Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Έντυπο EUTM Filing (έντυπο κατάθεσης αίτησης ΣΕΕ)

Το έγγραφο σχεδιάστηκε για πιο σύνθετες αιτήσεις σε σύγκριση με το έντυπο Easy Filing (έντυπο εύκολης κατάθεσης). Εάν θέλετε να καταθέσετε τον δικό σας κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών, εάν θέλετε να καταθέσετε συλλογικό σήμα, εάν διεκδικείτε τη μετατροπή διεθνούς εμπορικού σήματος ή εάν θέλετε να παρέχετε πολύγλωσσα στοιχεία του σήματος στις δύο γλώσσες της αίτησης, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε αυτό το έντυπο.

Να θυμάστε ότι μπορείτε να ελέγχετε κατά πόσο οι όροι του καταλόγου σας με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μπορούν να γίνουν δεκτοί για τη διαδικασία Fast Track χρησιμοποιώντας τον Επεξεργαστή προϊόντων και υπηρεσιών.

Τα πεδία που επισημαίνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο έντυπο αίτησης καταχώρισης σήματος της ΕΕ, μεταβείτε στην ενότητα «Σήματα > Πριν από την κατάθεση αίτησης καταχώρισης > Υποβάλετε αίτηση τώρα» του δικτυακού τόπου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πλήκτρο «Ξεκινήστε την αίτηση» για να ανοίξετε το Έντυπο αίτησης για επαγγελματίες.

Πρέπει να είστε εγγεγραμμένος χρήστης για να υποβάλετε αίτηση για σήμα της ΕΕ χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο. Εάν δεν διαθέτετε ακόμη λογαριασμό, πρέπει να εγγραφείτε.

Αιτήσεις καταχώρισης σημάτων της ΕΕ από διαμένοντες εκτός ΕΕ
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για σήμα της ΕΕ εάν διαμένετε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρκεί να ορίσετε αντιπρόσωπο

 • Γλώσσες και προσωπικός αριθμός αναφοράς
  Προσωπικός αριθμός αναφοράς

  Πρέπει να αποτελείται το μέγιστο από 30 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου: a-z, A-Z, 0-9. Δεν επιτρέπονται κενά διαστήματα

  Πρώτη γλώσσα
  Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία επιθυμείτε να συμπληρώσετε την αίτηση (πρώτη γλώσσα) από τον αναπτυσσόμενο κατάλογο· μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις 23 γλώσσες της ΕΕ.

  Δεύτερη γλώσσα
  Σύμφωνα με τον κανονισμό, πρέπει να δηλώσετε μια δεύτερη γλώσσα από τις πέντε επίσημες γλώσσες του EUIPO (DE, EN, ES, FR, IT). Η δεύτερη γλώσσα πρέπει να είναι διαφορετική από την πρώτη. Λάβετε υπόψη ότι το σήμα σας μπορεί να προσβληθεί στη δεύτερη γλώσσα.

 • Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία υφιστάμενου σήματος της ΕΕ ως υπόδειγμα

  Πληκτρολογήστε τμήμα ή το σύνολο της ονομασίας ή του αριθμού ενός σήματος και θα εμφανιστεί ένας κατάλογος με όλα τα συναφή υφιστάμενα σήματα. Επιλέξτε το σήμα που επιθυμείτε και κάντε κλικ στο πεδίο «Εισαγωγή».

  Εάν επιλέξετε την εισαγωγή ενός σήματος βάσει υποδείγματος, τα στοιχεία συμπληρώνονται αυτόματα, με αποτέλεσμα να επιταχύνεται η διαδικασία κατάθεσης της αίτησης. Στη συνέχεια, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία των επιμέρους ενοτήτων ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας.

 • Διεκδικήστε προτεραιότητα, αρχαιότητα, διακριτικό χαρακτήρα που έχει αποκτηθεί μέσω χρήσης ή άλλου είδους διεκδικήσεις (προαιρετικά).

  Επιλέξτε τις διεκδικήσεις που θέλετε να προσθέσετε

  Θα μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικούς τύπους διεκδικήσεων

  Διεκδίκηση προτεραιότητας

  Για να προσθέσετε διεκδίκηση προτεραιότητας, κάντε κλικ στο πλήκτρο «Προσθήκη προτεραιότητας» και θα ανοίξει μια νέα ενότητα.

  • Πληκτρολογήστε την ονομασία του σήματος (εάν τα στοιχεία του σήματος είναι διαθέσιμα στο TMview, το πεδίο θα συμπληρωθεί αυτόματα) και κάντε κλικ στην επιλογή «Εισαγωγή» ή

  • πληκτρολογήστε τα στοιχεία με μη αυτόματο τρόπο κάνοντας κλικ στο πλήκτρο «Μη αυτόματη δημιουργία»·

  • Επιλέξτε τη «Χώρα πρώτης υποβολής» από τον αναπτυσσόμενο κατάλογο

  • Προσθέστε την ημερομηνία κατάθεσης και την ονομασία του κατατιθέμενου σήματος ή τον αριθμό προτεραιότητας. Μπορείτε να επισυνάψετε τα απαιτούμενα έγγραφα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία

  Σημείωση: Η μετάφραση της πρώτης κατάθεσης πρέπει να γίνει στην πρώτη ή τη δεύτερη γλώσσα της αίτησής σας (μόνον εάν η βεβαίωση καταχώρισης έχει συνταχθεί σε γλώσσα διαφορετική από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ)

  Μεταγενέστερη διεκδίκηση προτεραιότητας
  Επιλέξτε το τετραγωνίδιο δίπλα στο κουμπί «Προσθήκη προτεραιότητας» εάν επιθυμείτε να διεκδικήσετε προτεραιότητα σε μεταγενέστερη ημερομηνία (αυτό μπορεί να γίνει έως και δύο μήνες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης).

   

  Διεκδίκηση αρχαιότητας

  Για να προσθέσετε διεκδίκηση αρχαιότητας στην αίτησή σας, κάντε κλικ στο πλήκτρο «Προσθήκη αρχαιότητας». Θα ανοίξει μια νέα ενότητα.

  • Πληκτρολογήστε την ονομασία ή τον αριθμό του σήματος (το πεδίο θα συμπληρωθεί αυτόματα) και κάντε κλικ στην επιλογή «Εισαγωγή» ή

  • πληκτρολογήστε τα στοιχεία με μη αυτόματο τρόπο κάνοντας κλικ στο πλήκτρο «Μη αυτόματη δημιουργία»·

  • Επιλέξτε από τον αναπτυσσόμενο κατάλογο το κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο πραγματοποιήθηκε η καταχώριση του σήματος

  • Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή από το πεδίο «Είδος καταχώρισης»

  • Προσθέστε τον αριθμό πρωτοκόλλου, την ημερομηνία κατάθεσης, τον αριθμό καταχώρισης, την ημερομηνία καταχώρισης και την ημερομηνία προτεραιότητας. Ακολούθως επισυνάψτε τα απαιτούμενα έγγραφα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία

   

  Διεκδίκηση μετατροπής

  Για να προσθέσετε διεκδίκηση μετατροπής στην αίτησή σας, κάντε κλικ στο πλήκτρο «Προσθήκη μετατροπής διεθνούς καταχώρισης». Θα ανοίξει μια νέα ενότητα.

  • Πληκτρολογήστε τον αριθμό διεθνούς σήματος (αριθμός διεθνούς καταχώρισης) *

  • Προσθέστε την ημερομηνία διεθνούς καταχώρισης

  • Προσθέστε την ημερομηνία ακύρωσης

  • Προσθέστε την ημερομηνία προτεραιότητας/αρχαιότητας

  • Κάντε κλικ στο πλήκτρο «+ Προσθήκη ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ»

  Σημείωση: Η δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης πεδίου δεν παρέχεται στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας. Πρέπει να εισαγάγετε τον πλήρη αριθμό του σήματος με μη αυτόματο τρόπο

   

  Διεκδίκηση έκθεσης

  Διεκδίκηση έκθεσης κατά την υποβολή της αίτησης
  Για να προσθέσετε διεκδίκηση έκθεσης στην αίτησή σας, κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη προτεραιότητας έκθεσης». Θα ανοίξει μια νέα ενότητα.

  • Επιλέξτε την έκθεση από τον αναπτυσσόμενο κατάλογο

  • Προσθέστε την ημερομηνία της πρώτης έκθεσης Επιλέξτε επισύναψη των απαιτούμενων εγγράφων κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία

  • Κάντε κλικ στο κουμπί «+ Προσθήκη προτεραιότητας έκθεσης»

  Μεταγενέστερη διεκδίκηση έκθεσης
  Επιλέξτε το τετραγωνίδιο δίπλα στο κουμπί «Προσθήκη έκθεσης» εάν επιθυμείτε να διεκδικήσετε έκθεση σε μεταγενέστερη ημερομηνία (έως και δύο μήνες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης).

 • Καταθέτες και αντιπρόσωποι

  Καταθέτης

  Η προσθήκη καταθέτη μπορεί να γίνει με δύο τρόπους.

  Προσθήκη υφιστάμενου καταθέτη

  Πληκτρολογήστε το όνομα ή το αναγνωριστικό του καταθέτη εδώ και θα εμφανιστεί ένας κατάλογος με όλα τα καταχωρισμένα ονόματα. Επιλέξτε το όνομα που επιθυμείτε και κάντε κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή». Θα εμφανιστούν τα στοιχεία του καταθέτη. Για να συνεχίσετε κάντε κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή».

  Δημιουργία νέου καταθέτη.
  1. Πληκτρολογήστε τα στοιχεία με μη αυτόματο τρόπο κάνοντας κλικ στο κουμπί «Δημιουργία νέου καταθέτη»

  2. Επιλέξτε την κατηγορία καταθέτη από τον αναπτυσσόμενο κατάλογο

  3. Συμπληρώστε το υπόλοιπο έντυπο (τα πεδία που επισημαίνονται με αστερίσκο [*] είναι υποχρεωτικά).

  4. Κάντε κλικ στο πλήκτρο «+ Προσθήκη καταθέτη» για να συνεχίσετε.

  Αντιπρόσωποι

  Υπάρχουν δύο τρόποι να προσθέσετε αντιπρόσωπο.

  Προσθήκη υφιστάμενου αντιπροσώπου

  Πληκτρολογήστε στο πεδίο «όνομα αντιπροσώπου» και θα εμφανιστεί ένας κατάλογος με τα ονόματα όλων των υφιστάμενων αντιπροσώπων. Επιλέξτε το όνομα του αντιπροσώπου που επιθυμείτε και κάντε κλικ στο πεδίο «Εισαγωγή». Θα εμφανιστούν τα στοιχεία του αντιπροσώπου. Για να συνεχίσετε, κάντε κλικ στο πλήκτρο «Προσθήκη».

  Προσθήκη νέου αντιπροσώπου
  1. Πληκτρολογήστε τα στοιχεία με μη αυτόματο τρόπο κάνοντας κλικ στο κουμπί «Δημιουργία νέου»

  2. Επιλέξτε τον τύπο αντιπροσώπου από τον αναπτυσσόμενο κατάλογο

  3. Συμπληρώστε το υπόλοιπο έντυπο (τα πεδία που επισημαίνονται με αστερίσκο [*] είναι υποχρεωτικά).

  4. Για να συνεχίσετε, κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη»

  Σημείωση: Εάν επιλέξετε «Υπάλληλος-αντιπρόσωπος φυσικού ή νομικού προσώπου», θα εμφανιστεί το τετραγωνίδιο «Οικονομικές σχέσεις». Εάν το επιλέξετε, θα πρέπει να συμπληρώσετε δύο πρόσθετα πεδία: το είδος των οικονομικών σχέσεων που διατηρείτε με τον καταθέτη (π.χ. υπάλληλος ή εμπορικός εταίρος) και το όνομα του εργοδότη σας.

  Οργανισμοί

  Σε περίπτωση που καταθέτετε αίτηση εξ ονόματος κάποιου οργανισμού, συμπληρώστε μόνο το αναγνωριστικό του οργανισμού.

 • Κατηγορίες σημάτων

  Πρέπει να επιλέξετε την κατηγορία στην οποία επιθυμείτε να καταχωρίσετε το σήμα σας. Στη συνέχεια παρατίθεται κατάλογος των διαθέσιμων κατηγοριών:

  • Λεκτικό σήμα

  • Εικονιστικό σήμα

  • Σήμα τρισδιάστατου σχήματος

  • Ηχητικό σήμα

  • Έγχρωμο σήμα

  • Πολυμεσικό σήμα

  • Σήμα θέσης

  • Σήμα κίνησης

  • Σήμα μοτίβου

  • Ολογραφικό σήμα

  • Άλλο σήμα

  Διαβάστε περισσότερα για τις κατηγορίες σημάτων στην ενότητα ορισμός σήματος.

  Απαιτούμενα λεπτομερή στοιχεία
  Υποβάλετε λεπτομερή στοιχεία για το σήμα σας.

  Μεταφράσεις
  Είναι σημαντικό να αναφορτώσετε την αναπαράσταση του σήματος στην ακριβή μορφή με την οποία επιθυμείτε να γίνει η καταχώριση.

  Αναπαράσταση του σήματος
  Είναι σημαντικό να αναφορτώσετε την αναπαράσταση του σήματος στην ακριβή μορφή με την οποία επιθυμείτε να γίνει η καταχώριση του σήματος. Το EUIPO θα δημοσιεύσει το σήμα σας όπως εμφανίζεται στην παρούσα προβολή. Εάν η αναπαράσταση του σήματος αποκλίνει από τη μορφή με την οποία θέλετε να προστατεύεται, προβείτε στις κατάλληλες διορθώσεις προτού υποβάλετε την αίτησή σας.

  Λεκτικά στοιχεία
  Απαιτείται να αναγράφονται μόνο τα ορατά λεκτικά στοιχεία του λογότυπου. Εάν τα λεκτικά στοιχεία δεν είναι σωστά, το EUIPO θα τα αλλάξει απευθείας χωρίς να αποστείλει σχετική κοινοποίηση.

 • Έκθεση ομοιότητας

  Έχετε τη δυνατότητα να μεταφορτώσετε μια έκθεση ομοιότητας. Η σχετική αναζήτηση είναι δυνατή μέσω της βάσης δεδομένων TMview και μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί πριν από την κατάθεση.

  Μπορείτε να μεταφορτώσετε και να αποθηκεύσετε ένα αρχείο PDF με τις σχετικές πληροφορίες κάνοντας κλικ στο κουμπί «Μεταφόρτωση PDF» που εμφανίζεται κάτω από τον πίνακα των αποτελεσμάτων.

 • Τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα συνημμένα αρχεία

  Τα συνημμένα αρχεία που αναφορτώνονται μέσω του εντύπου αίτησης για επαγγελματίες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές.

  JPEG
  Συνήθης τύπος αρχείου για την αναπαράσταση του σήματος ή των σημάτων για τα οποία υποβάλλετε αίτηση. Το μέγιστο μέγεθος κάθε επιμέρους αρχείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2MB και πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:
  • Μέγιστο μέγεθος εικόνας: 2835 x 2010 εικονοστοιχεία (pixel)
  • Ανάλυση εκτύπωσης: ελάχ. 96, μέγ. 300 DPI
  • Σε τρόπο λειτουργίας «με χρώματα»: RGB, Grayscale, BW ή CMYK.

  Η ανάλυση των εικόνων διαμορφώνεται αυτομάτως σε 250x250 εικονοστοιχεία (pixel). Όταν αναφορτώνετε μια εικόνα, η εφαρμογή θα την εμφανίζει έτσι όπως θα εμφανίζεται αργότερα στη βεβαίωση καταχώρισης.

  PDF
  Αρχεία PDF μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών, και όχι ως αναπαράσταση του σήματος ή των σημάτων για τα οποία υποβάλλετε αίτηση. Το μέγιστο μέγεθος κάθε επιμέρους αρχείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2MB. Για το άνοιγμα των αρχείων χρησιμοποιείται το Adobe Acrobat X (έκδοση 10.0).

  MP3
  Αρχεία MP3 μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών κατά την καταχώριση ηχητικών σημάτων. Το μέγιστο μέγεθος κάθε επιμέρους αρχείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2MB και πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην ενότητα «Συνημμένα» της σελίδας «Τεχνικές πληροφορίες».

 • Προϊόντα και υπηρεσίες

  Επισημάνετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα πρέπει να καλύπτει το εμπορικό σήμα

  Σημείωση:

  Η υποβολή αίτησης για ευρύ φάσμα προϊόντων/υπηρεσιών αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα ανακοπής ή, τελικά, ακύρωσης ενός σήματος. Μπορεί να προκύψει σύγκρουση όταν ένα σήμα είναι πανομοιότυπο ή παρόμοιο με προγενέστερο σήμα και ζητείται προστασία για παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες. Μετά την καταχώριση, το σήμα μπορεί και πάλι να ακυρωθεί εάν δεν χρησιμοποιηθεί για 5 έτη ή περισσότερα.

  Η γλώσσα των προϊόντων και των υπηρεσιών πρέπει να είναι η ίδια με την πρώτη γλώσσα της αίτησης.

  Κάντε κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση όρων από την Εναρμονισμένη Βάση Δεδομένων».

  Θα ανοίξει ένα νέο αναδυόμενο παράθυρο. Πληκτρολογήστε τις λέξεις-κλειδιά των προϊόντων και υπηρεσιών που επιθυμείτε να επιλέξετε (θα εμφανιστεί ένας αναπτυσσόμενος κατάλογος με προτάσεις αυτόματης συμπλήρωσης) ή περιηγηθείτε στον κατάλογο των προϊόντων και υπηρεσιών.

  Όταν θα έχετε εισαγάγει όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που επιθυμείτε, κάντε κλικ στο κουμπί «Αναθεώρηση του καταλόγου σας» και στη συνέχεια στο κουμπί «Αποθήκευση καταλόγου». Θα ανακατευθυνθείτε στην αίτησή σας, όπου θα εμφανίζεται η επιλογή σας.

  Προσθέστε τους όρους σας

  Οι εκάστοτε όροι πρέπει να χωρίζονται με άνω τελείες και δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους 512 χαρακτήρες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο αποδεκτούς χαρακτήρες

  Μπορείτε να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία έως ότου προσθέσετε όλους τους όρους και τις κλάσεις που επιθυμείτε να περιέχει η αίτησή σας.

   

  Έγκυροι χαρακτήρες ( συντακτικοί κανόνες που διέπουν τους όρους για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες):

  Ονομασία Χαρακτήρας Παράδειγμα
  Γράμματα a -z A-Z Μέρη και εξαρτήματα για οχήματα
  Αριθμοί 0 - 9 Συσκευές αναπαραγωγής MP3
  Ενωτικό - (κώδικας ascii 045) Μη αλκοολούχα ποτά
  Γωνιώδεις αγκύλες < > Όπλα τύπου Airsoft> 0,5 Joule
  Πλάγια κάθετος / Συσκευές αναπαραγωγής/εγγραφής βίντεο
  Αστερίσκος * Είδη ένδυσης*
  Παρενθέσεις ( ) Εκπαιδευτικά βοηθήματα (εγχειρίδια)
  Άγκιστρα { } Στρόφαλοι {μέρη μηχανών}
  Αγκύλες [ ] Σμάλτο [βερνίκια]
  Άνω κάτω τελεία : (κώδικας ascii 058) Υπηρεσίες σε σχέση με: ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κυκλώματα, εξαρτήματα
  Κόμμα , Αραβοσιτάλευρο, μαλτόζη
  Απόστροφος '(κώδικας ascii 039) Βούρτσες βαψίματος
  Λατινική άνω τελεία (μη αποδεκτή στα ελληνικά) ; (κώδικας ascii 059) Πυρηνικοί αντιδραστήρες, παρασκευάσματα χύτευσης
  Ελληνική άνω τελεία (αποδεκτή μόνο στα ελληνικά) · (κώδικας ascii 250) Καρυκεύματα· Μαγειρικά βότανα

  Σημείωση: το περιεχόμενο αυτού του πίνακα παρέχει παραδείγματα αποδεκτών χαρακτήρων

 • Εθνική έκθεση έρευνας

  Για τυχόν αίτηση εκπόνησης εθνικής έκθεσης έρευνας προβλέπεται η επιβολή πρόσθετου τέλους. Η αίτησή σας θα δημοσιευθεί μόνον όταν συλλεγούν και σας κοινοποιηθούν όλες οι εκθέσεις έρευνας.

 • Έκθεση έρευνας της ΕΕ

  Η αίτηση για έκθεση έρευνας της ΕΕ είναι δωρεάν. Στην έκθεση αυτή επισημαίνονται προγενέστερες αιτήσεις ταυτόσημων ή παρόμοιων σημάτων της ΕΕ (ΣΕΕ) και διεθνείς καταχωρίσεις με επέκταση προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που καλύπτουν ταυτόσημες ή παρόμοιες κλάσεις προϊόντων και υπηρεσιών.

 
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.