Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ε&Α για την Enforcement Database (EDB)

Η Enforcement Database (EDB) περιέχει πληροφορίες για προϊόντα στα οποία έχει χορηγηθεί δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως ένα καταχωρισμένο εμπορικό σήμα ή σχέδιο. Οι αστυνομικοί και οι τελωνειακοί υπάλληλοι των 28 κρατών μελών μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό το εργαλείο για να δουν πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τα προϊόντα, προκειμένου να διευκολυνθεί ο εντοπισμός της πλαστότητας και να αναλάβουν δράση.

Για περισσότερες πληροφορίες στο Enforcement Database (EDB).

Κάντε κλικ στα παρακάτω θέματα για ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τα εξής:

   

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: observatory.edb@euipo.europa.eu

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.