Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

eSearch plus

Η εφαρμογή eSearch plus σάς παρέχει περιεκτικές πληροφορίες σχετικά με σήματα, σχέδια ή υποδείγματα, κατόχους, αντιπροσώπους και δελτία. Σας επιτρέπει να αναζητήσετε γρήγορα και αποτελεσματικά πληροφορίες στις βάσεις δεδομένων του EUIPO.

 

Ενότητες

 
Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 24-02-2018
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ