Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

eSearch plus

Η εφαρμογή eSearch plus σάς παρέχει περιεκτικές πληροφορίες σχετικά με σήματα, σχέδια ή υποδείγματα, κατόχους, αντιπροσώπους και δελτία. Σας επιτρέπει να αναζητήσετε γρήγορα και αποτελεσματικά πληροφορίες στις βάσεις δεδομένων του EUIPO.

 

Ενότητες

 
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.