθος bit: 8 ή 16 bit
  • κανάλια: 1=Μονοφωνικό· 2=Στερεοφωνικό.

   

 • Άλλες ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις και ενέργειες

  Περιορισμοί μεγέθους αρχείου:

  • μέγιστο μέγεθος ανά συνημμένο: 20 MB
  • συνολικό μέγιστο μέγεθος συνημμένων: 1 GB (100 MB για ειδοποιήσεις ανακοπών, ακυρώσεων και προσφυγών)
  • περιορισμός του μεγέθους ονόματος για συνημμένα αρχεία: 20 χαρακτήρες.

  Εάν το συνολικό μέγεθος της ειδοποίησης μαζί με τα συνημμένα υπερβαίνει τα 20 ΜΒ, το Γραφείο θα λαμβάνει τα συνημμένα, αλλά στην προεπισκόπηση θα εμφανίζεται μόνο η ειδοποίηση και η τελική επιβεβαίωση.

  Αποδεκτοί τύποι αρχείων:

  JPEG
  Συνήθης τύπος αρχείου που πρέπει να χρησιμοποιείται, ο οποίος πληροί τις εξής προδιαγραφές:

  • ανάλυση εκτύπωσης: ελάχ. 96, μεγ. 300 DPI.
  • μόνο RGB 8b (όχι CMYK)
  • δεν υποστηρίζονται προοδευτικά JPEG αρχεία.

  PDF
  Γίνονται δεκτά μόνο τα συνήθη, στατικά αρχεία PDF. Δεν γίνονται δεκτά τα προς συμπλήρωση έντυπα PDF και τα αρχεία PDF που περιλαμβάνουν προσθήκη στοιχείων (όπως υπογραφές, αποκρυφθέν (μαυρισμένο) κείμενο, επισήμανση κειμένου, βέλη). Επισημαίνεται ότι κατά τη διαδικασία αναφόρτωσης τα στοιχεία που προστίθενται θα χαθούν και το πρωτότυπο έγγραφο χωρίς αυτά τα στοιχεία μπορεί να γνωστοποιηθεί σε άλλα μέρη της διαδικασίας ή να καταστεί δημόσια προσβάσιμο μέσω αιτήματος για έρευνα φακέλων.»

  MP3
  Συνήθη αρχεία MP3 που πρέπει να χρησιμοποιούνται, τα οποία πληρούν τις εξής προδιαγραφές:

  • συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz για φωνή μόνο, 11,025 KHz για ηχητικά εφέ, 22,05 kHz ή 44,1 kHz για μουσική
  • βάθος bit: 8 ή 16 bit
  • κανάλια: 1=Μονοφωνικό· 2=Στερεοφωνικό.

  Τα αρχεία MP3 θα είναι αποδεκτά συνημμένα μόνο στο πλαίσιο των ακόλουθων ηλεκτρονικών ενεργειών ανακοπής:

  • Υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων
  • Υποβολή απόδειξης χρήσης
  • Υποβολή άλλων εγγράφων

  MP4
  Πρέπει να χρησιμοποιούνται συνήθη αρχεία MP4 και πρέπει να πληρούνται οι εξής προδιαγραφές:

  • Πρότυπο ISO: ISO/IEC 14496 14:2003 (MPEG 4 Part 14)
  • κωδικοποιητές βίντεο: ο μορφότυπος MP4 υποστηρίζει διάφορους κωδικοποιητές βίντεο (MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, VP6, VP5, H.263 κ.λπ.), αλλά ο συνιστώμενος κωδικοποιητής είναι ο H.264
  • κωδικοποιητές ήχου: ο μορφότυπος MP4 υποστηρίζει διάφορους κωδικοποιητές ήχου (MP3, MP2, WMA, WMA Pro, PCM, WAV), αλλά ο συνιστώμενος κωδικοποιητής είναι ο AAC-LC
  • συχνότητα πλαισίου μεταξύ 24 και 30 fps
  • ρυθμός μετάδοσης δυαδικών ψηφίων (bit) μεταξύ 1200 και 8000 Kbps
  • τύπος μέσων: βίντεο/MP4, ήχος/MP4, εφαρμογή/MP4.

   

  Τα αρχεία MP4 θα είναι αποδεκτά συνημμένα μόνο στο πλαίσιο των ακόλουθων ηλεκτρονικών ενεργειών ανακοπής:

  • Υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων
  • Υποβολή απόδειξης χρήσης
  • Υποβολή άλλων εγγράφων

   

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.