Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τρεχούμενος λογαριασμός

Ο τρεχούμενος λογαριασμός EUIPO επινοήθηκε για να απλοποιήσει τις μεθόδους πληρωμής για τους τακτικούς χρήστες των εργαλείων ηλεκτρονικής κατάθεσης του EUIPO, καθιστώντας ευκολότερη την καταβολή των τελών και ταχύτερη τη διαχείρισή τους.

 
 • Πώς γίνεται;

  Το EUIPO χρεώνει αυτομάτως όλα τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που προβλέπονται για τις διαδικαστικές ενέργειες (κατάθεση αιτήσεων, υποβολή αιτημάτων, κ.λπ.) στις οποίες προβαίνει ο κάτοχος του τρεχούμενου λογαριασμού.

  Όταν χρεώνεται ο τρεχούμενος λογαριασμός, η εξόφληση των τελών θεωρείται ότι γίνεται την ημερομηνία πληρωμής που ορίζεται στους τραπεζικούς κανονισμούς, εφόσον ο τρεχούμενος λογαριασμός διαθέτει επαρκές υπόλοιπο.

  Ο τρεχούμενος λογαριασμός χρεώνεται στην πραγματικότητα σε μεταγενέστερη ημερομηνία από την καθορισμένη, όμως η πληρωμή θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε κατά την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης ή του αιτήματος από το EUIPO.

 • Υποβάλετε αίτηση για το άνοιγμα τρεχούμενου λογαριασμού

  Μπορείτε να ζητήσετε το άνοιγμα τρεχούμενου λογαριασμού μέσω της επιλογής που εμφανίζεται στην καρτέλα "Τρεχούμενος λογαριασμός" της User Area σας

  Απαιτείται ελάχιστο ποσό κατάθεσης 1.000 ευρώ.

 • Καρτέλα κινήσεων

  Η καρτέλα αυτή εμφανίζει τις κινήσεις του τρεχούμενου λογαριασμού σας. Τα δεδομένα που υπάρχουν στον πίνακα μπορούν να φιλτραριστούν με τη χρήση των μικρών βελών που υπάρχουν στις επικεφαλίδες της στήλης.

  Κάντε κλικ στο κουμπί με την ένδειξη "Φίλτρο" για να φιλτράρετε το περιεχόμενο της καρτέλας "Κινήσεις". Θα εμφανιστεί ένα νέο αποκλειστικό παράθυρο, με δυνατότητα φιλτραρίσματος ανά

  • ημερομηνία λογιστικής εγγραφής
  • Νόμιμη ημερομηνία
  • Ποσό
  • αριθμό αναφοράς EUIPO
 • Καρτέλα εκκρεμών χρεώσεων

  Στην καρτέλα αυτή εμφανίζονται οι χρεώσεις για τις οποίες έχει δοθεί σχετική εντολή αλλά δεν έχει καταβληθεί το σχετικό αντίτιμο. Τα δεδομένα που υπάρχουν στον πίνακα μπορούν να φιλτραριστούν με τη χρήση των μικρών βελών που υπάρχουν στις επικεφαλίδες της στήλης.

 • Αποθήκευση ως XLS

  Για την αποθήκευση των δεδομένων του πίνακα σε μορφή αρχείου .XLS, κάντε κλικ στο εικονίδιο που εμφανίζεται άνω και δεξιά της οθόνης.

 • Εκτύπωση

  Για την εκτύπωση των δεδομένων του πίνακα, κάντε κλικ στο εικονίδιο που εμφανίζεται άνω και δεξιά της οθόνης.

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.