Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

The Jury 2018

Jury members are drawn from the fields of design, business and intellectual property rights. They are all recognised leaders in their respective areas of specialisation, and bring a wealth of expertise gained over the course of their professional careers.

Luisa Bocchietto

Luisa Bocchietto
Chairperson

Alicja Adamczak

Alicja Adamczak

Grégoire Bisson

Grégoire Bisson

Franco Caimi

Franco Caimi

Robin Edman

António Campinos

Robin Edman

Robin Edman

Janina Fey

Janina Fey

Joanna Leciejewska

Joanna Leciejewska

Anna Szonyi

David Stone

Gemma Tost

Anna Szonyi

Magnus Welander

Gemma Tost

David Stone

Magnus Welander

 

 

The judges base their selection of entries on:

  • Aesthetic value and visual appeal of the submitted designs.
  • The submitted designs' demonstrable impact in the market.
  • Sound marketing and management of design and other intellectual property rights.

 

DesignEuropa Awards Team DesignEuropaAwards@euipo.europa.eu

#DesignEuropa

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.