Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Εξυπηρέτηση πελατών — Καταγγελίες

Χειρισμός καταγγελιών

Όταν προκύπτει κάποιο πρόβλημα ή το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών μας δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας, πρέπει να μας ενημερώνετε. Λαμβάνουμε υπόψη όλες τις καταγγελίες, καθώς στόχος μας είναι να μαθαίνουμε από τυχόν λάθη μας ώστε να μπορούμε να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες.

Γενικά, ως καταγγελία θεωρούμε την γραπτή έκφραση δυσαρέσκειας για τις υπηρεσίες που παρέχονται από το EUIPO και/ή τις διαδικασίες του EUIPO. Ωστόσο, η υπηρεσία «Εξυπηρέτηση Πελατών — Καταγγελίες» δεν έχει, την αρμοδιότητα να απαντά σε καταγγελίες σχετικά με τη νομική αιτιολόγηση των αποφάσεων που εκδίδονται από το EUIPO. Σε περίπτωση διαφωνίας με τις αποφάσεις του EUIPO, μπορείτε να υποβάλετε προσφυγή για τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι εξεταστές των σημάτων της ΕΕ ή των κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων.

Εάν η καταγγελία σας αφορά θέματα σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό, απευθύνετε το ερώτημά σας απευθείας στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού – ταχυδρομικώς ή μέσω ηλ. ταχ.

 

Τρόπος υποβολής καταγγελίας

Η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί μέσω ηλεκτρονικού εντύπου. Το EUIPO συνιστά τη χρήση του ηλεκτρονικού εντύπου για τη διεκπεραίωση της καταγγελίας σας χωρίς καθυστερήσεις. Εναλλακτικά, μπορείτε να αποστείλετε την καταγγελία σας ταχυδρομικώς.

Προσκομίστε τις ακόλουθες πληροφορίες (κατά περίπτωση), ώστε να μπορέσουμε να εντοπίσουμε και να αναλύσουμε την υπόθεσή σας:

  • Αριθμός αρχείου ΣΕΕ/ΚΚΣΥ
  • Στοιχεία ταυτότητας του καταγγέλλοντος (όνομα, επώνυμο)
  • Διεύθυνση του καταγγέλλοντος (οδός, πόλη, χώρα, αριθ. τηλεφώνου, ηλ. ταχ.)
  • Λόγος καταγγελίας
 

Τι θα συμβεί στη συνέχεια;

  1. Αφού παραλάβει την καταγγελία, η υπηρεσία «Εξυπηρέτηση Πελατών - Καταγγελίες» θα σας αποστείλει απόδειξη παραλαβής μέσω ηλ. ταχ. ή ταχυδρομικώς εντός μίας εργάσιμης ημέρας.
  2. Τα αρμόδια τμήματα θα εξετάσουν την καταγγελία σας πολύ σύντομα έτσι ώστε η γραπτή απάντηση να δοθεί στο πλαίσιο των προτύπων του Χάρτη Υπηρεσιών
  3. Θα σας αποστείλουμε γραπτή απάντηση στην καταγγελία σας εντός 9 εργάσιμων ημερών από την αποστολή της απόδειξης παραλαβής
 

Τι συμβαίνει σε περίπτωση που εξακολουθείτε να μην είστε ικανοποιημένος/η;

Εάν δεν είστε ικανοποιημένος/η με το αποτέλεσμα της διαδικασίας ή τον τρόπο χειρισμού μιας καταγγελίας, επικοινωνήστε εκ νέου μαζί μας για να εκφράσετε τις ανησυχίες σας. Σε αυτή την περίπτωση η καταγγελία σας καθώς και η απάντησή μας θα επανεξεταστούν από ανώτατα στελέχη του Γραφείου.

Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής

Εάν είστε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κάτοικος ενός κράτους μέλους, μπορείτε να υποβάλετε επίσης καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διερευνά καταγγελίες σχετικά με την κακοδιοίκηση των θεσμικών και λοιπών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πριν από την υποβολή καταγγελίας στον Διαμεσολαβητή πρέπει να έχουν προηγηθεί τα δέοντα διοικητικά διαβήματα στο EUIPO.

 
Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 27-04-2021
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ