Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Έντυπο επικοινωνίας

Για να ανοίξετε το έντυπο επικοινωνίας, κάντε κλικ στον σύνδεσμο «Επικοινωνήστε μαζί μας» που βρίσκεται στο υποσέλιδο της αρχικής σελίδας. Θα ανοίξει νέα σελίδα. Κάντε κλικ στο πλήκτρο «Έντυπο επικοινωνίας» για να ανοίξετε το έντυπο.

Στο πρώτο μέρος του εντύπου επικοινωνίας – Προσωπικές πληροφορίες – παρουσιάζεται μια περίληψη των δεδομένων για τον κάτοχο/καταθέτη ή τον αντιπρόσωπο, ανάλογα με την κατηγορία χρήστη που έχει χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση. Για να προβάλλετε όλες τις πληροφορίες, κάντε κλικ στο εικονίδιο με το «βέλος» εντός του πίνακα.

Στο δεύτερο μέρος – «Λόγος» – μπορείτε να επιλέξετε τον λόγο για τον οποίο επικοινωνείτε μαζί μας. Σας επισημαίνουμε ότι το EUIPO δεν αποδέχεται επιστολές ή έγγραφα που αφορούν συγκεκριμένο αρχείο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: τέτοιου είδους αλληλογραφία πρέπει πάντοτε να κατατίθεται μέσω της User Area, ή μέσω τηλεομοιοτυπίας, ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφορών. Στις τρεις τελευταίες περιπτώσεις, σας παρακαλούμε να αναφέρετε πάντα τον αριθμό του αρχείου.

 
 • Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το έντυπο επικοινωνίας;

  Το αναπτυσσόμενο μενού στην επικεφαλίδα «Λόγος» περιέχει τις ακόλουθες επιλογές:

  Γενικά ερωτήματα
  Για αιτήματα παροχής γενικών πληροφοριών σχετικά με το EUIPO, ερωτήματα σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων καταχώρισης σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κοινοτικών σχεδίων ή υποδειγμάτων, καθώς και ερωτήσεις για διαδικασίες (τέλη, προτεραιότητα, αρχαιότητα, κ.λπ.).

  Τεχνικά συμβάντα
  Για επείγοντα τεχνικά ζητήματα (ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, ανακοπές, ανανεώσεις, user area, κ.λπ.).

  Σας παρακαλούμε να υποβάλετε όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία καθώς και στιγμιότυπα οθόνης με μηνύματα σφαλμάτων.

  Προτάσεις και ανατροφοδότηση
  Για την υποβολή σχολίων και προτάσεων σχετικά με τις διαδικασίες ή τον δικτυακό τόπο του EUIPO.

  Αίτημα για διοικητικό έγγραφο EUIPO
  Για την υποβολή αιτήματος για έκδοση διοικητικών εγγράφων τα οποία δεν βρίσκετε στον δικτυακό τόπο.

  Αίτημα για πληροφορίες
  Για την υποβολή αιτήματος παροχής περαιτέρω πληροφοριών για συγκεκριμένα αρχεία.

  Επίσημη καταγγελία
  Για την υποβολή καταγγελίας σχετικά με διαδικασίες σημάτων της ΕΕ και καταχωρισμένων κοινοτικών σχεδίων ή υποδειγμάτων.

  Αντιμετωπίζω προβλήματα πρόσβασης στον λογαριασμό μου
  Για ερωτήματα σχετικά με τη σύνδεσή σας στον δικτυακό τόπο του EUIPO ή σχετικά με τον κωδικό χρήστη.

 • Συμπλήρωση του εντύπου επικοινωνίας

  Λόγος
  Επιλέξτε μία από τις επιλογές του αναπτυσσόμενου μενού. Αναφέρετε στο αίτημά σας τον αντίστοιχο αναγνωριστικό αριθμό για τον εντοπισμό της εταιρείας ή του αρχείου σας και συμπληρώστε το πεδίο «Παρατηρήσεις».

  Μπορείτε να προσθέσετε Συνημμένα με ένα κλικ στο πλήκτρο «Πλοήγηση...» κάτω από το πεδίο «Παρατηρήσεις».

  Εάν θέλετε να λάβετε αντίγραφο του αιτήματός σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας σας στην user area σας, επιλέξτε το τετραγωνίδιο «Αποστολή αντιγράφου» (διαθέσιμο μόνο στους χρήστες που έχουν προηγουμένως ζητήσει να λαμβάνουν τις επίσημες ειδοποιήσεις ηλεκτρονικά).

  Στην περίπτωση που υποβάλετε αίτημα για διοικητικό έγγραφο του EUIPO, μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο αποστολής των εγγράφων. Σας συνιστούμε να επιλέξετε «Μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου» που είναι ο ταχύτερος και αποτελεσματικότερος τρόπος αποστολής.

  Για τα αιτήματα παροχής πληροφοριών, υπάρχει ένα πλαίσιο πληροφοριών (και σύνδεσμος σε περισσότερες πληροφορίες), προκειμένου να ελέγξετε εάν οι πληροφορίες που ζητάτε είναι διαθέσιμες στη βάση δεδομένων του EUIPO προτού υποβάλετε το έντυπο επικοινωνίας.

  Σημείωση: Οι επίσημες καταγγελίες δεν συνιστούν προσφυγή κατά απόφασης του EUIPO. Ερωτήματα σχετικά με τις αποφάσεις των εξεταστών του EUIPO πρέπει να υποβάλλονται ως προσφυγές.

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.