Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μετατροπές

Η μετατροπή είναι μια διαδικασία που εφαρμόζεται στα σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) και στις διεθνείς καταχωρίσεις (ΔΚ).

Εάν ένα σήμα της ΕΕ παύσει να υπάρχει, μπορεί να μετατραπεί σε άλλο σήμα που ισχύει σε ορισμένα κράτη μέλη. Η μετατροπή είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη για να επιλύονται πιθανά προβλήματα που δημιουργούνται από τον ενιαίο χαρακτήρα των ΣΕΕ.

Για παράδειγμα, εάν παρουσιάζεται πρόβλημα στη δυνατότητα καταχώρισης ενός σήματος της ΕΕ σε μία μόνο ή σε ορισμένες χώρες για απόλυτους λόγους απαραδέκτου ή λόγω ανακοπής βάσει προγενέστερου δικαιώματος που ισχύει σε μία μόνο χώρα ή σε ορισμένες χώρες, ο αιτών του ΣΕΕ μπορεί να υποβάλει αίτηση μετατροπής του ΣΕΕ σε επιμέρους εθνικές αιτήσεις σήματος στις άλλες χώρες, οι οποίες δεν επηρεάζονται από τους λόγους αυτούς.

Οι διεθνείς καταχωρίσεις μπορούν να μετατρέπονται σε εθνικές αιτήσεις σήματος των κρατών μελών της ΕΕ και σε επέκταση προστασίας στα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας της Μαδρίτης ή του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευθείτε τις κατευθυντήριες γραμμές για τα σήματα.

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.