Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Εγγραφή EDB

 

Για να ζητήσετε λογαριασμό στην EDB θα χρειαστείτε έγκυρο ΔΔΙ καταχωρισμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Το ΔΔΙ που έχει επιλεγεί στο αίτημά σας για λογαριασμό χρησιμοποιείται μόνο κατά τη διαδικασία εγγραφής για την επαλήθευση της ταυτότητας του αιτούντος ως κατόχου δικαιωμάτων ΔΙ και για την αποστολή επιστολής σε αυτόν στην καταχωρισμένη διεύθυνση εταιρείας.
 
Αν διαθέτετε ήδη έγκυρο καταχωρισμένο σήμα ή σχέδιο ή υπόδειγμα (σε επίπεδο εθνικό, ΕΕ ή διεθνές) εντός της ΕΕ, μπορείτε να ζητήσετε λογαριασμό μέσω του διαδικτυακού μας συστήματος στην EDB enforcement Database platform.
 
Αν δεν διαθέτετε σήμα ή σχέδιο ή υπόδειγμα, στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: observatory.edb@euipo.europa.eu


Για λόγους ασφάλειας, ο κάτοχος του ΔΔΙ θα λάβει έντυπη επιστολή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση που αναφέρεται στο μητρώο (μπορεί να καθοριστεί αναφορά). Η επιστολή θα περιλαμβάνει κωδικό που πρέπει να σταλεί πίσω σε εμάς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση observatory.edb@euipo.europa.eu. Στη συνέχεια θα σας στείλουμε σύνδεσμο σε λογαριασμό χρήστη όπου μπορείτε να καθορίσετε τον κωδικό. Θα ακολουθήσει δεύτερη επιστολή με κωδικό PIN SAFE για ασφαλή επαλήθευση ταυτότητας. Μετά την είσοδό σας, θα χρειαστείτε τον κωδικό PIN SAFE για την εισαγωγή πληροφοριών προϊόντος.


Η εγγραφή στην EDB και η χρήση της είναι δωρεάν.
 
Το EUIPO, μέσω του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.  386/2012, δημιουργεί και αναπτύσσει τεχνικά εργαλεία για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των παραβιάσεων δικαιωμάτων ΔΙ και τη διάκριση γνήσιων προϊόντων από τις απομιμήσεις.
Η EDB αποτελείται από δύο επίπεδα. Οι πλέον ευαίσθητες πληροφορίες προστατεύονται με τον κωδικό PIN SAFE. Μετά την είσοδό σας, θα χρειαστείτε τον κωδικό PIN SAFE για την εισαγωγή πληροφοριών προϊόντος ή την πρόσβαση στις πληροφορίες της αίτησης για τη λήψη μέτρων (AFA) από τις τελωνειακές αρχές. Στο Χαρτοφυλάκιο Προϊόντων, θα πρέπει να κάνετε κλικ στο ξεκλείδωμα λειτουργίας:
      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


Μπορείτε πάντα να χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό PINsafe. Δεν είναι απαραίτητο να ζητάτε νέο κωδικό PINsafe κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το εργαλείο.
 
Ο κωδικός PINsafe αποτελείται από τέσσερις αριθμούς. Πρέπει να εισάγετε τα γράμματα στη δεύτερη σειρά που αντιστοιχούν με τους αριθμούς του κωδικού PINsafe στην πρώτη σειρά. Για παράδειγμα:

 


Αν ο κωδικός PINsafe ήταν «1386», ο κωδικός προς εισαγωγή θα ήταν «THDB».
 
Θέση 1 -> T
Θέση 3 -> H
Θέση 8 -> D
Θέση 6 -> B
 
Σημειώστε ότι τα γράμματα πρέπει να είναι ΚΕΦΑΛΑΙΑ.


Αν εισήλθατε στο εργαλείο αλλά δεν λάβατε τον κωδικό PIN SAFE, μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση νέου PIN κάτω από την εικόνα με τους αριθμούς και τα γράμματα, κάνοντας κλικ στο Ζητήστε νέο PIN.


Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.